Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 9:e september 2016

et-contact

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 9:e september, 2016

Tiden marscherar på, och stora framsteg kommer med de ändringar som ni länge har väntat på. Från ert perspektiv, tycker ni det verkar som om det är en serie av förseningar, men det är nödvändiga steg, som säkerställer att ingenting ska kunna hindra det avsedda resultatet. Var säkra på att mycket arbete pågår bakom kulisserna, och “gå vidare” kommer att sägas när allt nödvändigt är på plats. Mäktigare krafter än de som finns på Jorden övervakar alla åtgärder, så att ni kan vara säkra på att det slutliga målet blir en fullständig seger för Ljuset. Det är därför mycket viktigt att ni alltid håller er fokuserade på de önskade förändringarna, som snart kommer att inledas. Planeringen för denna period har pågått under en mycket lång tid, och inget kommer att tillåtas som fördröjer resultatet ytterligare. Ljusarbetarna skall lovordas högt, för deras osvikliga stöd och positiva framtidstro.

Vibrationerna fortsätter att öka och effekten av det lyfter upp dem, som kan svara an till dem. Resultat blir, att det är något lättare att påskynda de förändringar som är redo att genomföras. De kommer i slutändan att ändra er syn på livet, vilket möjliggör mer individuell tid, för att helt följa er egen livsplan. Sanningen kommer att vara er styrka, och allt eftersom tiden går, lär ni er den sanna historien, och vet i vilken riktning ni bör gå. Mycket tid har gått förlorad med att uppnå falska mål, fast dessa erfarenheter kommer att stärka ert engagemang av att hålla er på rätt väg. Många undrar hur de förestående förändringarna ska kunna införas, utan att orsaka förvirring. Svaret är, att planerna för den här gången, har genomförts omsorgsfullt, och kan ändras om nya villkor dyker upp. Uppbackningen är enorm av många avancerade varelser, som kommer att avslöja sig själva när omständigheterna är de rätta. De har följt era framsteg under eoner av tid, och är nu redo att hjälpa er med de senaste hindren. Segern är er och kommer inte att förnekas er.

Utan närvaron av Galaktiska Varelser, skulle ni nu ha levt under mycket begränsade förhållanden, fångade och kontrollerade av de mörka Tjänarna. Men de skulle aldrig få utöva en sådan kontroll över er igen, eftersom framtiden ni planerade skulle sluta med fullständig framgång och möjlighet till uppstigning. Detta är normalt i slutet av en cykel, eftersom Ljuset har nått den erfordrade nivån. Det betyder att Uppstigning garanteras dem som strävar efter den, och kan göra det på grund av utmaningarna de haft. Det innebär att ni kan uttrycka er med universell kärlek, och därmed acceptera att ni Alla är En. Det är inte lätt att acceptera alla andra när ni upplever dualitet, eftersom det fokuserar på separation och belyser skillnaderna mellan människor. Större delen av tiden, ser folk sig själva som skilda från varandra, vilket gör det svårt att komma samman i sann kärlek och förståelse.

Ljusarbetarna hjälper andra genom att vara exempel, så att varje själ inser att Alla Är En. Genom att behandla andra som er själva, visar ni medkänsla och förståelse, och det kommer att hjälpa till att lyfta upp dem omkring er. Även den minsta kärlekshandling påverkar andra, och så småningom kommer de att följa exemplet. Ni behöver inte nödvändigtvis tillhöra någon grupp, för att visa er kärlek för andra varelser, eftersom det inte är en tacksamhetsskuld till någon av dem. Gud är kärlek och allt som är. Er naturliga läggning är att vara en kärleksfull varelse, men era erfarenheter i dualiteten har lärt er att alla inte är lika mycket värda, och att en del bör avskys och ses ned på. Men då ni växer genom erfarenhet, börjar ni förstå sanningen, och kan ta emot alla själar, oberoende av deras utseenden eller övertygelser.

Bland er finns många unga barn som försöker komma ur spåret av förvirring, som skapats av utbildningsväsendet. Det har hämmat deras sätt och tillväxt, som annars skulle ha bidragit till att visa vägen till full förståelse, för deras sanna själv. Vid någon punkt snart, måste sanningen komma fram, och den felaktiga informationen tas bort. Verklig tillväxt kommer inte att ske, om ni hela tiden försöker göra framsteg som baseras på information, som avsiktligen var tänkt att hålla er tillbaka. Sanningen kommer så småningom att vara allt som återstår, eftersom all falsk information kasseras, och tiden närmar sig då även er historia måste skrivas om, så att den speglar sanningen av en resa genom dualitet. Under hela denna cykel har ni kämpat för att hitta ert sanna själv, och det är nödvändigt att förstå hur det gick till. Ni kommer då att kunna utvecklas mycket snabbare, och sanningen fastställts för en gång för alla.

Krig, och alla andra saker associerade med det, kan inte följa med in i den Nya Tiden, vilket gör att varaktig fred kan slås fast. Redan nu närmar ni er sådan tidpunkt, och ni ser allmänna rörelser för att etablera nya samhällen. Sådana som är fria från fördomar eller falska läror, och bygger på kärlek och ljus. Därav följer, att de varelser som vägrar sluta följa sina gamla hjulspår, kommer att fortsätta som tidigare, men flyttas till en annan plats där de kan fortsätta sina upplevelser. Med tiden, kommer de återigen att ges ytterligare en möjlighet, att ändra riktning och återvända till Ljuset.

Människor kommer naturligtvis vara oroliga över ödet för andra familjemedlemmar eller vänner, men så länge de är medvetna om att alla själar ges samma möjligheter att utvecklas, och har bidragit till att hålla sig till sin Väg av Ljus, så finns det ingen anledning att vara orolig. Vid den här tiden är det mycket viktigt att ni fokuserar på era egna behov. Ni kommer intuitivt att veta, om ni utvecklas mer, eftersom ni då tycker det blir lättare att stanna i Ljuset, och förbli lugna när andra oroas. Under sådana omständigheter kan er närvaro hjälpa till att påverka andra, att också förbli lugna, och om ni är i en grupp av likasinnade människor, blir kraften mycket större.

Era krafter ökar i själva verket hela tiden, och blir mer märkbara när ni använder tankens kraft.
Till exempel blir det tydligt vid självhealing, men också vid distanshealing. När ni skickar ut helande tankar når de sina avsedda mål, men vissa själar sätter upp en barriär mot dem. Ovillkorlig Kärlek är den generella kraften bakom healing, och utan denna kraft minimeras den.

Mycket händer på Jorden och snart kommer de efterlängtade meddelandena. För “re-val” är allt i skedet för att en sista kontroll ska göras, för att säkerställa att den nödvändiga dokumentationen är på plats. Så det är inte tänkt, att ni ska behöva vänta mycket längre. Ni kan vara säkra på, att när förändringarna pågår, kommer ingenting att tillåtas störa resultatet. Scenen är klar, och alla som deltar är redo att gå vidare, med kort varsel.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

 

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Översättning: Margareta Jonåker

 

Webbplats: Tree of the golden light

You may also like...