Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 30 March 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 30 March 2018

 

Vibrationerna ökar ganska snabbt och har redan en effekt som är märkbar. Det finns en stämningsförändring bland människor vilket leder till ett fredligare förhållningssätt till världsliga saker. Sympatin för dem som är behövande och lever under dåliga förhållanden har vuxit, och mänsklighetens enhet är uppenbarad och uppskattad. Det kommer ett sammanträffande mellan dem som ibland varit arvsfiender. Äntligen ser krigets meningslöshet och dess följder oacceptabla ut, och det finns en rörelse mot ömsesidigt samarbete. Det finns möjligheter att lösa gamla problem på ett sätt som är acceptabelt för alla som är involverade.

Resultatet kommer i viss utsträckning att vara beroende av vem som leder förändringarna, som med de rätta involverade personerna, som kan förstå alla aspekter av dem, kan erbjuda acceptabla förslag som tillgodoser dem alla. När Ljusets legioner kommer närmare och närmare jorden så har deras närvaro större inverkan på era handlingar. Det betyder att när tiden går kommer de negativa energierna att ha mindre inverkan, och att ni kan se fram emot fler handlingar som ger fred till Jorden. Det finns nu säkert fler själar på Jorden som arbetar för Ljuset och de har verkligen mer inflytande än sina föregångare, plus viljan att lyckas vilket förutspåddes för länge sedan.

Ljusets uppbyggnad fortsätter och det påskyndas så att händelserna kommer igenom mycket snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt avslöjar det länge gömda hemligheter av de mörka och deras onda praxis. Men hur mycket som de än försöker kommer de inte att kunna hindra sanningen från att komma ut, och det kommer inte att finnas någonstans att gömma sig och undvika att hållas ansvariga för deras handlingar. Det finns ingen flyktväg även om de lämnar Jorden innan rättvisa kan äga rum. Förstå det som att vad som än händer, på eller utanför jorden, så svarar de för sina handlingar. Kriminella tror ofta att de kan undvika rättvisa, men det finns inget gömställe, så ni behöver inte oroa er för resultatet. Det är rättvist och avsett att rehabilitera dem och det fortsätter i efterföljande liv tills lärdomar har blivit lärda. Det är därför ganska fel att betrakta det som ett straff.

Naturligtvis om en själ har ett uppvaknande och så att säga ”vänder nytt blad”, så kan det karmiska utfallet minskas, men det finns fortfarande lärdomar att lära. Ibland kan karma förlåtas, så det är upp till själen att göra reparationer så fort de förstår misstagen med deras sätt. Det innebär också att de erkänner Ljuset och visar sin avsikt att förändras, och då finns all hjälp de behöver tillgänglig för dem. Som en själ av fri vilja är du ensam ansvarig för dina handlingar, och för att förstå sanningen om dem. Det är viktigt för andlig tillväxt för att undvika repetition och för att återbetala karma som har resulterat i andras skada. Det är ett faktum att när en själ har sett Ljuset, får de ibland omvändelse och en fullständig karaktärsförändring.

En stor framtid väntar på er och det börjar snart på allvar, eftersom några stora förändringar verkligen kommer att driva er in i New Age. Så småningom kommer ni inte längre behöva dela era liv med dem som fortsätter att förneka er era rättigheter, eftersom de kommer att tas bort och placeras där de inte längre kan störa era liv. Det kommer att säkerställa en lycklig och tillfredsställande upplevelse därifrån, eftersom ni då kommer att ha väsentligt utvecklat er själva. Så ni har allt att vinna genom att ta på er uppgiften framför er och inte låta någonting avleda er från er väg till Uppstigning. Ni har kommit långt sedan ni först startade er resa och nu har den kommit till ett slut, när ni strävar mot Ljusets högre dimensioner.

Det bästa sättet för närvarande är att om möjligt ignorera vad som händer omkring dig och koncentrera dig på din egen utveckling, med vetskap om att allt kommer att gå bra. Din väntan kommer att bli väl belönad och du kommer att upptäcka att alla förväntningar kommer att uppfyllas. Resultatet av Uppstigningen är både rättvist och juste eftersom alla själar har haft lika möjligheter att höja sina vibrationer, och ingen förlorar sig. Ditt nästa utvecklingsstadium är noggrant planerat så att dina framsteg sker på ett ordnat sätt, och varje själ är hjälpt efter sin förmåga. Självklart behöver vissa själar mer tid att absorbera den information som de ges, så du går framåt i din egen takt och ingen förväntar sig mer av dig än du kan. I verkligheten finns det ingen tid som du förstår den, eftersom allt är i ”nuet”.

Det måste verka konstigt för dig att din nuvarande verklighet är något som liknar ett drömtillstånd, även om allt ser helt verkligt ut. Det är allt resultatet av tankens kraft och även nu har den Mänskliga Rasen en påverkan med att manifestera förändringarna. Där du placerar din energi kommer du att bestämma förändringens natur utifrån dina befintliga förhållanden. Kampen mellan Ljuset och mörkret fortsätter men eftersom vibrationerna lyfter, har de negativa energierna inte den kraften som de hade innan New Age började. De mörka är som en tandlös tiger, de låter skrämmande men de är inte den fara för Mänskligheten som de brukade vara. Många av dem har insett att ”spelet är slut” och flyr från rättvisan för att undvika att svara för sina brott mot Mänskligheten. Det kommer inte att bli till någon nytta eftersom varje själ i slutändan kommer att svara för sina handlingar, men som tidigare sagt inte på något sätt utsättas för straff utan som hjälp till att övervinna sin negativitet.

När du är i ett personligt förhållande inser du också att ni har förts samman eftersom ni har något att erbjuda varandra. En som är fylld av problem är ett sätt att testa ditt tålamod och din förmåga, men alla erfarenheter är uppbyggda så att alla som är involverade lär sig av dem. En del tvivlar på att deras erfarenheter i stor utsträckning är planerade utan planerade på ett sätt som ger er alla möjligheter att vinna på dem så att de inte behöver göra samma sak igen. Men med din frihet kan du avvika från din väg och som ett resultat kan det leda till mer karma, vilket innebär att du måste gå igenom vissa erfarenheter igen. Ur ditt perspektiv verkar det vara komplicerat och till och med osannolikt men var säker på att dina guider kommer att inspirera dig att följa din livsplan.

Lev inte i det förflutna, det är redan gammalt och flyttar åt sidan för att de nya energierna ska ta plats. Med det kommer allt som är positivt och väldigt acceptabelt eftersom ni lyfts upp av högre vibrationer. Ni har förtjänat de fördelar som kommer i er väg och i verkligheten kommer ni inte behöva allt för lång tid för att vänta på deras manifestation.

-Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...