Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Själv, 15 juli

et-contact

Händelserna sker snabbare och då vibrationerna ökar kommer ni snabbt vara på väg mot de sista dagarna av den gamla Tidsåldern. Varje själ, om de inser det eller inte, blir påverkad, men få förstår vad som sker. Förändringarna verkar inte ha någon tydlig avsikt och lämnar några människor i rädsla utan någon aning om vad framtiden för med sig. Okänt för de flesta av dem är alla delar av rensningarna som är nödvändiga för att sätta scenen, för att den Nya Tidsåldern kan manifestera, och göra det i en tid där det inte finns något som stör. Redan är de flesta länder medvetna om att stora förändringar närmar sig som kommer vara för det högsta bästa för alla, och går samman i samarbete. Medan de gamla energierna dör ut, och inte utan kamp, men det kommer att vara till ingen nytta då inget kommer att förhindra förändringarna från att ske. Historien kommer att visa att Brexit var början på slutet för Illuminati och deras ambitioner, då önskan att kunna kontrollera ert eget öde kommer att spridas till många andra länder. Redan är några beslutade att följa det Brittiska exemplet, och upplösningen av EU verkar ostoppbar.

Bakom scenerna går ni mot att kunna välja fritt, och att återkräva rätten att avgöra er egen framtid. Det kommer att sätta många människor i svåra ekonomiska förhållanden, och svåra tider kommer att upplevas av många. Men Ljusets Styrkor har planerat väl för sådana tider, och kommer att försäkra att alla människor får hjälp. För att börja distribuera NESARA-fonderna krävs trygga omständigheter som inte existerar i nuläget. Den kan förstås börja i liten skala där fonderna är trygga och säkra, men för att tillfredställa allmänheten krävs total kontroll av alla inblandade aspekter. När tiden är rätt så var försäkrade om att St Germain kommer att leda operationen och distributionen av fonderna.

Som ett resultat av vad som kanske sker runt er, närmar sig de sista dagarna av den gamla Tidsåldern. Den kommer att möjliggöra att mer tid ges för nya idéer och framgångar som kommer att skjuta er upp, in i den Nya Tidsåldern. Som ni har börjat att uppleva finns det många acceptabla förändringar som redan kommer till ytan, och de stora kommer att följa ganska snart. När de väl börjar kommer det inte vara någon fördröjning i att dela ut dem till folket, och bara med Sjärnfolket finns en massiv potential som skulle kunna snabba upp operationerna. Samtidigt med de personliga fördelarna, finns det även intentioner att hjälpa till inom andra områden som transport och hälsovård. Det är en del av att få er snabbt till den Nya Tidsåldern, så att ni kan börja att ta emot några av förmånerna. När allt sker kommer ni att stiga upp, och inte i en alltför avlägsen framtid, lämna de lägre nivåerna bakom er.

Ljusarbetare borde hjälpa andra då de är olyckliga, då framtiden är underbar och nästan bortom beskrivning. Det skulle verka vara en omöjlig dröm, med tanke på kaoset som i nuläget råder på Jorden. Men med teknologier som är mycket mer avancerade än era nuvarande förmågor, kommer saker och ting snart att lugna ner sig. Ni kommer att snabbt se hur ordningen återställs och fred etableras. Så snälla kom ihåg att mycket har lovats och kommer att bli er givet, men bara när tiden är rätt och det är säkert att göra det.

Några människor är bekymrade för de är omedvetna om anledningen till omständigheterna som existerar i nuläget. Ljus Varelser borde försäkra dem att allt är väl och att större förändringar förväntas om inte alltför länge. När det väl blir uppenbart att välkomna förändringar har skett, kommer de att se framstegen själva. Regeringar kommer också att bli påverkade då man i den Nya Tidsåldern behöver människor som leder er som också är av Ljuset. Människor kommer också ha mer att säga och engagemang i hur de behandlas, och gamla lagar som inte baseras på Lagen av En kommer att tas bort.

Redan förbereder sig de upplysta barnen att ta ansvar för att hjälpa er alla att ta plats i den Nya Tidsåldern. De är gamla själar med nödvändig erfarenhet för att lysa upp er, så att ni också kan stiga upp. I den kommande perioden kommer ni att fortsätta att snabbt utvecklas. Tills ni är helt förberedda för Uppstigningen. Det är ert slutgiltiga mål vid denna tid och många själar hjälper er alla för att vara redo. Det är det huvudsakliga kännetecknet av er evolution vid denna tid. Och hjälp finns alltid till hands. Faktum är den har funnits där hela tiden, men tidigare har vibrationerna varit så låga att många har varit omedvetna om närvaron av andra själar.

För många är detta prövande tider som ska avgöra om ni är helt förberedda för Uppstigningen. Om ni inte ännu är redo finns det fortfarande gott om tid att göra framsteg tills ni är det. Många själar arbetar med er och de guidar er längs er valda väg. När ni ser tillbaka på er resa i de lägre vibrationerna, kommer ni att förundras över sättet ni framgångsrikt har kommit genom era utmaningar. Aldrig mer borde det vara nödvändigt för er att resa samma väg. Ni kommer att ha levererat er själva från tätheten och mörkret i de lägre vibrationerna, genom ren beslutsamhet och uthållighet. Det finns dock alltid några av er som önskar att gå tillbaka för att hjälpa andra som fortfarande kämpar.

Medan ni är på Jorden kommer ni utan undantag att ha utvecklat starka förbindelser med andra. Dessa kommer inte  nödvändigtvis att försäkra att själarna som är involverade kommer att stiga upp samtidigt med er, men ni kan ta reda på var de är. Några själar kommer att välja att lämna planeten men ni kommer fortfarande att kunna ha kontakt med dem. Ett starkt band kommer verkligen alltid få er att få kontakt igen och ni kommer att kunna ta kontakt med dem igen. Några själar kommer från grupper som har bildats pga deras liknande intresse och önskningar. De kommer i själva verket att bli som en själ och alla utvecklas tillsammans.

I det stora som finns bortom, kan ni bokstavligen finna vad helst ni kan föreställa er, och som en Ljus Varelse kan ni resa till platser genom er tankekraft. Som ni börjar förstå är livet totalt annorlunda mot vad ni har varit vana vid tidigare. Ändå kan ni fortfarande gå in i en kropp med avsikten att uppleva den högre formen av manifestation. I jämförelse går livet på Jorden långsamt och ni spenderar mycket tid med att förflytta er från en punkt till en annan. Som Ljus Varelse kan ni helt enkelt tänka på vart ni vill vara och resa dit omedelbart. Så många saker är olika mot ni är vana vid, så ett gott råd är att ha ett öppet sinne.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordandet. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...