Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 17:e mars 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 17:e mars 2017

 

 

Även om ni kanske inte är medvetna om det, så går allt enligt planen som leder till Uppstigning. Den kommer med olika tidsintervall för slutförandet och säkert är, att förändringarna till det bättre är förutbestämda att manifesteras, och ingenting kommer att tillåtas störa dem. Ni kan därför känna er säkra, och veta att allt går framåt som det ska. Det finns en större plan som kommer att se till att vibrationerna fortsätter att stiga, och ni kommer så småningom att bli Galaktiska Varelser. Det kommer först långt i framtiden, men ni vet åtminstone vart ödet leder er. Det kaos som uppstår runt omkring er med så mycket förändringar, var förväntat eftersom det gamla försvinner. Var förvissade om att mycket karma rensas på grund av det, och den kan i själva verket inte längre hållas tillbaka som förut, utan måste tas omhand för omedelbar åtgärd.

Vara säkra på att allt fortskrider så att att det oundvikligen leder till förändringar, vilket gör det möjligt för den nya Republiken att presenteras. Då det är dags, kommer naturligtvis alla sannolika hinder eller störningar att omedelbart tas bort. Folket har talat, och vill inte ha det kaos och den osäkerhet som fanns i det gamla systemet, och när förändringarna uppstår blir den den nya Republiken starkare. Timingen vid det tillfället är så viktigt, så var säkra på att många vänner i andevärlden övervakar era framsteg, och de kommer att se till att inget stoppas upp på något sätt. Folkets önskningar av fred och lycka har noterats, och de ständiga krig och förluster av liv och egendom, accepteras inte längre, så man säger ”nu räcker det” och ser till att ledarna agerar i enlighet med det.

Att veta vart ni är på väg ger er kraft, och ni kan ta bakslag med en klackspark utan att påverkas av dem. Genom att göra det föregår ni med gott exempel som andra kommer att följa, och desto fler människor ni kan påverka på det sättet, desto mer energier av fred och kärlek kommer. Två vägar kan komma att uppstå vid sidan av varandra, eftersom de som inte kan höja sina vibrationer måste ta en annan väg. Detta kommer utan tvekan att oroa vissa grupper av människor, men ni måste komma ihåg, att alla själar har sin egen väg att följa. Familjer skapar starka band sinsemellan, men varje familjemedlem måste få följa sitt eget vägval. Kärlek mellan själar skapar ett band som inte kan brytas, så kontakten kan fortsätta även om de har lämnat er grupp.

Det finns mycket att lära om er sanna historia och tiden kommer när allt blir avslöjat. Ni har accepterat utmaningen av att hitta vägen tillbaka till Ljuset, för att ni visste att ni skulle bli hjälpta på vägen. Ni måste komma ihåg att ni frivilligt valde era egna erfarenheter, och så tillvida ni inte ber om hjälp, så får andra själar inte blanda sig i. Ni växer genom resultaten av era egna val, men det måste dock påpekas, att ni kan vända er till andra för att få vägledning. Det tar er verkligen till de Guider som följer er livsplan, men inte ens de blandar sig i såvida ni inte ber dem. Trots allt så gjordes er livsplan innan ni inkarnerade, och normalt sett kan den inte ändras. Så era guider kommer att uppmuntra er att följa den.

Även om ni haft underbara upplevelser under er tid på Jorden, så kan det inte riktigt jämföras med de upplevelser ni får, när ni är i de högre rikena. Att slutligen kunna ha frihet att resa vart ni vill i Universum, kan ge er oändliga valmöjligheter. Ni kommer också att ha en mycket längre livslängd som passar era behov, och när ni avslutat en, kan ni bokstavligen kliva ut ur den kroppen och in i en annan, och till skillnad från nu, så behöver ni inte ”dö” för att lämna kroppen. Det är också värt att notera att ni aldrig kommer att bli gamla, för ni kommer alltid att ha kroppar som inte åldras.

Den närmaste framtiden är full av överraskningar, inte minst det faktum att ett antal Utomjordiska grupper har levt på er Jord under tusentals år. De håller sig för sig själva, eftersom de inte får påverka eller störa ert liv, eftersom ni måste hitta vägen själva. Det var er utmaning, när slöjan av glömska drogs över ert minne. Det är först på senare tid som några av er har börjat att komma ihåg era sanna själv, och har utvecklat ett expanderat medvetande. Det är av den anledningen ni befinner er bland själar, som alla har olika nivåer av medvetenhet.

Många människor är desperata, och svält hotar ett stort antal som börjar uppgå till miljoner. Det är en uppmaning till resten av Mänskligheten, att vakna upp och hjälpa dem som är i ett desperat behov av hjälp, eftersom nästan hundra barn dör varje dag. Förhoppningsvis kommer tillräckligt många av er som lever och mår bra att kunna hjälpa till, och visa medkänsla och kärlek för era bröder och systrar. Det är er respons till sådana situationer, som visar hur långt ni har utvecklats, och om ni kan erbjuda dem i desperat behov, er hjälp. Naturligtvis finns det grupper som särskilt hjälper under sådana omständigheter, men storleken på problemet är så överväldigande, att de inte längre kan klara det.

Som individuella själar kan ni inte göra mycket för att lindra sådana kolossala problem, och ibland behövs det många människor, som ser till att de i era regeringar gör allt de kan för att hjälpa dessa desperata människor. I själva verket är ni En Värld och En Mänsklighet, och det är så gott som säkert att ni alla har upplevt ytterligheter i andra liv, även om ni inte längre minns det. Ni är Ett och det har ni alltid varit, och som sådana utvecklas ni tillsammans och måste hjälpa varandra när ni kan. Konkurrensen har lärt er att bara de starkaste överlever, men detta synsätt borde ha setts för vad det är, och istället frivilligt hjälpa dem i desperat nöd.

Faktum är att er värld har tillräckliga resurser, för att se till att ingen behöver gå hungrig eller förnekas läkarvård, men ni har avsiktligt hållits tillbaka av dem som ville styra och kontrollera världen. Allt förändras till det bättre men det tar tid att få till, och några kära själar har inte så mycket tid kvar. Naturligtvis försöker många organisationer att göra sitt bästa för att lindra problemet, men det är så stort att det nästan är omöjligt att göra det som krävs, för att rädda alla liv. Inledningsvis handlar det om pengar för att köpa de förnödenheter som saknas, och även om människorna är generösa, så behövs det ibland mer än de omedelbart kan erbjuda.

Var säkra på att många själar ivrigt och generöst erbjuder sina tjänster, och de kommer att lovordas för sina insatser. Självklart är inte alla i stånd att kunna hjälpa, men budskapen och bönerna med kärlek till bröderna och systrarna, sänder en upplyftande energi och hopp till de som lider. Vi vet att det finns mycket medkänsla och sympati för de behövande, och det hjälper på sitt sätt. Ni kan naturligtvis inte hjälpa alla på plats, eftersom det beror på de egna förhållandena. Tacksamhet sänds till dem som kan erbjuda den hjälpen, och till de som hjälper på andra sätt. Allt hjälper och stor tacksamhet ges till sådana människor.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey
Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Website:Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...