Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv, 12:e augusti, 2016

et-contact

Ni närmar er snabbt tidpunkten med händelserna av de olika förändringarna som är på gång. Ni har tålmodigt väntat på de yttre tecknen som visar att allt börjar manifesteras och snabbt tar er till Uppstigning. Händelserna är i ett skede då omvärderingen av valutan i respektive land sker. Målet är att säkerställa att varje förändring speglar tillståndet och potentialen hos var och en, så att ni kan arbeta i en marknad där det blir ett ärligt utbyte. Förändringarna kommer att se till att det blir jämlikhet beträffande handeln. Gamla handelshinder bör tas bort så att allt kan verka på en fri marknad. Tiden kommer att sortera ut de områden som behöver bytas ut eller där det krävs justering.

Europa är i ett tillstånd av kaos eftersom efterverkningarna av Brexit är kännbara. Det var det önskade resultatet och det kommer att öppna vägen för fler länder att följa efter, vilket kommer att sätta stopp för Illuminatis planer av Världskontroll. Just nu kan människorna inte se förbättringspotentialen eller förstår att de har tagit ett steg mot friheten. Förändringarna kommer inte enkelt, men vara säkra på att varje land får vägledning i enlighet med dess karma. Eftersom hinder försvinner så kommer folket tillsammans mer, och erkänner att de alla är ett och på väg till en ny värld. Allt kommer att fungera perfekt och alla själar uppfylls enligt deras livsplan.

Många utomjordingar väntar på sin möjlighet att få träffa er igen, och återföra er till era Stjärn- familjer. Alla ni har kommit från er egen speciella planet och era egna motsvarigheter har noga följt era framsteg. Ni är de som accepterade utmaningen med att stiga upp i ljuset igen, genom att övervinna separationen i dualiteten. Tillfället användes också för att hjälpa andra instängda i de lägre vibrationerna, till att inspireras för att lyfta upp sig ur dem. Vissa framsteg är långsamma, men med all hjälp de får, finns det ingen anledning till varför det inte skulle ske. Några, som till exempel Illuminati, vägrar fortfarande envist att vända sig till ljus och kärlek, utan föredrar att njuta av sin makt över andra själar.

Det finns några av er som undrar vad ert syfte är av att vara på Jorden, eftersom livet verkar sakna någon riktning. Var säker på att all erfarenhet är av värde och alla själar slutar inte sin resa dramatiskt. Till viss del beror det på er karma, som vid slutet av cykeln måste rensas. Så var medvetna om att några själar kommer att ha en livligare tid då de rensar sin karma, medan andra knappast märker något alls. Bry er inte om detaljerna, men när ni konfronteras med era utmaningar, behandla dem så passivt ni bara kan. Det bör vara sista gången ni kommer att gå igenom en sådan period av rensning.

Vissa själar har blivit ganska fästa vid Moder Jord och kommer att följa med henne till den Nya Jorden. Andra föredrar att “gå hem” till sin planet, där de kommer att fortsätta att utvecklas. Livet står aldrig stilla, utan fortsätter tills ni når ett komplett tillstånd av perfektion, och återgår till Kärleksenergi, skönhet och Gudomlig stillhet. Gud andas in och Gud andas ut och själar skickas ut för att få mer erfarenhet. Ni kanske redan har gjort en sådan resa, men i kärnan är ni samma själar varje gång.

Ha i åtanke att det är genom alla era erfarenheter ni skapar er egen framtid. Det är bara att acceptera det som kommer fram, och det som behöver åstadkommas genom vissa erfarenheter när ni rensar bort er karma, för att nå framgång. Det ni fokuserar på är vad ni får, så var noga med vad ni önskar, och engagera er inte i negativa saker utan observera bara. Genom att stå kvar i Ljuset, blir ni förebilder för andra med vad som kan åstadkommas.

Människor över hela världen vaknar upp till sanningen om sina väsen, och allt eftersom tiden går kommer hela sanningen att komma fram. Mycket lite är som ni tror att det är med hur det uppenbaras, och ni har levt många liv med en dröm som varit långt ifrån er verklighet. Ni har i själva verket varit förtryckta, och medvetet hållits tillbaka, för att hindra er från att förstå sanningen. Dessutom har ni sällan fått leva i fredliga tider, eftersom konfrontationer har hållit er i ett tillstånd av rädsla, med små utsikter till fred. Dock kommer denna situation att förändras mycket snart, då människor kommer samman och skapar sin egen framtid av lycka och glädje.

Ni är alla suveräna varelser, avsedda att återvända till de högre nivåerna där ni ska uppnå fullt medvetande. Det har varit ert öde sedan solcykeln började för ungefär 25.600 år sedan, när ni lämnade de högre vibrationerna för att uppleva separationen. Det har varit en lång hård erfarenhet, men det har funnits några behagliga ögonblick, och ni har lärt er mycket av dem. Ni förtjänar rätten att agera som de Mästare ni ska vara, och ni kommer att ha stor nytta av era erfarenheter i de lägre dimensionerna. De kommer att göra det möjligt för er att hjälpa andra på grund av er förkunskap.

Oavsett hur mycket de mörka Tjänarna har hållit tillbaka utvecklingen, händer den oberoende av deras ansträngningar, och ni är nu tillräckligt avancerade och medvetna för att börja förstå sanningen om er existens. Genom att förstå er sanna potential, har ni lyft er upp ur de lägre vibrationerna och in i Ljuset. Bevis på sådana förändringar indikeras starkt i utvecklingen av ny teknik, som ni kommer att ha tillgång till, med en ny era av avancemang. Vid rätt tidpunkt kommer det att bli allmänt känt, och ni kommer att ta ett stort steg framåt. Att avvakta är nödvändigt, för att säkerställa att det blir helt fritt från störningar, när det är dags att gå vidare.

Er långa resa genom dualiteten är nu över och ni är nu på upploppet. Det återstår mycket arbete för att ta er till den Nya Tidsåldern, men snart skall ni befrias från kontrollen av Illuminati. Friheten närmar sig och firandet kan snart börja. Skillnader och brister kommer snart att åtgärdas och de första stegen är nära till manifestation. Så tappa inte modet då problemen kommer upp till ytan för rensning. Denna period kommer att passera mycket snabbare än ni kanske tror, och ni kommer att få hjälp och vägledning för att ta itu med det. Den Galaktiska Federationen har varit med er hela tiden, men det är bara på senare tid de öppet har börjat kontakta er, och snart kommer de att visa sig oftare.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar, på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

You may also like...