Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 24 juli, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 24 juli 2020

 

Människor har en mycket stark vilja och de är fast beslutna att övervinna sina svårigheter och utmaningar för att klara sig igenom det som otvivelaktigt är en mödosam period i deras liv. Efter att ha upplevt två världskrig och ett flertal mindre sammandrabbningar är de härdade för att acceptera de många bakslag som de står inför, nu och i den nära framtiden. Snart kommer ni att komma ut från era påtvingade nedstängningar och andra kontroller, vilka är ämnade att hålla er så säkra som möjligt. Upplevelsen kommer att leda till att ni tänker om gällande hur ni i framtiden vill leva, samt hur ni kan förbättra livskvaliteten och skaka av er frågeställningar som fortfarande existerar från många år tillbaka. Omvärderingar äger redan rum för att se vad ni kan lära er utifrån era upplevelser för att göra livet lättare och mer njutbart. Den Nya Tidsåldern befinner sig fortfarande på sina tidiga utvecklingsstadier och ni kommer att ha allt att vinna och inget att förlora.

De finns yngre generationer som står redo med outnyttjade färdigheter och de är ivriga att ta dessa i bruk för allas allmänna goda. Ni har allt ni behöver för att ta ett språng framåt och detta blir era första fotsteg till en period av föryngrande, där ni kommer att göra er av med det gamla och detta blir ersatt med ett nytt sätt att göra saker på. Kunskapen har länge funnits tillgänglig och har med avsikt undanhållits, men det finns ingen anledning till att det överhuvudtaget skulle fortsätta såhär längre. Dessa tider är extremt betydelsefulla och rätta beslut måste fattas, vilka säkerställer att Mänskligheten får ta del av alla de fördelar som i hög grad skulle höja samtligas livskvalitet. Det finns ingen mening med att återvända till det gamla paradigmet, eftersom det är otillräckligt för att kunna täcka den nya eran som man har trätt in i och som nu har påbörjats. Ett världsomspännande förhållningssätt skulle kunna få se att framsteg görs överallt och det skulle snabbt höja levnadsstandarden som i flera länder är mycket låg och primitiv.

Teknologin och kunskapen existerar redan, som i hög grad kunde höja er livskvalitet och det är dags att Mänskligheten fick ta del av en större del av den nya teknologin som redan har prövats och testats och som de hemliga beväpnade styrkorna använder sig av. Ni, befolkningen, har betalat för nya framsteg och ni borde vara förmånstagarna, men man har varit mycket långsamma med att lämna ut dem. Den Nya Tidsåldern kräver att framstegen vidarebefordras till människorna och dessa skulle kunna hjälpa till med att övervinna Coronavirusets arv som har skapat så stor skuldsättning. Människorna har en stor makt i sina händer och när de väl får ordning på sina affärer, så kommer de kunna förmå sin vilja på dem som avgör deras framtid.

Så håll era tankar fokuserade på vad ni önskar er av framtiden så kommer ni att skapa den energi som i slutändan hjälper till att förverkliga detta. Ni har mycket mer kraft än vad ni inser, så använd den med vishet och hjälp till att förverkliga den Nya Tidsåldern. Mänskligheten har varit utlämnad åt ledare men har en väldigt stark vilja och de är fast beslutade att övervinna sina svårigheter och utmaningar, för att klara sig igenom vad som tveklöst är en ansträngande period i deras liv.

Ni har kommit långt på väg för att nå fram till denna punkt i er evolution och ni har fått erfarenhet och styrka genom att röra vid djupen av negativitet. Så höj upp era huvuden högt och var medvetna om att ni alla har fantastiska potential och att ni är mycket större än ni tror. När dimman har avlägsnats från er syn så kommer ni att se tydligt att ni är storslagna själar i tillblivelse och att ni rör er mot de högre vibrationerna och ifall ni är redo så kommer ni att uppstiga när Eventet äger rum.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...