Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 31 maj 2019

Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 31 maj 2019

Per Staffan 1 juni 2019

Mike Quinsey (channeled information)

31 maj 2019. Mike Quinsey.

Från vår synvinkel ser vi en värld som kämpar för att komma till rätta med problem som inte svarar på det gamla arbetssättet. Det är uppenbart att ni inte kommer att lösa dem förrän ni är beredda att titta på dem från ett nytt perspektiv. Folket som ett kollektiv börjar börja inse att en ny väg måste öppnas upp och hänsyn tas till förändringar som måste introduceras om ni skall kunna övervinna era nuvarande problem. Svaren väntar på er så snart som ni visar villighet att flytta in i det nya paradigmet utan några förutfattade meningar, och är öppna för att lösa era problem på sätt som inte beaktats tidigare. Som alltid är era guider redo att hjälpa till, eftersom de redan är medvetna om svaren på de problem ni står inför.

Tiden för att fatta viktiga beslut har kommit när ni måste hitta er väg ut ur den röra som ni är i som en mänsklig ras. Det finns nya människor redo att ta positioner av betydelse med framsyntheten att kunna sätta er på rätt väg. Det ska vara en enkel övergång eftersom den hjälp ni behöver väntar på er närvaro och kommer att sätta er på vägen till uppfyllandet av era behov samtidigt som ni länkar er till andra själar som också hjälper er. Det här är de tider som så många själar har väntat på, eftersom de redan är förberedda på det arbete som ska utföras. Inse att ålder inte är en viktig faktor vid denna nuvarande tid, och att själarna som utgör de ”Nya krafterna för det goda” är de av nyare inkarnationer. De är de Ljus som arbetar för er räkning, som har förberett er för den här tiden som är den viktigaste perioden hittills, eftersom den leder till ert fullbordande, direkt till Uppstigning.

Utvecklingen ökar farten och pekar redan på vägen till en framtid med de mest spännande förändringar. Vad som hållits tillbaka från er kommer snart att bli verklighet och har faktiskt redan gjort en start som innebär att gå vidare från de gamla sätten att leva. Nettoresultatet kommer att vara ett rättvisare sätt att fördela världens rikedom så att levnadsstandarden höjs och fattigdom utrotas. Det kan ta tid att bli uppenbart, men frön har redan såtts. Världens rikedom är sådan att ingen längre behöver lida av hunger eller försakelse.

Vädret har förändrats under en tid och kommer fortsätta att få sina upp och nedgångar, men med moderna prognosmetoder bör det vara möjligt att förutse vilka problem som kommer och hantera dem på ett tillfredsställande sätt. Medan de mörka fortsätter med sitt syfte att styra andra livsformer inom ert solsystem, kan mänskligheten utvecklas på sin egen väg för att uppnå en fredlig existens som kommer att stödjas av de högre makterna. Fri vilja är bäst när sympati och omsorg stöds av Universell Kärlek, och mänskligheten börjar inse att det är den enda vägen framåt. Ni är alla bröder och systrar oavsett färg eller trosbekännelse och bör stödja varandra i tider av nöd.

I de stigande vibrationerna blir fler människor extra känsliga för varandras känslor och behov, vilket resulterar i att mer empatisk hjälp ges. Det kommer att öka och som konsekvens kommer det att samla människor i högre nivåer av kompanjonskap och förståelse och kommer att övervinna alla tidigare svårigheter att acceptera varandra för vad de är. Ni måste nu ha insett att alla själar är lika på en nivå och i huvudsak samma som ni och för att de är av annan färg eller religiös tro, förändrar inte deras förhållande till alla själar. Det kan vara bra att komma ihåg att för erfarenheter och tillväxt rör sig alla själar runt i sina många inkarnationer, så du bör inte se på dem som att de egentligen skiljer sig från dig själv.

De största valutaförändringarna som kommer svävar runt i bakgrunden och väntar fortfarande på ”rätt” tidpunkt för att gå vidare. Det finns många faktorer involverade och den mest pressande är med avseende på det falska värdet som vissa valutor håller. Det finns rörelser för att få valutorna att återspegla sina sanna värden och huvudorsaken är att vissa är mycket övervärderade. Med tiden kommer ert behov av pengar i dess nuvarande form att förändras, och bli mindre och mindre nödvändigt. Det är inget nytt för er eftersom i gångna tider byteshandel och utbyte var sättet att göra affärer. Penningmarknaderna manipuleras ofta och falska värden visas av de spekulanter som driver detta för personlig vinning. Ni har ett uttryck att ”pengar är roten till allt ont” och det är i hög grad fallet, så en förändring till det bättre på det sätt som de används kommer att hjälpa de fattiga och många som lever i fattigdom.

Saker i allmänhet kommer att förändras för människans bästa när det erkänns att varje själ är förtjänt av att ha tillräckligt med Jordens rikedom för att ha en bekväm levnadsstandard. Utbildningen har gått en lång väg mot att förbättra saker och minska klyftan mellan ”de som har” och ”de som inte har”. Människor borde nu förvänta sig ett lyft i sin levnadsstandard, och det borde fortsätta fram till dess att fattigdomen helt eliminerats. Tänk på att alla situationer är av värde, såtillvida att de erbjuder erfarenheter som hjälper en själ att utvecklas och i en följd av inkarnationer vinner erfarenhet från många olika levnadsnivåer.

De Blå Fågelvarelserna fortsätter att övervaka jorden och se till att era erfarenheter inte avbryts i onödan, eftersom varje själ har en livsplan som när den helt spelas ut kommer att bidra till dess utveckling. Det är inte givet till andra själar att veta orsakerna till en annan människas inkarnation, och det betyder att saker kan utvecklas normalt i enlighet med varje själs fria vilja. Vet att många Högre Varelser är närvarande, som kommer att se till att förändringen går enligt den större planen för Mänskligheten, de är alltid närvarande och skickar vågor av kärlek och välsignelser för att se er igenom denna period av turbulens så att ni kan resa er upp igen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Ljus och Kärlek

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...