Saul via John Smallman, 29 juni 2019

Saul via John Smallman

29 juni 2019

Tiden för rå, grov och vansinnig materialism är över

Mänskligheten är definitivt på randen till uppvaknande! Ni måste vakna upp från den dröm/mardröm/illusion som uppmuntrat er att tro på separation och att hänge er åt oavbrutna konflikter i eoner. De senaste årtiondenas framsteg på direkt masskommunikation har möjliggjort för er medvetenhet om ert globala ömsesidiga beroende att växa – ingen är en ö – och om det absolut nödvändiga kravet på förändring av attityder och beteenden för att utrota fattigdom och bli väktare av er vackra Planet Jorden. Ert katastrofala industriella beteende, som orsakat så stor miljöskada, måste få ett slut och ersättas av moderna teknologier – vilka finns redo och tillgängliga – som behandlar Jorden, ert hem, med heder och kärleksfull respekt. Det finns ingen brist, planeten har god förmåga att stötta er alla om ni bara ägnar er åt henne kärleks- och hänsynsfullt.

Tiden för rå, grov och vansinnig materialism är över. Den ersätts då de unga medlemmarna av mänskligheten överallt med rätta kräver förändring så att ett hållbart sätt att leva, som ärar planeten och alla livsformer, medan de samtidigt börjar reparera de senaste två eller tre hundra årens enorma industriella skada, kan introduceras. Industrins skadliga metoder, som eskalerat de senaste årtiondena, måste upphöra, och den förgiftning som orsakats måste rensas upp. Teknologin för att göra detta finns redo och tillgänglig nu! Den har hållits undertryckt av dem som valde att berika sig själva oavsett kostnad för mänskligheten eller planeten, men den förs nu fram i liten skala för bevis och tester som kommer att leda till storskalig planetär åter-vitalisering och sanering.

Som ni vet har mänskligheten tagit det kollektiva beslutet att vakna upp, och som en direkt konsekvens av det beslutet är det nu mycket som stiger upp till människors medvetenhet som länge varit begravt, dolt, eller förnekat, därför att det varit alldeles för smärtsamt att finnas i medveten medvetenhet. I grunden innehållet och obekräftat hårt och bittert dömande av andra, dömande som i sanning var själv-dömande utprojicerat på andra för att undvika den intensiva smärtan av att äga den – smärta så intensiv att den kunde leda till självförstörelse.

Över eonerna har detta blivit grunden för dagens utveckling av massförstörelsevapen för att användas förebyggande för att attackera andra om de som innehade dem kände sig tillräckligt hotade. Men an attack är alltid en attack på självet, för det finns ingen annan. Det är därför som konflikt alltid leder till ytterligare konflikt då självet upprepat attackerar sig självt för skada det tror riktades mot sig av andra. Detta är inget annat än en kontinuerlig rundgång som hela tiden förstärker sig själv tills vansinnigheten erkänns och någon väljer att bryta eller lägga ned den. Det erkännandet har nu skett och har medfört uppstigande fredsrörelser och ett ökande antal meditations- eller bönegrupper som regelbundet träffas med samma avsikt, nämligen att leva fredligt genom att fullt ut ägna sig åt sin sanna natur, vilket är Kärlek.

Det som ännu inte erkänts tillräckligt brett är att fred först måste stiga upp inom individen, inom självet. Att begära att andra ska vara fredliga och respektfulla medan man inte släpper negativt och hårt dömande av dem är självförgörande. Negativt dömande är alltid en spegling av obekräftat själv-dömande projicerat på andra. Ja, andra uppträder på sätt som är ovänliga och icke kärleksfulla, men det är bara en spegling av deras eget inre kaos och själv-hat. Själv-hat i själv eller i andra måste mötas med kärlek, och bara kärlek.

Vägen framåt är att erkänna detta – i er själva och i andra – hur smärtsamt det än är att erkänna att man gjort till synes förskräckliga och samvetslösa val och sedan handlat utifrån dem, och sedan förlåta sig själv och besluta att inte fortsätta på den vägen. Att göra detta för med sig en enorm känsla av frid, tillsammans med styrkan att känna känslor av ilska och förbittring utan att agera ut dem på andra, och i det utrymmet hittas Kärlek, tillsammans med en stark önskan att förlåta dem som man tror har sårat eller skymfat en.

Som så många kloka har informerat er: Det finns bara Kärlek, inget annat är verkligt. Dock, när känslor av bitterhet, förbittring, behov att ge tillbaka, eller hat hyses, blockeras Kärlek därför att när ni håller i kärlekslösa känslor kan ni bara inte vara kärleksfulla, då Kärlek döljs av den dimma och förvirring dessa känslor frambringar, och er medvetenhet och uppmärksamhet är fokuserad där, och bara där, i den dimman av förvirring. Och i den förvirringen i tanke och uppfattning är det omöjligt att se vägen framåt mot ett tillstånd av hållbar fred, vilket er historia tydligt visar. Eftersom ni är mycket kraftfulla gudomliga varelser så är det ni fokuserar på precis det ni upplever. Förändra ert fokus och förändra er upplevelse.

När ni går inom, till platsen där fred och kärlek alltid finns närvarande, för att frisläppa er stress genom att slappna av och släppa de bekymmer och den ängslan ert liv till synes ofta är fyllt av, återställ er avsikt att bara vara kärleksfull vad som än händer. Denna avsikt måste återställas regelbundet därför att den blir ofta undanträngd eller överkörd när en händelse eller situation uppstår som förargar eller skrämmer er. Genom att återställa avsikten släpper ni effektivt de kärlekslösa känslor som kommit upp och lämnar er åter fria att bara vara kärleksfulla. Och när ni gör detta känner ni er så mycket bättre därför att ert humör har skiftat. Det här är det bästa sättet att byta ut ett dåligt eller olyckligt humör till ett av frid och belåtenhet. Och när ni är i frid är ert energifält välkomnande, uppmuntrande andra att känna friden och svara er fridfullt.

Att vakna upp är att gå till er plats av frid och att alltid vara kvar där, sålunda finnande er själva känna lycka och belåtenhet därför att ni är HEMMA! Ni är Ett med Källan istället för att försöka separera er från detta perfekta tillstånd av varande. Då är livet konstant glädjefyllt och det som gav er en känsla av separation, ensamhet, vilsenhet finns inte längre.

Med så mycket kärlek, Saul.

Source: John Smallman

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...