Sananda via Pamela Kribbe, 16 mars, 2017

Sananda

via Pamela Kribbe

16 mars, 2017

Dansa med Mörkret

 

Kära vänner, jag är Jeshua, jag hälsar er alla.

Jag är med er som en likasinnad vän, en jämställd. Ta emot mig som er broder. Jag vill vara med er och jag vill fatta era händer.

För mig är det lättare att se på livet från ett högre och vidare perspektiv än vad som är möjligt för er på det jordiska planet. Det är livets syfte på Jorden att ni blir delvis fördjupade i okunskap, i tungsintheten i era jordiska omgivningar, samt att ni får en upplevelse inifrån detta. Att göra så är säkerligen inte lätt, men det har sitt syfte.

När ni befinner er i de högre sfärerna, inom de himmelska sfärerna som de kallas, finns det knappt något motstånd. Ni får ta kärleksupplevelsen omkring er för given. Ni drar till er det som bäst passar er i termer av omgivning och även i termer av de energier och de själar som ni möter. Det sker ett lätt utbyte mellan er och er omgivning, vilket är en återspegling av er, så att ni är relativt fria från blockeringar. Det finns fortfarande en viss mängd ”utrensning” att göra, så att säga, men allt sker med flyt och lätthet, något som ni kanske saknar väldigt mycket medan ni befinner er här på Jorden.

Här nere saknas denna klarhet och lätthet och ni omges inte alltid av likasinnade människor. Ni får stå inför flera olika nivåer av medvetande i ert liv. Ni föds även som ett sårbart barn in i en familje-energi som ofta inte återspeglar er högsta kärna eller matchar er naturliga energi. Inom en familje-energi förekommer det ofta överlevande rädslor och begränsade övertygelser som ni suger upp som en svamp.

Och ni kan inte göra annorlunda, för som ett jordiskt barn, är ni inte fullständigt i kontakt med er själ och med den kunskap som ni hade på en själsnivå. Som ett litet barn är ni fullständigt fördjupade i materia, i en kropp, för att kunna erhålla en jordisk upplevelse och det innebär att ni absorberar ofiltrerade och ohämmade energier som egentligen inte tillhör er. Endast senare börjar ni urskilja vad som faktiskt hör till er och vad som inte gör det.

Nu, fråga er själva – och detta är något som ni fortlöpande behöver fråga – ”Varför trädde jag in i denna dans, dansen med illusionen, dansen med förförelsen, dansen med mörkret?” För mörkret vill bli transformerat genom er. Ni är en ängel av ljus. Ni ville ta upp dansen med materia och osäkerhet, för det finns så mycket kärlek inom er.

En mycket djup, skapande, inspirerad källa bor inom er och det är den ni är. Det är er själ och inom varje själ utvecklar denna skapande källa, detta ohejdbara flöde av liv, sin egen unika glöd. Ni är ert eget väsen – unik – ingen annan är lik er. Och ni befinner er här för att ge form, på ert eget sätt, till kärleken inom ert väsen och att konfrontera mörkret inom er själva och att transformera det. Mörkret är i själva verket detsamma som det okända, det nya, ett äventyr. Och om ni fruktar det så kommer ni att känna er vilse och osäkra.

Oftast när en själ är så överväldigad av det nya, det okända, mörkret, så börjar den tvivla på sig själv och säger: ”Jag kan inte göra detta. Jag vet inte vem jag är eller var jag är. Jag har gått vilse.” Så själen har ett behov av självmedvetenhet för att kunna fullfölja denna resa, att fullfölja den med glädje. Och det är varför jag är här, för att påminna er om er själva och om det medvetande som önskar födas inom er.

Ni är skapare – extremt kraftfulla sådana – som befinner sig här för att omfamna mörkret och transformera det. Till en början tror ni att ni inte kan göra det, och att ni kommer att bli uppslukade av mörkret, likgiltigheten samt att råka vilse. Men en tid kommer när ni inser vem det är som ser på mörkret och får uppleva det. Vem denna kraftfulla källa är, det väsen som gång på gång återkommer till illusionens och likgiltighetens dans. Sedan iakttar ni rörelserna från att ha observerat utifrån, till att gå inombords och får upptäcka vilka ni är.

Vid det här laget är ni alla involverade i denna process; ni har varit med på denna resa under en lång tid. Ni upptäcker redan ljuset inom er själva. Men det kommer alltid en tid när ni befinner er i tvivel och så vänder ni åter blicken utåt och den upplevelsen drar er bort ifrån er själva.

Jag är här för att hjälpa er att återigen vända blicken inåt till den källa av kärlek och visdom som ni är. För mig är det tidvis frustrerande att se att ni anser att jag är en lärare som står ovanför er. Men det är min avsikt att ni ska hålla er fokus på det faktum att vi är jämställda, att ni bär samma källa av visdom i er som jag gör och att ni inte behöver se er själva som små jämfört med mig. Det är inte avsikten; det i sig själv är en illusion. Jag är här för att bryta ner denna illusion och jag ber att ni samarbetar med mig i att göra det, för jag behöver er.

En gång var jag representant för ett nytt medvetande på Jorden och jag kunde endast plantera mycket få frön. Möjligheterna var vid den tiden begränsade, men under denna tid är möjligheterna mycket större. Föreställ er att ni är ett av dessa frön, men ett som nu önskar gro – det är redo att gro.

Föreställ er att ni ser er själva i en bädd med bördig jord. Där ser ni fröet i jorden och ni kan känna potentialen av liv i detta frö. Solen skiner på den fuktiga och bördiga jorden och ni föreställer er nu att fröet utvecklar rötter och gror. Känn dess rötter gå ner i jorden och se hur små gröna blad dyker upp längs dess stjälk. Njut av skönheten hos denna planta och känn att den växer på grund av den uppmärksamhet som ni ger den genom er glädje och beundran.

Känn Jorden och hur den välkomnar denna planta. Förnim hur plantan blir större och starkare tills den stadigt har etablerat sig i Jordens mull och dess blad är stora och förmår ta in en stor mängd solljus. Sakta växer denna lilla planta till ett magnifikt träd. Förnim hur detta träd är förbundet med Himlen och Jorden. Känn dess rotsystem och hur rötterna utan möda ta upp näring.

Det är en naturlig process, så ni har inga svårigheter med att förnimma den. Stammen är stabil och stark och bladverket är fylligt och grönt. Solen skiner på trädets krona och trädet tar in ljuset, ljuset Hemifrån.

Se om ni kan hålla kvar denna bild och föreställa er att ni, så som ni nu befinner er i er kropp, sätter er under trädet och lutar er mot dess stam. Ta in trädets energi. Förnim Jordens och Himlens energier strömma genom ryggen och känn hur välkomna ni är här.

Ni behövs här på Jorden som en transformator av energi, men det arbete ni utför är mestadels inre arbete. Och när jag säger: ”ni behövs”, så menar jag inte att ni måste göra en massa grejer. Det kan vara så att ni känner er inspirerade att göra vissa saker, men för det mesta handlar det om att hålla kvar bilden av trädet. Ni är här med anledning av medvetenheten om den styrka och inspiration som har slagit rot inom er och det är det som bidrar till den större bilden.

Varje gång ni tror på er själva och har tillit till er unika styrka och kreativitet, så förändrar ni mänsklighetens kollektiva medvetande, som har varit sänkt i fruktan och en offerroll. Det har funnits människor med makt på Jorden som fick sina objekt att tvivla på sina förmågor. De har systematiskt gjort människorna maktlösa och det är också ett arv som ni måste nöja er med. Fastän ni lever i ett modernt, fritt samhälle, så existerar fortfarande detta arv. Det är ett arv av fruktan, förtryck och självtvivel. Underskatta inte makten i detta arv.

Det är ett stort steg att vända er mot er själva, genom att tro på er själva och på er unika kraft. Det är ett enormt steg i medvetandet, en 180-graders vändning. Det är varför det som ni försöker göra är så storslaget och imponerande. Det är er utmaning, för det är vad ni är här för att uppnå. Ingenting annat fängslar er i högre grad. Ni vill ta detta steg i riktning mot er själva, mot att er sanna kraft slår rot här på Jorden, efter så många sekel och efter att ha tillbringat så många liv här.

Det ultimata steget är när ni ser att den fruktan som bor inom er är en illusion. Det förekommer redan tillfällen när ni kan känna det; när ni får en glimt av er sanna potential, er integritet, er gudomlighet. Men sedan överskuggas ni åter av rädsla, av det självtvivel som täcker Jorden som ett täcke.

Denna skugga är verkligen inget som inträffar enbart på en individnivå. Det är ett kollektivt täcke som kväver alla människor och ju mer ni önskar komma bortom det, bli fria från det gamla arvet, desto större blir dess dragningskraft. Det kollektiva trycket runtomkring er måste hållas fånget och får inte brytas loss, för inom människorna finns tendensen att vilja passa in, att tillhöra en grupp.

Men att rymma är precis vad ni vill göra; att komma bort från de gamla bördornas tryck: uppfattningarna om synd, självutplånelse, underkastelse. Ni kan föreställa er den gamla energin som en tung grå färg, en hal lera som fångar och sätter fast er i gyttjan och håller er fast. Jag ber att ni inte ska kämpa emot, för då fastnar ni alltmer och blir kanske också paralyserade av gyttjans verk, av de gamla energierna.

På det sättet vill rädslan att ni ska kämpa mot den, för det gör att dess fäste om er blir starkare. Om ni kan se rädslan som en ypperlig motståndare, så kommer ni att förlora. För genom uppfattningen att rädslan är en verklig fiende, har ni lämnat er över till den så ni har redan förlorat.

Rädslan är i sin kärna en illusion som ni slutligen punkterar som en ballong så att den börjar pysa. Den är ingen fiende i egenskapen av en faktisk motståndare; det är en tanke som har makten över er. Den är ingen sak; den är inget väsen. Om ni har en förståelse för den sårbarhet som finns inom er, som har funnits inom er alltsedan ni var ett nyfött barn, och om ni börjar se sårbarheten i andra människor, så kan ni förlåta er själva och dem för den makt som rädslan har över er.

Om ni kommer från en plats av förlåtelse och förståelse, så har rädslan ingen mer makt över er. Då blir ni den som ger, kärlekens källa. Ni blir stor i stället för liten.

När ni är stora, har rädslan inte längre någon makt över er och ni kan se rädslan som ett rop på hjälp; till en början kan ni se den inom er själva och sedan kan ni se den i andra och det är den rätta utsikten. Rädslan är ett rop på hjälp. Rädslan är ett behov och ni är den som kan hjälpa att detta behov försvinner, för ni kan fylla ut hålet, tomrummet.

Rädslan kan bli transformerad av kärlek. Det är vilka ni är och vad ni kan göra. Jag ber er att ha tillit till detta och jag förstår även fast ni återigen förlorar ert perspektiv, vilket är varför jag ständigt finns närvarande. Och med mig finns många som också är inbegripna i denna storslagna process. De önskar stötta er i allt ni gör – era guider, era Änglar.

Det finns en hel del hjälp tillgänglig. Känn denna hjälp här, och var öppen för den. Det är menat att ni ska använda er energi, så var inte rädda för att be om vår hjälp. Vi älskar att göra detta. Vi är faktiskt mycket starkt förbundna med er.

Tack för er uppmärksamhet.

 

 

Translation by Maria Baes and Frank Tehan

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...