Rådet via Ron Head, 5 juli 2019

Rådet via Ron Head

5 juli 2019

Förändra Världen

Idag ska vi be er förändra världen. En del av er vet att ni redan gör det. Men för er som inte gör det vill vi återvända till några enkla koncept som vi diskuterat tidigare. Det är välgörande att diskutera dem tillsammans.

Att förändra världen verkar vara ett mycket skrämmande projekt att ge sig på, eller hur? Bilder kommer upp för er om grandiosa handlingar som förändrar historiens gång över natt. Medan det kanske förefaller som om detta är vad som sker då ni tittar i historieböckerna, så är det inte vad som händer. Det har det aldrig varit. Vi förväntar oss globala och kosmiska fenomen förstås.

Historiska förändringar har alltid genomförts av mänskligheten, byggda på tidigare förändringar. Alltid. Renässansen, Den Industriella Revolutionen, Jordbruksrevolutionen och många fler ni inte har dokumenterade var alla processer ni gick genom. Samma gäller det ni ägnar er åt just nu.

Det vi vill diskutera med er är inte huruvida en sådan process pågår eller inte. Det gör den. Det vi vill diskutera är er roll i den.

Det är möjligt att ni nu kunde vara, eller kunde bli, en individ som orsakar en större förändring i politik, i jordbruk, i teknologi etc. Ja, det är möjligt. Men ni måste förstå att genom mänsklighetens hela erfarenhet på denna lilla planet har det funnits många fler, enormt många fler, anonyma människor än ”berömda”. Faktiskt är det så att berömdhet i sig, som ni känner till det, är ett extremt sentida fenomen.

Behövdes inte de okända miljonerna? Miljonerna var orsaken till förändringarna. Miljonerna var den ”värld” som förändrades. Miljonerna var den jordmån ur vilken idéerna växte. Och oftare än inte får individer förtjänsten för förändringar de inte, individuellt, skapar.

Men nu är det inte denna aspekt av ämnet vi vill poängtera idag. Det vi vill påpeka för er är att ni sitter i en miljö av enorm förändring. Det har faktiskt aldrig skett i denna skala där ni är. Det dröjer ännu ett tag innan omfattningen av det vi talar om fullt ut kan förstås, men det sker. Det sker nu. Detta ger er en möjlighet utan motstycke. Vad menar vi med det?

Då ni sitter mitt i allt detta kan ni besluta något som kommer att vara ett av de viktigaste besluten i ert liv. Eller ni kan bestämma er för att inte göra det. Valet är ert, som alltid.

Kommer ni att följa med på färden? Eller kommer ni att förändra er värld? Kommer ni att kliva upp varje dag med avsikten att ta alla chanser ni får att höja vibrationen i den energi ni vistas i? Le? Vara Snäll? Vara hjälpsam? Bidra? Lär er att betrakta varje handling ni eller någon annan gör som något som påverkar er värld. Det gör den. Det gör den. Det gör den. Ni kan inte göra, eller inte göra, något som inte har någon påverkan. Varje orsak har en verkan. Varje verkan är, i sin tur, en orsak. Det är sanningen i den yin/yang-symbol ni alla har sett.

Påverkar ni? Eller påverkas ni? Det är ett beslut ni kan välja att ta. Vårt löfte är att det är ett beslut som kommer att förändra er värld, er personliga värld.

Resten kommer att hända. Det händer verkligen i en otroligt utvecklande hastighet. Många av er kan nu känna detta. Håll fast. Det blir bättre.

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...