Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 21 maj, 2021

 

Vi ser er vara ganska förvirrade och oroliga för de händelser på Jorden som då och då vänder mot det sämre. Var förvissade om att det ni ser är de slutliga uttrycken för de gamla sätten att ha med varandra att göra. Det finns mindre entusiasm eller stöd för dem och det finns ingen plats för dem i de kommande högre vibrationerna. Hur många gånger till ska ni försöka komma till avgörande genom tvång, när diplomati, vanligt förnuft och en önskan om att skapa en fredlig dialog skulle ge en fredlig lösning? Folken är trötta på att våld används för att avgöra konflikter och reser sig upprörda mot sina ledare, vilka inte verkar kunna eller vilja söka svar som ger fred. Till slut kommer vanligt förnuft att råda, men hur många fler onödiga dödsfall ska det bli innan fredliga förhandlingar sker med det nödvändiga ”ge och ta emot” som möjliggör framgång utan blodspillan. Fred kommer att råda och inte en enda droppe blod ska behöva spillas i processen.

Den största förändringen ni kommer att uppleva är när medkänsla tar en framträdande roll i era liv. Med det kommer omtanke om allt liv, vilket ses som dyrbart och en gåva från Skaparen. I århundraden har människan utkämpat strider med dem han sett som sina fiender, och mycket få försök har gjorts för att förstå innebörden i sina oenigheter. Nu växer en rörelse, med trötthet på förstörelse och förlust av liv, som högljutt börjar protestera för att få folk att sitta ned och börja prata fred med varandra. Varför kan det inte vara så när det är oundvikligt med ett slut på krigen som inte alls behövt starta? Det dröjer inte länge förrän allt ändras, det blir folket som kräver ett slut på konfrontation och fiendskap, deras röster kommer att höras och resultera i positiva handlingar.

Tanken på varaktig fred är så upplyftande och det är möjligt att komma dit om de som har makten tar sig an det med rätt inställning. Det skulle bli en ny era när det främsta i folks sinnen skulle vara att etablera fred. Vilken glädje det skulle bli och gamla motsättningar kunde läggas åt sidan för gott. Det skulle bli en ordentlig överraskning för många, hur snabbt vänskapsrelationer kunde förnyas och bli till. Alla gagnas av fred utom de som handlar med vapen och som skulle bli de stora förlorarna, för många gånger har de spelat ut den ena sidan mot den andra för att tjäna pengar utan att bry sig om förlusterna räknat i liv.

Med stora förändringar finns det alltid förlorare och överst på listan står de stora köpmarknaderna. Det handlar egentligen om att röra sig med tiderna och folkets behov. Covid19 har orsakat stor smärta och svårigheter, men har också gett alla ett tillfälle att överväga vad de vill ha ut av livet. När allt kommer omkring har alla påverkats av förändringarna och har fått tänka efter på vad som är bäst för deras framtid. Ni har vetat ett tag att förändringar är nödvändiga om ni ska hålla jämna steg med folks förändrade behov. Den senaste tiden har visat djupet av en del problem och gett er alla möjligheter att ställa allt till rätta. Ni kan inte hålla fast vid det gamla som inte passar för det nya levnadssättet som visar sig.

Det är runt 200 000 år sedan intelligenta livsformer, så som ni känner till dem, blev till och under den relativt korta tid har de upplevt djupen i de mörka energierna och har utvecklats trots det. De har överlevt och till slut rest sig i er livstid för att nå möjligheten till Uppstigning. Det finns en plan för er framtid men hur ni tar er dit är i stort sett upp till er, så om ni fortsätter att projicera positiva tankar som är mer generella än detaljerade, så får ni det bästa resultatet. Ni lägger redan upp grunden för vad ni vill se och potentialen är långt större än vad ni kan föreställa er nu, så håll ett öppet sinne som ger plats för det oväntade.

När allt kommer omkring har ni lämnat det gamla som inte har någon framtid och ni kan vänta er många spännande förändringar som höjer er livskvalitet. Håll i minnet att vi ofta nämnt att ”litet” är vackert för det kommer att bli ett nyckelord, litet, men som kan ordna med allt som ni kan behöva för ett behagligt och lättsamt liv. Allt som ni har erfarit har lett er fram till denna punkt och ni har allt att vinna och inget att förlora. Ni är redo att ta fler steg för att öka er kunskap och förståelse och det finns inget som kan hindra er att nå fullständig framgång.

Det borde vara glädje på Jorden inför vad framtiden innebär men den osäkerhet och det tvivel som finns hindrar många själar att greppa vad som finns för dem. Helt klart finns de gamla vanorna kvar, men sådana meningslösheter som krigshandlingar ger en annan bild. Folk opponerar sig mot sådant agerande och de kommer att bli hörda och få gensvar. De kan inte längre ignoreras, era ledare gör det annars på egen risk och de får stå inför kraften hos det mänskliga kollektivet. De som agerar i enlighet med förändringarna ber om tålamod och inväntar sin chans att stiga fram för att förverkliga folkets önskningar. Deras dag kommer mycket snart när förändringarna snabbt dyker upp.

Moder Jord gör redan förberedelser för rensningen och för förändringarna. Människan har förorenat Jorden med kemikalier och förstört så mycket av skog och mark. Ja, vi är medvetna om att det finns grupper som bryr sig så mycket om Jorden att de försöker minska skadorna och återställa den, men det är en enorm uppgift som kan ta flera år innan den ger resultat. Vid rätt tidpunkt kommer vi dock att ge ett handtag, då det som tar år för er att ställa till rätta kan vi ordna på mycket kort tid. En del av er undrar varför vi inte sätter igång att rätta till problemen, men det är ert ansvar att läka skadorna som ni orsakat. När ni bara visar vilja att agera hjälper vi er alltså mer än gärna.

Ni har ett fint uttryck ”fortsätt att hålla i gång” (”keep on keeping on” – engelskt motto under andra världskriget) och det passar för den nuvarande tiden, då ni inte får förlora siktet på er väg mot Uppstigning. Vi fortsätter att påminna er då det är så viktigt för er, eftersom de Mörka kommer att försöka vad som helst för att distrahera er från ert mål. Vi har förstås övertaget och gör allt för att uppmuntra er att hålla er på er tillägnade stig. Vi är med er hela vägen och kommer att använda vårt inflytande för att hålla er på spåret.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...