Teamet via Peggy Black, 20 maj 2021

 

Teamet via Peggy Black

20 maj 2021

Vi är här och vi erbjuder er vår inbjudan och vårt firande. Det är en inbjudan att minnas hur magnifika ni är. Och firandet hedrar det fantastiska skeendet i Mänsklighetens medvetande.

Vi behöver inte påminna er om de gångna händelser som fick hela planeten att stänga ned. Den nedstängningen, vilkens yttringar fortfarande känns av er och kollektivet, erbjuder den största gåva. Nedstängningen, som upplevts av hela er glob, har varit uppstarten för återfödsel av en ny nivå av medvetande.

När Mänskligheten upplevde att alla deras normala aktiviteter togs bort, tvingades de att göra ett skifte inom sin egen varelse. Isoleringen och stillheten som blev resultatet orsakade en paus inom varje individuell Människa och också inom hela kollektivet av Mänskliga upplevelser.

Det var inte bara en upplevelse som kändes av några få, det var en upplevelse som kändes av alla. Denna nedstängning, denna stilla punkt, var en paus som förberedelse för nästa steg i er egen personliga utveckling, såväl som hela Mänsklighetens utveckling.

Det finns fortfarande fickor av motstånd, det finns fortfarande de som insisterar på att deras syn på saken är den enda vägen. Det finns de som aktivt ägnar sig åt hålla negativa och dåliga energier uppladdade. De finns de som håller fast vid de gamla paradigmen och gamla begränsade program. Det finns de som fortsätter att hedra hat och fördomar. Deras handlingar tar upp det mesta av utrymmet i era nyhetsprogram.

Emellertid finns det andra händelser som inte når nyheterna. Dessa händelser och energier är i sanning magnifika och fantastiska. De är subtila men ändå extremt kraftfulla. Många individuella människor känner dessa energier, de kanske saknar ord för att förklara vad de känner, men de känner att något är annorlunda.

Det är en ny cykel av existens som föds. Er planet går genom ett enormt skifte i evolution. Det sker ett uppvaknande i medvetandet hos individer och grupper av individer. Detta uppvaknande är smittsamt. Dessa transcendentala energier känns av alla.

Uråldrig visdom avslöjas, dolda mysterier i mänsklighetens natur och latenta krafter triggas. Allt i naturen är bara materialisering av anden. Det avslöjas att det finns andra nivåer av medvetande och varande som vill interagera med mänskligheten och er planet. Detta är en verklighet som många trott på, men aldrig sett bevis på att det är möjligt.

Vi skulle kunna säga, fira det som är på väg, men det kanske är bäst att spänna fast säkerhetsbältet och förbereda för start. Er planet och dess invånare kommer att få en vild ritt. Det kommer otaliga soleruptioner och kosmiska nedladdningar. Dessa vågor av kosmisk energi triggar alla att vakna upp. Dessa energier är en inbjudan till mänskligheten att resa sig bortom form och ta sin plats som sam-skapare i den kreativa processen.

Ni påminns om att ni är gudomliga varelser som varit med om en multitud av upplevelser på tidslinjen i andra stjärnsystem. Ni måste komma ihåg att ni bär latenta, beslöjade paket av ljus som är kodade i själva ert DNA. Dessa paket av ljus blir aktiverade och väckta. De har kanske legat vilande inom er, i väntan på precis rätt ögonblick att bli framtriggade av kraftfull kosmisk energi.

Många av er har dragits till att besöka speciella uråldriga platser och länder, men aldrig riktigt insett att dessa platser och dessa länder triggat era koder av ljus. Många av er har läst böcker som kom in i ert liv precis i rätt ögonblick för att få er att göra en stor förändring i hur ni ser på er värld eller era personliga upplevelser. Fundera en stund på att detta inte är en slump, ni har varit på vägen till ert personliga uppvaknande sedan ni tog ert första andetag.

Inse att er gudomliga härstamning, er härstamning från stjärnorna, har kodats för att ha avsedd frekvens i denna speciella tid. Inse att det finns personliga koder och gåvor. Dock talar vi om koder av ljus som ger en planetär fördel för mänskligheten. Det är vad som aktiveras inom er. Ni är mästare; ni kom till denna planet för att hjälpa till med utvecklingen av medvetandet vid denna tid.

Denna planet görs redo för att flytta till en högre dimension och frekvens. Det kan ske bara när mänskligheten som helhet är redo. Energierna i den femte dimensionen pressar på själva er verklighet. Denna förståelse och detta uppvaknande rör sig inom er. Den nedstängning ni upplevt har fått er att beakta möjligheten att negativa och dåliga energier inte tjänar någon.

Som gudomliga mästare har ni haft väldigt annorlunda upplevelser och har levt i en annan dimension eller ett annat stjärnsystem i vilket gudomlig nåd, kärlek och andligt ljus var det sanna frekvensfältet. Det kan vara en orsak till att ni aldrig känt er bekväma i denna dimension på planeten jorden.

Vi säger er nu, ni är här för att förankra sanningen om gudomlig nåd, kärlek och andligt ljus. Ni är här för att förankra frid på jorden. Ni är här för att hela era sår. Ni är här för att omvandla alla negativa och dåliga energier ni upplevt.

Var i er glädje. Var tacksamma för att ni lever. Var tacksamma för att ni är fullt förkroppsligade. Fråga er själva varje dag hur ni kan göra denna dag till den bästa ni upplevt. Lev från ert hjärta. Förlåt andra och hela alla tidigare sår.

Ni har den fantastiska förmågan att göra varje dag, faktiskt varje ögonblick, till er bästa. Kvarstå medveten, kvarstå närvarande i stunden. Var snälla mot er själva och andra. Ge er själva nåd och erkänn era välsignelser. Utöva de andliga och fysiska aktiviteter som livar upp er. Kom ihåg att älska er själva.

Vi älskar er och uttrycker vår djupa tacksamhet över ert mod att vara här i denna tid av enorma förändringar och utmaningar. Ni gör ett mycket gott arbete. Vänligen tillåt er själva att bli erkända. Vi är era vänner och är alltid tillgängliga för hjälp och stöd. Kalla på oss och alla de andra gudomliga varelserna och mästarna av ljus. Teamet.

©2021 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...