Varelser från Venus via Natalie Glasson, 7 augusti 2020

Varelser från Venus via Natalie Glasson

den 7 augusti 2020

”Kraften i er Kärlek”

Hälsningar! Vi är den kollektiva energin och det kollektiva medvetandet hos varelserna från Venus. Vi för fram kraften i Skaparens kärlek genom våra varelser till er. Det gör vi för att påminna er om Skaparens kärlekskraft inom er egen varelse. Vi är helt enkelt representanter för Skaparens energi; vårt syfte och fokus är att framkalla, samt väcka upp närvaron av kärlek. Vi studerar, skapar och upptäcker så mycket om Skaparens kärlek, den är så invecklad, detaljerad och ändå så enkel och kraftfull. Idag träder vi fram inför er med ett meddelande som berör och uppmuntrar kraften i er egen kärlek.

Var och en av er är medveten om att Skaparens närvaro existerar inom er varelse. Ni kanske också är medvetna om att Skaparens kärlek utstrålar villkorslös kärlek, en kärlek som är evig, fri från begränsningar, gränser och dömande. En kärlek som helt enkelt är kärlek och inget annat. Denna eviga och gränslösa kärlek existerar inom er varelse.

Vi, Varelserna från Venus, bjuder in dig till att begrunda hur många gånger dagligen du är medveten om Skaparens villkorslösa, eviga, oändliga kärlek som finns inom din egen varelse?

Det är så viktigt att ta kontakt med denna energi flera gånger per dag, för att ta din uppmärksamhet, ditt fokus och sinne till den villkorslösa, eviga och oändliga kärleken inom dig. Kärleken inom dig har uppstått från Skaparen, den är ett uttryck för Skaparen som strömmar igenom dig. Du kan stråla ut, rikta och skapa med kärleken, såväl som jorda kärleken in till Jorden, din egen varelse och till andra människor och varelser. Därmed har du en nyckelroll i att ge uttryck för, förkroppsliga och jorda Skaparens kärlek. Det Är viktigt att flera gånger under din dag komma ihåg detta.

Förankra Kraften i din Kärlek till Din Verklighet

Vi, Varelserna från Venus, inbjuder dig till att tänka på en situation i din verklighet som förorsakar dig svårigheter, omvälvning, smärta eller stress. Föreställ dig ifall du närmade dig situationen med medvetenheten om att villkorslös, evig, gränslös kärlek existerar inom din varelse och att det är din roll att uttrycka, förkroppsliga och jorda denna kärlek. Det betyder att kärleken skulle manifesteras genom dina gärningar, reaktioner, uttryck, skapelser och tankar. Det sätt på vilket du kommunicerar både med dig själv och med andra skulle dramatiskt förändras och transformeras.

Försök föreställa dig den villkorslösa, eviga, gränslösa kärleken inom din varelse just nu i detta ögonblick.

Föreställ dig, förnim eller uppmärksamma att den strålar utåt.

Tänk sedan på den svåra situationen, stråla ut kärleken till den svåra situationen. När du gör det, observera ditt perspektiv, det sätt på vilket du uppfattar dig själv och situationen. Lägg märke till om den på något sätt förändras.

Ju mer kärlek du sänder till situationen, desto mer kommer den att transformeras inom din varelse. Den svåra situationen kommer att transformeras inom din varelse för att den skapades utifrån en energi inom dig.

Därför kommer den naturligt att projiceras in till din verklighet, och upplevas av dig i de kommande timmarna, dagarna, veckorna eller månaderna.

Föreställ dig ifall du närmade dig varje enskild situation och upplevelse utifrån denna plats; du kommer att börja skapa en storslagen kraft. Du är en katalysator för förändring och skapandet av kärlek. Med fokus på kraften i din kärlek skapar du en kärleksfull verklighet och en kärleksfull känsla av att vara för dig själv, som du dagligen kan uppleva.

Din Tillit

Vi, Varelserna från Venus, bjuder in dig till att uppmärksamma och fråga dig själv: Vad skulle hindra din upplevelse av Skaparens Kärlek, om den så sker inom din varelse eller i din verklighet?

Du kan ha flera uppfattningar, insikter och inre vägledning; vi, Varelserna från Venus bjuder in dig till att följa din inre vägledning och de insikter du får ta emot. Vi vill också erbjuda vår egen Insikt. Vi tror att en av de mest kraftfulla saker som skulle hindra din upplevelse av Skaparens kärlek inom din verklighet är din tillit till kraften i din kärlek. Skulle du kunna säga på en skala från ett till tio, där ett är den minst kraftfulla, 10 är den mest kraftfulla, hur kraftfull din kärlek är och hur mycket du helhjärtat har tillit till kraften i din Kärlek?

Ditt svar ska du i din egen takt fundera på och bedöma.

Vår förståelse är att det finns ett behov av att inom din varelse öka din tillit till kraften i din kärlek, genom att du gör det, så kommer du inte bara att kunna uppleva din kärlek mer fullständigt, du kommer också att kunna uppmärksamma hur kraftfull din kärlek är. Ett exempel kunde vara följande, och det här är ett rätt enkelt exempel: Föreställ dig ett rum fullt av människor. Tror du att ifall du strålar ut kärlek, så skulle det påverka dessa människor, utan att du ens pratade med dem eller skapade något slag av handling? Tror du att din kärlek som strålar ut från din varelse skulle ha en inverkan på dessa människor på ett visst sätt?

Återigen är detta något för dig att fundera på och bedöma.

Vad tror du att din kärlek är kapabel till i din verklighet?

Vi, Varelserna från Venus, bjuder in dig till att skriva en lista på alla de saker som Skaparens kärlek som strålar ut från dig är kapabel till. Vi bjuder in dig till att hålla listan öppen, fortsätt att göra tillägg på listan. Snart börjar du uppmärksamma kraften som faktiskt finns inom dig, kraften i din kärlek.

När du uppmärksammar kraften i din kärlek, utövar den och följer din inre vägledning, så transformeras din verklighet. Verkligheterna hos andra runtomkring dig kommer att transformeras, till och med verkligheten för alla i världen och mänsklighetens kollektiva medvetande kommer att transformeras.

Vi bjuder in dig att i meditation sitta fridfullt och fokusera på din villkorslösa, eviga, gränslösa kärlek. Du kanske vill affirmera: ’Jag är Skaparens kärlek som är villkorslös, evig och gränslös.’

När du upprepar denna affirmation, fokusera på närvaron av kärlek inom dig. Låt den stråla ut och be oss Varelser från Venus, att omge dig. Låt oss sända dig vår egen villkorslösa eviga och gränslösa kärlek till din varelse, känn det som om du blev ett kärleksbatteri som har fyllts på med kärlek. Sänd ut denna till alla människor du älskar, till Moder Jord och samtliga i världen. Sänd kärleken dit den behöver färdas, till situationer i världen och din egen verklighet. Sänd kärleken dit där healing behövs och där upplysning behövs. Låt din kärlek och dig själv i egenskap av ett batteri av kärlek utöva din kraft. Du är oerhört kraftfull. Du kan inte längre gömma undan din kärlekskraft. Det är dags för dig att fullständigt bemästra kärlekens energi och kraft, samt att leverera den utåt.

Vi, Varelserna från Venus, finns närvarande för att hjälpa och vägleda er.

Varelserna från Venus.

Varelserna från Venus för med sig energin i det kollektiva medvetandet.

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...