Mike Quinsey – kanaliserar sitt Högre Själv – 18:e augusti 2017

Mike Quinsey – kanaliserar sitt Högre Själv –

18:e augusti 2017

 

Var säkra på att allt går framåt som det ska, trots de yttre händelserna. De nya energierna etableras, och följaktligen kämpar de gamla för att upprätthålla en plats på Jorden. Det är en kamp för överlevnad, det är bara det att de gamla energierna har haft sin tid, och förlorar nu sin kraft för att fortsätta existera, och kommer så småningom att dö ut. Det har väldigt mycket att göra med de negativa energierna som Illuminati och deras hantlangare är beroende av, för att kunna fortsatta sin existens, och därför begår de handlingar av rädsla. Men de förlorar sin kraft bit för bit, och kan inte styra er som förut. Kampanjen med att ta bort dem har lyckats, på ett sätt som förnekar dem fortsatt makt över er, och i tysthet och med liten publicitet har Ljusets Krafter blivit den dominerande kraften för gott. Det betyder att det inte kommer att dröja länge innan det kommer att bli säkert att gå vidare, med introduceringen av de många innovationerna som kommer att höja livskvaliteten.

Allt lever av energi och i realiteten kan ingenting stå stilla länge, utan drivs av de högre energierna som lyfter upp er till en ny nivå, vilket leder till Uppstigning. Därför kan ingen förutsäga exakt när det kommer att ske, men det är mycket nära och inget kan nu stoppa det från att manifesteras. Så ni kan leva från dag till dag med vissheten om att oavsett vad som händer runt omkring er, så är framtiden nu säkrad, och endast Gud kan förändra resultatet. Saker och ting kommer att fortsätta vara hektiska, och kan verkar vara en fullständiga röra, men när det lägger sig, ser ni positiva tecken på vart er framtid tar er. För egen del kan ni hjälpa till att hålla en nivå av fred, genom att ständigt sända ut er Kärlek och ert Ljus. Var säkra på att ni är mycket kraftfullare än ni kan föreställa er och borde aldrig känna att ert bidrag gör liten eller ingen skillnad. Det tar trots allt bara ett litet ögonblick att sända ut ren kärlek, för att förändra världen.

Under tidens gång, kommer ni att höra eller läsa om de många förändringar som kommer, så var vänlig och ha alltid ett öppet sinne, och var redo att acceptera en större mening i livet, än ni kanske redan har accepterat. Utvecklingen kan inte göras snabbt utan börjar ofta långsamt, vilket ger själarna mer tid att förstå innebörden av de meddelanden som kommer. Men tiden kommer när detta tar slut för dem som släpar efter, men det kommer inte att hållas emot dem. Hjälp finns alltid till hands och ni kan vara säkra på att ansträngningar görs, för att öka medvetenheten hos så många själar som möjligt. Det är inte lätt, eftersom det kräver mycket engagemang och beslutsamhet för att hjälpa själarna att stiga upp. Ingen kommer dock att överges, undantaget de som vägrar bli hjälpta, som då skapar sin egen undergång.

Det är förståeligt om ni undrar om den närmaste framtiden, och av den information ni fått, om vad ni bör förvänta er av det som ska komma. Men ingenting kan egentligen förbereda er för det stora språnget framåt, eftersom det blir helt annorlunda mot vad ni är vana vid nu. Även er livslängd kommer att öka i de högre vibrationerna, och potentialen finns för att ni så småningom ska kunna leva i flera hundra år. Ni börjar genast undra i vilken ålder ni kommer att vara, men ni kommer att förbli i en mogen kropp som alltid är frisk. Kanske den mest välkomna förändringen kommer att bli återgången till ett Chakrasystem av tolv, som ni hade ända tills det reducerades till två, av Enlil. Enlil och Enki var en viktig del av er tidigare historia, och bär ansvaret för många stora förändringar, inklusive den stora översvämningen. Enki som brydde sig mer om folket, planterade en latent DNA-kod inom er, som skulle aktiveras vid en mycket senare tidpunkt. Den tiden kommer att bli när ni stiger upp, och återigen blir Galaktiska Varelser.

I er position, där den sanna historien avsiktligt hållits borta från er, är det väldigt svårt att förstå exakt vilka förändringar som ska komma. Ni kommer med säkerhet att ta igen förlorad tid och snabbt få fördelarna av framsteg och förändringar, som har hållits borta från er. Ni lämnades i mörkret där sanningen om er potential att bli Galaktiska Varelser undanhållits er. Ni har också hållits borta från att kunna använda er av nya uppfinningar, medan Illuminati har nyttjat dem fullt ut. Men ni kommer så småningom att få tillgång till dem, och de kommer snabbt när de mörka Varelserna inte längre kan störa er framtid. I ett större perspektiv var det meningen att ni skulle gå igenom många års lärande, och att den tiden skulle få många fler av er att slutligen kunna stiga upp.

Ni måste komma ihåg att Mänskligheten fick en fri vilja, och ingen får störa era val. Så nu när ni är en bra bit på väg till Uppstigningen, är det ni, Kära Ni, som får beröm för en sådan anmärkningsvärd prestation. Det är glädje och firande i de högre rikena där allt ses för vad det är, och er beslutsamhet uppskattas för hur ni har tagit er genom några tuffa situationer. Ni kommer att bli allt starkare genom era upplevelser, och bra kvalificerade för att kunna hjälpa andra som följer i era fotspår.

Arkeologiska fynd förändrar dramatiskt era tankar om er sanna historia. Det börjar bli mycket tydligt att många variationer av Människan har existerat, vilket framgår av de många skelettrester som har upptäckts under det senaste århundradet. Uppenbarligen har er sanna historia dolts, för att förhindra er från att förstå hur det verklig var, och för att stoppa er från att ta reda på ert sanna arv. Det är först nu som ni börjar förstå vilken stor potential ni har, och ett öde som kommer att ta er till så stora höjder att ni knappt kan föreställa er det. Allt detta kommer att förändras mycket snart, eftersom sanningen inte kan hållas tillbaka mycket längre, och den håller redan på att avslöjas.

Sanningen är nästan för svår för någon att kunna tro, så ha ett öppet sinne när den börjar avslöjas, eftersom den ibland kommer att verka otrolig. Beviset om er sanna historia avslöjas nästan varje dag, men det finns fortfarande lite motvilja till att det ska bli offentligt känt. När det blir det, kommer många religiösa övertygelser att angripas svårt, och genom att ta bort de läror som inte fullt ut återspeglar sanningen, gör att det blir mycket lättare att förstå. Kyrkan har givetvis fortfarande en roll att spela, och många människor kommer fortfarande att vända sig till den för att få vägledning. Personliga övertygelser är något ni bär med er tills ni konfronteras med en ännu större sanning, och ni kommer då att fräscha upp er övertygelse enligt den. Det finns emellertid många mycket utvecklade själar som kommit till Jorden för att sprida sanning, och vet redan vilket som är det bästa sättet att förmedla det till er på, ett sätt som gör att ni kommer att förstå.

Mycket kärlek kommer till er från de högre rikena, och ni förtjänar allt beröm för era prestationer som förstås till fullo. Mycket har åstadkommits genom personliga offer, och en dag får ni tack från alla de ni har hjälpt. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar och på vägen till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Du gillar kanske också...