Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 22 november, 2019

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

22 november, 2019

Omedelbart efter att det 21. Århundradet inleddes, verkade världen vara nästintill redo för att ta ett dramatiskt språng framåt, i och med tillkännagivandet om att Utomjordingar hade för avsikt att visa upp sig själva som ett första led i en ”Första Kontakt” och det var planerat att de med sina farkoster skulle göra åtskilliga världsomspännande överflygningar. Denna händelse ägde aldrig rum och i enlighet med instruktionerna från den Galaktiska Federationens högre befäl ansågs det att det inte hade varit en lämplig tidpunkt för en sådan händelse. Följaktligen har naturligt andra händelser fortsatt att veckla ut sig, fastän den Första Kontakten återstår att officiellt genomföras, och i generella termer är ni nu mycket mer informerade och medvetna än tidigare. Faktum är att de Mörka Styrkorna alltsedan dess har utvecklat sin egen teknologi tillräckligt mycket för att få sina inter-stellära farkoster till att förorsaka förvirring, så observationerna anses generellt vara utomvärldsliga.

Alltsedan dess har många år passerat, men Första Kontakten förblir stark och kommer fortfarande att vara en del av er evolution. Att få träffa era bröder och systrar från andra världar och dimensioner kommer att bli en inledning på att få ta lärdom av sanningen om er historia och er framtid. Ni är så nära ”Eventet” och redan nu pågår tidiga förändringar som slutligen kommer att leda er fram till er uppstigning. Ni är alla större själar än vad ni har låtits tro, men sanningen kan inte i oändlighet hållas tillbaka. Det var länge, länge sedan Annunakis var era Mästare när ni inte var mycket mer än deras slavar och fick arbeta i enlighet med det. Men denna fas har alltsedan länge passerat och ni har gradvis utvecklats och blivit mer medvetna om era sanna jag. I sanning ska ni med tiden helt och hållet återställas till ert änglalika tillstånd som ni hade innan ni valde att sjunka ner till de lägre vibrationerna för att få en större upplevelse.

Inse att ni aldrig har lämnats utan hjälp eller vägledning och varje tillfälle tas för att säkerställa att ni framskrider i enlighet med er överenskomna livsplan. Just nu är vägledningen synnerligen viktig eftersom det i faktiska termer endast återstår en kort tid innan saker och ting börjar ta fart och vi vill att ni ska vara fullständigt förberedda. Säkerligen finns det många distraktioner just nu i och med att förändringarna inte kommer så enkelt, men de måste komma och när saker och ting lugnar ner sig så kommer ni att befinna er mycket närmare de slutliga händelserna som leder till er uppstigning. Naturligtvis visste ni i förväg vad som komma skulle, om inte nödvändigtvis exakt hur det skulle komma att äga rum. Ni var medvetna om att det skulle bli den första gången någonsin som själar skulle komma att uppstiga i sina fysiska kroppar och det ansågs av er vara en högst spännande tanke som ni inte ville missa.

Under tiden försöker ni förstå vad som pågår på Jorden, eftersom detta är den mest kaotiska tiden alltsedan de senaste krigen. Förändringarna leds av ungdomarna som förstår vad som behövs för att ta mänskligheten framåt. Det är en smärtsam process, för de som har auktoritet har föga eller ingen aning om vad som ger drivkraft till förändringsrörelsen. Förändringarna är på väg och kommer att sopa banan ren för en större framtid och uppfyllandet av de förutsägelser som har gjorts för denna period. Himlen står bakom alla som vet vad som krävs för att framskrida och ger dem styrka för att lyckas. Människans livsöde står med Guds välsignelse hugget i sten och ingen dödlig kommer att kunna ändra på det.

Håll under tiden en balanserad inställning till allt som ni gör, så kommer allting i slutänden att utvecklas till er fördel. Framtiden är planerad på grund av Uppstigningen, men det är upp till er vilken väg ni tar för att uppnå den. Arbeta mot ert eget mål från en personlig ståndpunkt och kom ihåg att detta är det allra viktigaste för er vid denna specifika tidpunkt. Allt med att tiden går, så kommer ni att märka att saker och ting blir lättare för er, i och med att vibrationerna höjer er bortom de utmaningar som kan dyka upp i er väg. Ni genomgår en livstids chans som inte får missas. Allting kommer i själva verket att klarna med tiden, allt med att ert medvetande fortsätter expandera.

I er nuvarande inkarnation har ni nått så långt och ni har fått ta del av varje tillfälle att göra snabba framsteg. Oroa er inte ifall ni förirrar er, naturligtvis, och anpassa er helt enkelt och gå vidare med er beslutsamhet att bli framgångsrik på er väg till en högre evolutionsnivå. Allt ni behöver finns inom ert räckhåll och vi hejar på er när ni framskrider och vet att ni har förmågan och erfarenheten att kunna lyckas. Njut av de stilla stunder när ni kan fundera över er framtid och avgöra vad ni önskar utav livet. Många tillfällen öppnas för er och mycket snart kommer ni att få stor hjälp och många råd för att säkerställa er framgång.

Er evolution har varit sammanbunden med djurriket som under en mycket lång tidsperiod har stöttat er till och med i den utsträckningen att de har gett upp sina liv. De utvecklas också och de framskrider på grund av sitt nära band med mänskligheten och de har ofta fått genomlida människornas extrema behandling. De är medvetna om de uppoffringar som de har fått utstå, men genom dessa har de också utvecklats som en art som gått med på att bistå er. Fastän de har fått uppleva misshandel och grymhet, så har de genom detta förtjänat en belöning i formen av bättre liv framöver. Djuren har en gruppsjäl, förutom alla som har blivit husdjur genom kontakten med er och har blivit individuella själar. Tidvis verkar saker och ting vara utan plan för deras evolution, men alla kännande livsformer har potentialen att utvecklas. När ni tänker på den kärlek, tillit och tillgivenhet som vissa djur har för människorna, så är det uppenbart att de tidigare har haft kontakt med dem. Svaret är Kärlek och denna energi kan försätta berg, hela de sjuka och införa fred överallt. När allting annat avlägsnas så är allt som kvarstår för er den storslagna Kärleken från den Högsta Skaparen, Källan till Allt Som Är.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. För var dag som går, så rör ni er närmare fullbordan av denna specifika period och i och med att dagarna går så växer även ert medvetande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varenda själ har samma inre förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...