Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 24 september, 2021

Mike Quinsey

Kära vänner, i en tid med stora förändringar gav Kryons meddelanden information som var ny för oss men är nnu relevant. Utdraget nedan pekar på ett större lyft av medvetandenivåer hos en del av dem som föds nu. De har redan en avancerad medvetandenivå och kan uttrycka sig intelligent vid mycket yngre år än vad man anser som normalt.

Mike Quinsey.

Kryon. Framtiden är det som kommer, lös upp din egen tumör.

 

Ni kan undersöka er egen kropp medan ni existerar och är här. Muskeltestet – kinesiologi – tar reda på något ni bör veta. Ni måste helt och hållet avskilt gå in i det medfödda. Den multidimensionella människan kommer att använda det för det 24:e paret kromosomer som ni tror att ni inte har, det är multidimensionellt och har ännu inte förståtts, setts eller erkänts. Det är ett som Plejadierna gav er för idag därför att det börjar arbeta i er och när medvetandet börjar öka, generation efter generation, börjar ni se saker och se kvant-saker, det kommer att visa sig i dubbelspiralen.

De nyfödda har det medfödda i sig, sin egen läkning. De kommer att veta allt om kemin i sitt blod utan tester. De kommer att veta när någon sjukdom försöker få fäste genast det händer, utan att vänta på att det ska växa och få ont. De blir sina egna medicinska intuitiva. Det multidimensionella i ert DNA som ni inte ens kan se kommer att föra ert medvetande i samklang med ert medfödda. Var sitter ert medfödda, det är också en gåta som ni inte så lätt kan komma åt. Och det kallas Människans Akasha. Ni kommer att få kontakt med er Akasha, det blir en av de mest signifikanta stegen i Människans evolution, samgåendet mellan akashan och det medfödda och medvetandet. Det bildar den multidimensionella människan och när det sker kommer se på det faktum att ni kanske kommit från Plejaderna, och ni kommer att veta vem de är och ni kommer att förstå, då allt är del i scenariot med den samstämmiga förbindelsen med era systrar och bröder från stjärnorna. Det är framtiden, var inte rädda för dessa saker, för de kommer från er.

 

24 september 2021 Mike Quinsey.

Nästan daglligen kommer det förändringar och går, men inte alltid som ni vill ha det. Nu lägger sig dammet, tiden är inne för att göra en beräkning. Ni kan inte gå igenom så många förändringar utan att några bakslag sker över världen. Effekterna av covid19 har så att säga vänt allt upp och ned, och nu är tiden inne för att kostnaderna ska kunna beräknas. Ovanpå andra prblem som dykt upp sedan dess, kan man uppskatta kostnaden för mänskligheten. Det är tydligt att alla länder kommer att behöva ta allvarliga beslut angående hur pandemin ska kunna betalas i tider då alla känner åtstramningar.

Mycket få av ekonomierna kan återställas utan finansiell hjälp och svåra tider kan oundvikligen väntas framöver. Den enda trösten ni kommer att ha är att det grundlägger en ny början, då mycket ni är vana vid inte längre passar för de tider ni kommer in i. Till slut lyfts dock allt upp och livet blir mycket lättare och mer njutbart med fördelarna som kommer med ny teknik. Så håll ut då ni bara får tillbaka det ni lagt ut och ansträngningen kommer att visa sig vara väl värt det som ni kommer att få se.

Vänd er till de unga för att få inblick i vad som är möjligt, då de kommit med nya sätt och tankar som öka på framstegen. Lyssna på deras synpunkter och åsikter då de kommer att innehålla mycket förnuftigt. De kom in i livet medvetna om att deras kunskap och erfarenhet behövdes. Det är ett normalt lyft som förberetts i förväg. Hur, kanske ni undrar, och svaret är att högre Varelser har långt mer insikt om vad som är på väg, och kan förbereda för det långt i förväg. De har också erfarenheterna med sig som kan bilda bas för den sortens handllingar som blir nödvändiga.

Man kan säga att ni har en fot i den ena världen och en fot i den andra, en som är den gamla världen som tjänat sitt syfte och kommer att blekna bort, och en ny som är i sitt ursprungliga skick och redo för de själar som kommer att ha höjt sina vibrationer till en högre nivå som utesluter de Mörka. Ni talar om dimensioner men faktiskt blandar sig energierna helt enkelt med varandra. En ny Jord kommer dock att bli hem för dem som uppstiger och det kommer att bli väl förtjänt, då ni själva gått in för att höja era vibrationer och varit framgångsrika trots de mörkas försök att hindra det.

Mycket av det som ges till er fortsätter att vara en gåta tills ni uppnår en bredare medvetandenivå, vilket sker då ni uppstigit. Ert uppvaknande växer dock medan ni stiger uppåt och era vibrationer ökar. Det som var dolt kan nu avslöjas och då och då kommer ni att bli upplysta då ni nu är redo för en större förståelse. Med återblick kommer ni att undra hur ni någonsin kom ut ur de illusoriska liv ni levt där sanningen doldes för er, men ni är värda er framgång och det kommer aldrig att bli så svårt och besvärligt för er igen.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...