Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag , 24 april, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 24 april, 2020

 

När ni har gott om tid så har ni alla ett unikt tillfälle att överväga er grad av evolution och ifall ni befinner er stadigt på vägen mot Uppstigningen. Det är mycket viktigt vid denna tidpunkt, eftersom ni i verkliga termer inte har så mycket längre att med fasthet ta sikte på er evolution och ta det gyllene tillfället att uppstiga, vilket ligger framför er. Ifall det är ert mål och ni har gjort varje ansträngning att på rätt sätt förbereda er själva, så är ni utan tvivel medvetna om behovet att framskrida och aldrig förlora siktet på det. Med så mycket som händer omkring er, så skulle det vara lätt att bli distraherade, så behovet att hålla er väl fokuserade på vad ni gör är mycket viktigt.

Att befrias från de ständiga utmaningar som ni har varit tvungna att möta, kommer att följa med Uppstigningen och ju mer ni närmar er den, desto lättare kommer det att bli. Till och med vid denna specifika tid kommer ni att märka subtila förändringar, i och med att ni börjar omvärdera era framsteg. Det huvudsakliga målet är att lägga ert ego i en position där det inte kan diktera hur ni ska svara an på några framtida utmaningar, eftersom ni vid det här laget borde ha kontroll över era emotioner. Ni borde inte längre automatiskt reagera på situationer som annars kunde involvera att ni tappar självkontrollen. Ni är mästaren vad era känslor anbelangar och genom att bibehålla en fredlig och kärleksfull attityd, oberoende av vad som sker runtomkring er, visar er förmåga att behålla lugnet. På detta sätt höjer ni ständigt era vibrationer och upprätthåller er väg till fullbordan.

Vi är medvetna om att uppgifterna är mycket prövande, men det är såklart deras avsikt och täcker evolutionsaspekter som är vitala för er, i och med att ni klättrar allt högre på evolutionsvägen. Men ni är aldrig ensamma och era Guider finns ständigt till hands för att ge er användbara råd och de kommer också att arrangera saker och ting för att säkerställa att ni håller er på er valda väg och de gör sitt bästa för att hindra er från att gå vilse. Ni kan vara försäkrade om att ifall ni känner er redo att framskrida i er evolution, så kommer de att visa er i rätt riktning. Ni kan vara säkra på att om ni skulle råka förirra er bort från er väg, så kommer ni att få hjälp att komma tillbaka till den.

Ni kommer att få ta del i ett storslaget firande efter att Eventet slutligen äger rum, för var och en av er åtog er en enorm uppgift att finna er väg tillbaka till Ljuset, efter att ha blivit nerslängda i mörkret och ensamheten i de lägre vibrationerna. Medan ni alltid har haft era Guider omkring er, så har ett fåtal själar omedelbart varit medvetna om deras närvaro. Men det var känt att många av er skulle komma att höja sina medvetandenivåer i och med att tiden framskred och ni fick mer erfarenheter. Dessa få har hjälpt många andra att finna sin väg och det har ofta börjat med att man har följt sin religions läror. Med tiden, genom många inkarnationer i olika andra religiösa samfund, har en själ förmått urskilja sanningen och slutligen uppmärksamma Guds existens inuti varje själ.

Det måste poängteras att medan ni befinner er på Jorden så är ni blott en liten aspekt av ert Guds-Jag och det är begripligt att ni finner det svårt att acceptera hur stora ni verkligen är. Men med tiden när ni utvecklas ännu högre, så kommer ni att komma till insikten om att ert Guds-Jag existerar på andra sidan av slöjan. Det ligger många överraskningar och väntar på er när ni höjer er allt högre, och når nivåer som ligger långt bortom dem som de negativa krafterna kan uppnå. Ni kommer att lämna dem bakom er för att de ska få uppleva sin egen undergång, resultatet av att leva ett liv i svek och med avsikten att dra ner andra med sig. Ytterst kommer alla sådana själar att få en andra chans, men först måste de göra bättring för alla negativa gärningar de har varit involverade i.

Själar blir inte i något skede bestraffade för sina felaktiga gärningar, men måste göra bättring genom vilken de lär sig lärdomarna i livet. Allting styrs rättvist och varje själ får möjligheter att höja sig upp på nytt när väl deras avsikter att göra så blir tydliga, det finns alltid hjälp att tillgå för att visa dem vägen. De själar som sjunker ner till de lägsta av de lägsta nivåerna befinner sig nästintill bortom räddning, men till och med då ger man aldrig upp dem. Många själar som inkarnerar nu är de som har framskridit tillräckligt mycket för att ges en möjlighet att uppstiga och de kommer att få hjälp att utvecklas på ett sätt som inte påverkar deras val av fria viljan.

Som ni kan föreställa er så sker mycket nu för att utrota de Mörka, medan de till stor del är isolerade på grund av Coronaviruset och det kommer att ske i all hast för att hindra dem från att fly. Ni kanske undrar över det faktum att under en period då Ljuset förefaller vara icke-aktivt, så är det helt och hållet tvärtom. Vid en tid när så mycket har kommit att bli stillastående, så har Ljusets Styrkor tagit initiativet och de är fullt sysselsatta med att ta de Mörka till fånga. De som reser till framtiden har sett möjligheten att Ljuset förmår vända de pågående frågorna till sin fördel och de var därför fullt förberedda att agera med en minuts varsel, till att få praktiskt taget hela Mänskligheten nerstängd.

Utifrån en situation som lätt kunde ha lett till mycket större skada, så kan man säga att rollerna helt har kastats om mot de Mörka, tveklöst till deras förvåning och bestörtning. Kära Ni, slutspelet har på allvar börjat och det kommer bara att finnas en vinnare, hur skulle det annars kunna bli med Ljusets Styrkor som backar upp. Inget är hugget i sten, förutom Uppstigningen som är en Kosmisk Händelse bortom ingripandet av de Mörka. De befinner sig i oordning och de saknar samverkan för att kunna stoppa resultatet till Ljusets fördel. De kommer inte att erkänna att deras strid är förlorad och i desperation slår de ut på vadsomhelst som ligger i deras väg. Använd tiden ni har tillhands till att begrunda er position, vart ni härnäst ska ta vägen, eftersom alla beslut som nu fattas kommer att avgöra hur väl ni i framtiden framskrider. Varje gång ni står inför en utmaning så finns det alltid en chans att de Mörka kommer att använda den för att distrahera er från ert mål, så var alerta och medvetna om vad som sker runtomkring er.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...