Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 3 juni, 2022

Det händer mycket överallt i världen och det verkar inte finnas något slut på de förändringar som skett. De kommer gradvis att sätta sig tills upplägget är klart för att forma ett nytt sätt att leva jämfört med vad ni är vana vid. Var säkra på att allt till slut blir som ni vill ha det och ger er ett mycket lättare liv som tillhandahåller allt för era behov. Det skulle kommit vad som än skett men tidpunkten är viktig och framsteg måste göras mycket snabbare. Det gäller er framtid och vi gör allt vad vi tillåts att göra för er skull. Vårt bidrag är sådant att ni får stöd att göra saker snabbt, men först måste mycket av det gamla bort eller förändras. Världsfred har varit en ovanlig upplevelse under långa tider, men ni har visat att ni önskar det och förtjänat det som tills lut kommer att visa sig.

Det har alltid varit en tyngdpunkt på krigsspel och de har format era unga att se det som underhållning. De Mörka står naturligtvis bakom mycket av publiciteten att framföra våldsam underhållning som påverkar er att acceptera detta som norm. Fredliga fritidsintressen och nöjen är mer tillfredsställande för er och bättre för er hälsa och välbefinnande. Ni inser troligtvis inte hur mycket skada som orsakas av negativa aktiviteter och det är mest på mental nivå. Det är förståeligt att ni finner mer tillfredsställelse i fysiska sporter som testar er förmåga att tävla framgångsrikt. Den fysiska sidan blir dock ibland brutal och det är inte bra för er. Njut för all del av utmaningar för er förmåga, men inte på bekostnad av självskador.

Det finns många nöjen i livet som kan ge er stor tillfredsställelse utan att ni behöver blanda in våld som gradvis accepteras. Fredliga utövanden bygger karaktären bättre och är verkligen uppfyllande. Det finns många sätt att släppa lös er energi där inte skadlig tävling ingår, det kan vara mentala eller fysiska sätt och man blir lika nöjd. Spänningen med tävlandet är förståeligt men låt det vara oskadligt, som till exempel friidrott som danar karaktären.

Dessbättre, på grund av hemligheterna runt krigsförberedelser, är ni endast delvis medvetna om de ondsinta vapen som utvecklats och som kunde decimera världens befolkning om de släpptes fria. De kanske hålls kvar som ett hot för att förhindra krig, men kan man veta att de inte kommer att användas i ilska? Vi nämner det inte för att skrämma er, då det påbjudits att kärnvapen aldrig kommer att tillåtas starta ett nytt krig. Fred är inte för långt borta när alla förstörelsevapen blir bannlysta.

För att byta ämne till ett om fredlig existens, så ser vi en fantastisk framtid för mänskligheten. De själar som kom till Jorden för att föra fram fred gör sig redan beredda att genomföra sin del för världsfred. De själar som vill vara kvar i de lägre vibrationerna får som de vill och fortsätter på en nivå som passar dem. Ingen tvingas att utvecklas men så blir det till slut för alla själar. Det kommer alltid att finnas hjälp för dem som beslutar sig att lära sig mer om livet och gå bortom sin nuvarande förståelse och erfarenhet. Människor älskar förändring och kan snart tröttna på att göra samma sak om och om igen. Det är där deras Vägledare kommer in, då de alltid väntar på ett tillfälle att lyfta upp dem.

Livet kan kännas ensamt ibland, men kom ihåg att ni alltid har hjälp omkring er och råd om ni vill lyssna. Era Vägledare är förstås medvetna om er livsplan och kommer att göra allt de kan för att se till att ni lever efter den. Ni har förstås er fria vilja att kunna göra vad ni vill, men när ni viker av finns de till hands för att försöka få er tillbaka på spåret. De känner er bättre än ni själva gör och kan förutse vad ni kan tänkas göra, så att om det går emot era livsavtal försöker de få er tillbaka på banan. Om ni fortsätter att gå ifrån kursen ådrar ni er karma för att hjälpa er komma över det. Det finns inget som faktisk erfarenhet för att hjälpa er komma tillrätta med ert sätt, och ni bör förstå vid det här laget att dessa erfarenheter är till för att forma er karaktär.

En del själar kan känna att de haft otur men i verkligheten finns det inget sådant, då alla erfarenheter gagnar er. Vi upprepar att det inte finns något straff för att avvika och om ni får ”betala för det” är det bara ett resultat av era egna handlingar. Lär av dem och ni kommer aldrig att stå inför dessa utmaningar igen. Man får inte belöningar för gott uppförande men livet blir lättare och mer njutbart. Ni skapar er egen framtid genom era tankar och handlingar. Så var medvetna om vad ni önskar för ni kommer troligen att dra det till er.

I era stilla stunder kan vi komma er närmare och ni kanske känner oss runt er. Det är en möjlighet att plantera idéer hos er som skulle ge er fördelar. Vi tvingar aldrig fram något men gör allt vi kan för att hålla er på den valda vägen. Känn hoppet i att veta att vi alltid finns till för att hjälpa er när ni behöver det, och vet att vi välkomnar era tankar som förbinder oss. Vi inkräktar inte i era privata stunder, men finns alltid nära när ni behöver oss. Som ni utan tvivel kommer att inse är vi medvetna om era tankar men inte störa om det inte är nödvändigt.

Tala med oss och vi kommer att ”höra” er och agera om ni behöver hjälp, men vi kan inte ändra er livsplan. När ni kommer tillbaka efter att ha fullgjort er livsplan kommer ni att möta oss och er mänskliga familj som tålmodigt väntat på att få välkomna er.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...