Moder Sekhmet via Eli Galla, 27 mars 2019

Moder Sekhmet via Eli Galla, 27 mars 2019

19-03-27 Moder Sekhmet

av Eli Galla

 

Kära Älskade Bröder och Systrar,

God kväll. Välkommen till samtalet. Ja, vi har upplevt en hel del tillsammans och ser er gå igenom många förändringar, av det som nu framkommer på er Älskade Planet, för vibrationsnivån har stigit mycket dramatiskt.

Och ni går igenom olika cykler, där Schumannresonansen når toppen. Och det är barometern som säger er och oss, att vi befinner oss i stadier som vi inte varit i förut, och ni befinner er nu i riktigt höga vibrationer med potential att skapa er verklighet, och sprida överföringen till den Kollektiva Medvetenheten, och möjligheten att höja vibrationen i mänsklighetens hela medvetenhet intensifieras nu, på ett helt underbart sätt vill vi berätta.

För när ni väl nått denna speciella punkt av mättnad i den Kollektiva Medvetenheten på er Älskade Planet; är ni inte avskilda, är ni inte avskilda från Moder Gaia, utan ni öppnar bara era hjärtan och släpper in denna överföring från henne, och de energier som kommer in från det Galaktiska Centret, vilket ger er möjlighet att öka era vibrationer mer och mer, och få det vi vill kalla, dessa ah-ha-upplevelser. Överföringarna under denna process består av kodningar, och de är ganska annorlunda mot de ni fram till denna punkt har upplevt. Och nu är det en mycket speciell tid, för ni rör er i snabb takt mot denna process, för att påskynda er uppstigning.

Så, det är underbart för oss att se förändringarna i energin på er Älskade Planet. Som vi har kommenterat förut, så ser vi en ljusshow som duschar alla de Älskade Varelserna, och Rikena på er planet. Och så var det inte för några år sedan. Men nu när ni har intensifierat vibrationerna så kommer de in med sådan kraft, och efter det att ni nådde markörerna under 2012, så satte ni er formligen fast i flödet med att accelerera Uppstigningsprocessen, och aktiverade detta Gudomliga Dekret, för att göra verklighet av det för alla på er Älskade Planet. Så, detta är vad vi ser hända.

Så andas nu bara in i Hjärtats Center, jag räcker ut min tass till er och ni sträcker ut er hand till någon annan som finns med i detta samtal. Åh, ja, andas in i Hjärtats Center, skicka ut energin genom er vänstra handflata, runt i en cirkel och tillbaka in i höger handflata, och upp till Hjärtats Center. Och med vår andning låter vi oss med Tankes Hastighet stiga upp till ytan, in i atmosfärens lager. Och nu upp till skeppens nivå, och tar er över till mitt skepp, det Älskade Nibiru.

Vi öppnar landningsdäcket och stiger upp samtidigt med varandra, vi svävar i luftslussen och låter landningsdäcket stängas under oss. Nu är det säkert att landa, vi fortsätter till hissarna och går in alla tillsammans, trycker på knappen och den skjuter upp oss till översta nivån, mycket snabbt.

Nu öppnar vi dörren och går vidare till mitt Healingrum av Kristall, tillsammans med alla de Kära som har samlats, för att vara med i denna meditation. Några av dem kan vara era förfäder, eller från någon inkarnation eller något annat ni nyligen varit med om. Så, känn deras energier, och det är så underbart för alla oss att vara här tillsammans ikväll, och att delta i uppdraget med att höja vibrationen för er Älskade Planet.

Så samlas runt Kristallaltaret, jag räcker er min tass och ni sträcker ut er fria hand till någon annan, och skickar energin runt altaret, runt i er inre cirkel och till de yttre cirklarna. Andas in i dem, bilda en spiral av energin från golvet, till väggarna, till taket, uppåt, neråt och runt, och följ vibrationerna från medvetenheten hos alla de Älskade Varelserna i detta rum, änglar och ärkeänglar, Uppstigna Mästare, Befälhavare på skeppen, era förfäder, och känn dessa höga vibrationer från kristallerna. Det finns ett så stort utbud av kristaller från hela kosmos samlade här, med särskilda funktioner för att hjälpa till i våra meditationer, för att höja nivån på vibrationerna, och rikta energierna på det mest harmoniska sätt till er Älskade Planet.

Allt har att göra med att integrera dessa höga vibrationer, och samtidigt ha en ständig koppling till den tredje dimensionen. Och vi inser att det oftast inte är så lätt, på grund av sättet den negativa programmeringen och matrisen, har byggts runt den för att styra er.

Men, vi fortsätter att säga detta, om ni bara kunde förstå vilken bredd den allomfattande vågen av Kärlek och Ljus har, och då menar vi att Kärleken är starkare, och ju högre ni kan ta er till dessa höga dimensioner av verklighet som finns i ert solsystem, där den verkliga kraften finns, då kan ni aktivt delta.

Slugheten i den Artificiella Intelligensen och dess hantlangare till Kabalen, de svarta magikerna, utövarna av de mycket mörka och falska religionerna, har inte makten i den

5:e dimensionen och bortom. Och det är där Enigheten finns. Bara andas in i Hjärtats Center och fokusera på Kärleksljuset. Och vi ber er att ha en Medveten Begäran om vad ni vill skapa genom denna Kärleksfulla Meditation ikväll, vare sig det handlar om ekonomi, spiritualitet, är hälsorelaterat, era barns välbefinnande eller till och med konstnärliga alster som ni vill sprida genom medvetenheten på er Älskade Planet, oavsett vad, andas bara in i ert Hjärtas Center och rikta er Medvetna Begäran dit.

Och nu till vår Begäran, under hela Meditationen och Uppdraget som vi alla medverkar i, kräver vi Fred på vår Älskade Planet, och allt fundamentalt som behövs i denna Älskade Plan, för att kunna höja nivån på vibrationen i verkligheten, med det som kallas Älskade NESARA. För att ni som art ska kunna förankras i den här 5:e dimensionen, så måste det bli ett slut på alla krig. Det måste bli ett slut på alla lägre vibrationer. Och sättet dessa vibrationer har kunnat växa på, och då hjälpa kabalen, har berott på deras manipulation och överlevnadsdynamik.

Men, det verkar väl inte vettigt eftersom var och en av er har sin Födslorätt? Var och en av er, för att ni är delar av Gudomen, och har då automatiskt rätt till Välstånd och Överflöd, eftersom det är naturligt för er. Ta en titt på stjärnorna på himlavalvet någon natt. Det är den typ av överflöd vi talar om, relaterat till vad som ska uppfylla alla era behov för överlevnad, medan ni är inkarnerade på denna Älskade Planet.

Och nu, stråla ut Kärleksljuset från Kristallen genom öppningen högst upp i Nibirus tak, fokusera en spiral som skjuter ner det på er Älskade Planet. Går sedan i en spiralform från atmosfären till ytan, under ytan och tar sig sedan in i varje subatomär partikel, på er Älskade Planet, och fyller den med detta Gyllene Vita Ljus från Kristusenergin av Medvetenhet, tar sig uppåt, neråt, runt och igenom. Och känslan i rytmen av Kärleksljusets höga vibrationer, går in i DNA:t hos alla Älskade Varelser, in i deras Hjärtas Centrum för att väcka upp kopplingarna i den högra hjärnloben.

Är det inte underbart för dessa Älskade Bröder och Systrar, att vakna upp på er Älskade Planet, att de är så älskade och att de är värdiga att känna Glädje i detta Nu-Ögonblick? Åh ja, det här är överföringen vi pratar om. Den är av Ovillkorlig/Universell Kärlek från Kristusenergin av Medvetenhet. Bara andas in i den, expandera den, så att den kan expandera exponentiellt i dessa vågor av fotonenergi, som har besökt er Älskade Planet.

Låt oss nu tala om Antarktis, för där finns så mycket som väntar på att uppdagas; när Sanningen avslöjas om Antarktis och de artefakter som finns där, vilket tydligt kan ses, och den Sanningen kommer fram när tiden är den rätta, och ni är redo för denna höga vibration som vi känner kommer väldigt snart till alla er Älskade som tror på Sanningen, och då kommer ni att få veta om andra raser som funnits där under många miljoner år, och att de har en mycket mer avancerad teknik, än den ni har just nu.

Och vi vet att för många av er, är det här verkligen svårt att ta till sig och acceptera. Men det här är nivån, av vilken ni har kontrollerats på denna Älskade Planet. Och allt detta kommer att bli mycket uppenbart när sanningen sprids, och det sätt som, med vår hjälp naturligtvis, ser att det utvecklas på genom alla villkor i NESARA.

Så lyft det uppåt i en spiral nu, och sänd ut det i en spiral vertikalt från atmosfären, till ytan och under ytan, för det påverkar allt det kvarvarande i dessa forntida kulturer, som har dolts under en mycket, mycket lång tidsperiod. Sedan uppåt, neråt, runt och genom, för att och penetrera lagren av densitet, med detta Gyllene Vita Ljus från Kristusenergin av Medvetenhet.

Känn nivån i vibrationen öka och för in mer och mer av Kärleksljuset. För, ja, ingenting stagnerar i det Älskade Universum, för så fungerar denna Lag om Utökning. Så det är upp till oss att använda den på ett mycket positivt sätt, genom att fokusera på de höga vibrationerna av Kärlek och Ljus, som vi alla härstammar från.

Och nu tar vi oss lite norrut, till Nordamerika, och tar hissarna ner till Mexiko, vår speciella lilla kanal för att komma in i tunnelbanan, vi tar oss långt, långt ner under ytan för att komma till detta tunnelsystem. Och strålar detta Kärleksljus på ett horisontellt sätt från början, här i Mexiko, genom hela USA, upp till Kanada och tillbaka igen, genom Mexiko. Uppåt, neråt, runt och genom, för att höja vibrationsnivån hos alla de hemliga utrustningarna, de hemliga kurorterna, de hemliga ritualerna som utförts genom åren, i dessa installationer som alla är kopplade till detta nätverk av tunnlar.

Andas in i det och känn att Kärleksljuset sprider sig i alla subatomära partiklar, i skatterna, honungskakornas kamrar, vilka är så lätta att kunna dölja otrolig rikedom i, dyrbara skatter av konst, avancerad teknik, vad ni än kan komma på. Och vi ser att snart kommer dagen då alla dessa hemligheter kommer att grävas fram, och ni kommer att kunna komma åt dem, deras hemligheter, deras hyschande, kunna nyttja dem till gagn för alla de Älskade på er planet. Bara andas in i denna insikt, om att tiden för Kabalens dominans är över och färdig.

Och nu, stråla detta Kärleksljus in i alla Älskades hjärtan, som har varit Kabalens fångar och satta i slaveri för att tillgodose deras behov, oavsett vad de varit, oavsett vad deras Själskontrakt innebär för dem under denna livstid. Och vi säger till dem, talar hjärta till hjärta, att ”Vi älskar er så mycket. Vi hedrar er eftersom ni har varit spelvändare. Ni har gjort så att dessa hemligheter blir transparenta på er Älskade Planet, och alla som lyssnar, känner resonansen i sina fyra kroppar, och känner, speciellt i sina hjärtan och sinnen, att där finns en aktiv koppling, och vet att detta är Sanningen, oavsett hur mycket de än har hjärntvättats av massmedia.

”Men Ljudet av Sanningen har sin egen cellulära kraft, för att ni ska kunna identifiera er med den, och det är vad vi nu ser hända, människor som identifierar sig med Ljudet av Sanningen. Men det skulle inte ha varit möjligt, Älskade, om ni inte hade gjort jobbet då ni var förslavade där nere under er planets yta. För, ja, ni hittade ett sätt för att höja vibrationsnivån, och ta er vidare under färden.

”Så vi älskar er så mycket, och vi säger till er att snart kommer allt detta att ha varit värt mödan, för den grad av Befrielse och Glädje ni kommer att känna, stiger upp till mycket höga frekvenser av Kärleksljus, och ansluter med alla högre aspekter av er varelse.”

Och vi säger till er, alla ni Älskade Varelser i detta samtal, vi älskar er långt utöver det ord kan säga, för alla era åtaganden och era ansträngningar med att lära er utöka detta Kärleksljus exponentiellt, vid denna mest viktiga tid.

Namaste och god natt.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...