Mushaba och Porda via Nancy Tate,11 september 2017

Mushaba och Porda via Nancy Tate

11 september 2017

Väckarklocka

Vi är här idag för att ge er alla en uppdatering på vad som händer runt om i världen. Det pågår en hel del kontroverser och det beror inte på att människor inte vet vad de säger. De får sig saker berättat av vissa som gör det för sitt eget bästa, och ingen annans. Dessa, som fortfarande är i färd med att försöka hålla kontrollen, är i de sista resterna av sin upplevelse av det som de betraktar som det bästa sättet att leva på denna planet.

Vad de inte inser är att de befinner sig i de sista skeendena av sina liv, för attacker mot dem för det de sysslar med håller på att ta bort dem från planeten och till en ny insikt om vad de gjort under så lång tid på denna planet. De kommer att tas bort på ett sätt som de på själsnivå själva väljer. Detta blir helheten av deras resa här.

Då de ser det nya ljuset som skiner på dem kommer de att inse vad deras liv på jorden lärt dem och varför de kom till denna planet för att uppleva det. De kommer också att förstå att de som de manipulerat nu verkligen börjar leva i det Ljus de är vana vid, och att det de ser är svaret på det som de efterfrågat. Det handlar om att de ska kunna inse att de också hade aktiviteter här på jorden att uppleva, och att de blivit manipulerade av många som uttryckte vad de valt att följa under sin tid här på jorden.

Det hela är ett pussel för många människor, för de ser att en del bitar, som verkade passa vid en tidpunkt, inte längre passar på det sätt som avsågs för att komplettera bilden. De ser att de bitar de hade färdiga att sätta på plats inte längre passar, så de väljer nu andra för att slutföra sin del av bilden. Detta är vad som nu händer runt om i världen. De nya energierna för slutförande omskapas. Ja, det är den energin som nu förs fram. Det är energin av Mushaba Kraft och den uttrycks på många sätt just nu. Det är början på det nya uttrycket för den kraft som alla har till skapande av det som önskas och är i harmoni med allt liv, inte bara människorna på planeten, utan verkligen allt liv.

Vi är här för att visa er vad det innebär att vara den kraft ni är. Ni kommer att leva denna kraft på ett på ett sätt ni aldrig trott vara möjligt, för det föreföll er att bara de vackra varelserna ute där i rymden skulle kunna föra fram de förändringar ni vill ha. Vi är här precis nu för att låta er veta att påminnelserna om er kraft kommer bit för bit och ni kommer att se att de passar perfekt då ni skapar den bild som ni önskar för er själva och allt liv.

Det vi säger er nu är att ni är precis i processen av att minnas att ni också ursprungligen är några av de där vackra varelserna utifrån rymden. Ni kom till denna planet för att skapa de nya uttryck som fördes fram som nya sätt skapa vad allt liv är kapabelt till. Mina kära, ni är alla i processen av att komma till den förståelsen på så många sätt. Ni kommer att bli förelöparna för hur detta kommer att utveckla sig och hjälpa till att väcka upp dem som fortfarande är fångade av den illusoriska bilden.

Vi uppmuntrar er alla att fortsätta i er egen känsla av rörelse och kreativitet. Vi vet att ni är de som vinglar fram i det liv ni väljer. Fortsätt dansa och sjunga på så sätt att ni väljer och njuter av friheten i Mushabaenergin inom er, för det är ert hus som rensas och ni uttrycker det förträffligt i de steg ni tar.

Vi lämnar detta meddelande nu så att denna kan sända det vidare till er alla. Vi kommer att njuta av de uttryck ni ger för vad detta meddelande betyder för er, för vi älskar och respekterar er alla så mycket. Vi är Mushaba och Porda(Anakhanda Mushabas Pappa), och sänder er vår djupaste kärlek.

Stort tack kära Mushaba Och Porda.

Mycket kärlek till er alla.

Nancy Tate!

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

Du gillar kanske också...