Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 4 mars

et-contact

4 mars 2016. Mike Quinsey

 

Människor som har möjlighet att bidra till att komma närmare Uppstigningen är mycket aktiva,
men de brottas för närvarande fortfarande med attacker frånde mörka som tillämpar förhalningstaktik.

Men deras försök att fördröja det oundvikliga är meningslöst och kommer inte att kunna stoppa avslöjandena, som kommer inom en snar framtid. Det har bestämts av högre makter att nödvändiga åtgärder ska vidtas för att säkerställa genomförandet som planerat. De som utför arbetet av Ljuset är skyddade, och får hjälp att utföra sina uppgifter. De Blå Fåglarna fortsätter att övervaka vad som sker, men kommer inte att störa vår fria vilja utan vi bör istället välja att ta en annan väg till Ljuset. Det finns dock en plan framtagen, som kommer att leda oss vidare till en framgångsrik Uppstigning. Den kan inte tillåtas att misslyckas och det förväntas att anhängarna av Ljuset kommer att lyckas. Det finns ett antal kraftfulla influenser i arbetet, och det förväntas att de kommer att övervinna alla hinder som finns på vägen till Ljuset. Så låt inget tvivel komma in i era tankar.

De mörka Tjänarna är oroliga över att de inte längre kan diktera vad som sker, och försöker envist övervinna kraften från Ljuset som förhindrar deras framgång. De hotar till ingen nytta de som står i deras väg. Deras makt har kraftigt minskat och de kan inte längre göra som De vill. Även om de fortfarande hotar att använda kärnladdningar, så vet de att det i själva verket inte kommer att tillåtas. Ljusets krafter är i stort sett skyddade, men vissa själar har redan kommit överens om att offra sitt liv för det goda för andra. Var säker på att sådana åtgärder kommer att premieras stort, men i vissa situationer spelas naturligtvis karma ut, och resultatet är överenskommet sedan tidigare. Som ni redan lärt er, inget händer verkligen någonsin av en slump, era livsplaner är framtagna för att passa era specifika behov.

Om ni inte direkt kan hjälpa dem som aktivt kämpar för totalt Avslöjande, kan ni istället hjälpa till genom att visualisera och ge dem kraft att vara framgångsrika. Det är verkligen det mest önskvärda resultatet, och många själar arbetar för det. När nätet dras åt om de mörka Tjänarna blir totalt Avslöjande verkligt, och många Ljusvarelser hjälper till höja vibrationerna. Ni ser omkring er att jorden verkar vara i turbulens, men var säkra på att Moder Jord med hjälp av era Rymdfamiljer kan återställas ganska snabbt, och det blir inga onödiga förseningar när dags för den att göra så. Ni bör ha i åtanke att ni får hjälp av varelser som är tusentals år före er. De problem som ni anser vara svåra, är enkla och lätta för dem att hantera.
Runt omkring er vaknar själar till insikt om att Människor är En Enda Ras. Alla ni är er nästas välgörare och ni har varit åtskilda alltför länge. Jorden har gett er många olika erfarenheter då ni har skiftat från en ras till en annan, men nu är det dags att se alla som En. I liv efter liv har ni medvetet förletts att tro att ni alla är olika, och detta har lett till många krig och svårigheter. Människor måste bli påminda om att det är bara finns en ras på Jorden, och det är nu dags att enas. Hjälp varandra, eftersom många lider från krig och fattigdom, som till stor del beror på Kabalen. Tiden närmar sig nu då Kabalen inte längre kommer att kunna bo på jorden, eftersom deras vibrationer är för låga för att kunna stiga upp. Vid denna tidpunkt kommer det att bli stor glädje eftersom ljuset har segrat.
Alla ni har gått en lång väg för att nå den punkt där ni nu är, och ni har all rätt att känna er nöjda, och under tidens gång kommer ni att lära mer om era upplevelser. Ni har haft många liv och många upplevelser från vilka ni snabbt har utvecklats. Det är bara en del kvar av er resa tillbaka till fullt medvetande, som kommer att göra att ni kan lämna de lägre vibrationerna bakom er. Vid denna tidpunkt kommer ni återigen att lära er sanningen om era resor genom de olika nivåerna, även om ni kommer att vara mer intresserade av era nya liv i de högre vibrationerna. Ni kommer i själva verket har mycket mer att säga till om beträffande vart ni kommer att flytta och fortsätta utvecklingen.

Eftersom ni är i den sista etappen av ert nuvarande liv, acceptera att Moder Jord också förbereder sig för Uppstigning. Hon har hållit på så länge som möjligt för att ge varje själ maximal möjlighet att stiga upp. Så fokusera på era omedelbara uppgifter och håll dem under uppsikt och låt er inte distraheras av de yttre händelserna omkring er. Många är överväldigade av de händelser som äger rum, men omedvetna om sin sanna natur, fast de kommer att få hjälp från sina Guider för att kunna ta emot och få maximal nytta av dem. I den mån ni är en del av en familj, kommer ni sannolikt att utvecklas tillsammans, men så är inte alltid fallet, eftersom vissa medlemmar kan ha en annan livsplan. I varje liv har ni valt upplevelser som uppfyllde era behov för att se till att ni fortsatte att utvecklas, och de behöver inte nödvändigtvis ha varit desamma som för er partner. Så ni kommer att följa er väg, samtidigt som andra följer sin.

På Jorden händer det så mycket, mestadels sådant ni inte känner till, men mycket snart kommer detaljer att dyka upp. När denna period verkligen kommer igång, kommer livet att gå vidare mycket snabbt, och ni kommer att kompenseras för den förlorade tiden av att att ha nekats fördelarna med nya upptäckter. Eftersom ni kommer att ha avancerade civilisationer som hjälper er, kommer ni att kunna ta igen förlorad tid. Fossila bränslen kommer att tas bort och istället får ni gratis ren energi, för alla era behov. I ett slag kommer det att göra en enorm skillnad för era liv, och göra er självförsörjande. Ni kommer att vara mer självständiga, och aldrig mer lida brist på värme eller tillräckligt rent vatten. Mycket mer kommer att följa när människorna har fått sina grundläggande behov tillfredsställda.

En sak som inte kan avslöjas just nu, är den exakta tidpunkten för de händelser som nämnts. Men krafttag görs för att föra fram dem, men ibland kan oförutsedda händelser leda till förseningar. En sak som ni kan vara säkra på, är att viktiga händelser kommer att ske, även om något fördröjda, och omvärderingen av valutorna är faktiskt klara för att gå framåt. Det finns, som alltid, berörda parter som bromsar, men om de avsiktligt eller onödigt orsakar förseningar, kommer de att tas bort och lämnade därhän. De som bestämmer är fast beslutna att gå vidare vid första bästa tillfälle. Ni kanske inte får regelbundna uppdateringar om alla sådana frågor, men vissa framsteg görs alltid.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

 

 

Website:Tree of the Golden Light

Translations available at

http://gfbymikequinsey.blogspot.pt/2016/03/english-message-through-my-higher-self.html

Channelled by :Mike Quinsey

 

 

Du gillar kanske också...