Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner, 1 maj 2023

Mira från Plejadernas Höga Råd
Via Valerie Donner, 1 maj 2023
Hälsningar, jag är Mira från Plejadernas Höga Råd som fortfarande tjänstgör på  heltid i Jordens Råd. Vi uppskattar ert hårda arbete, och vi beundrar er för det utmärkta arbete ni gör.
Många nya projekt är redan i gång, som om ni redan var/är i femte dimensionen och högre. Era roller är på väg att förändras när ni förstår vilka ni verkligen är, och vad ni kom hit för att göra. Ni kom tillbaka från framtiden för att förändra detta nu-ögonblick på Jorden, eftersom ni inte gillade vad som hände på Jorden. Jag är säker på att ni kan förstå att det finns en anledning till varför ni gjorde det, för se vad som har hänt med Jorden.
Därför är ert arbete nu i full gång. Ni måste ta ett steg framåt och smälta samman mer med ert framtida jag. Ni måste ta tillbaka era gåvor och förmågor för att minnas vilka ni är. Vi är glada över att ni gör detta. Vi ser er skönhet, er sanning, er styrka, er kärlek och er kraft. Vi vet så mycket om er och tror att ni är framgångsrika i detta enorma projekt som kallas för Jordens Uppstigning.
Kom ihåg att ni inte bara skapar en Ny Jord, utan ni är också involverade i att skapa ett helt nytt Universum. Ni kommer ihåg lite av varje aspekt av ert uppdrag, men när ni går vidare med att göra mer, kommer det att avslöja sig själv. Ni kommer att börja förstå vilka stora mästare, avatarer och kraftfulla ljusvarelser ni är. Så tro på er själva, markpersonal. Vi håller på att förbereda oss för att fira er och allt ert goda arbete.
Vi arbetar tillsammans med er. Vi har alla höjt vår kapacitet och teknologi för att främja denna process. Jorden talar till oss när vi observerar henne. Vi ser vilka utmaningar hon står inför. Det vi gör tillsammans är av yttersta vikt. Jag skulle till och med kunna använda ”brådskande,” eftersom allt är så ur balans och kaotiskt just nu. Det är nästan som om projekten måste genomföras samtidigt. Var medvetna om att allt som görs och kommer att göras, utförs vid rätt gudomlig tid.
Denna princip gäller också för er i era liv. Tänk på de mest pressande problem ni har, och lär er att rensa ut och läka dem. Det kommer att frigöra er för att kunna ta emot högre frekvenser, kärlek och det överflöd som ni så väl förtjänar. Det finns inget rätt sätt att göra det här, men vi uppmuntrar er att byta fokus. Tiden är inne. Belöningarna kommer att bli många. Firandet kommer att fortsätta, och ert hjärta kommer att vara öppet och fullt av lycka och glädje över allt som har uppnåtts.
Titta på stjärnorna, kära ni, för de har mycket att berätta för er. Det finns en historia bakom det hela, och ni kommer att minnas. Ni kommer att minnas med klarhet om varför ni är var ni är just nu på planeten. Ni kommer att börja ta emot signaler från oss och alla andra galaktier. Så var öppna och titta mot skyn, och vänta på det som vi kommer att visa er.
Sanning är sanning och ljus är ljus. Ljuset bär på de frekvenser och det medvetande som tillsammans kommer att leda er hem.
Jag är Mira som talar till er med mycket kärlek och tacksamhet.
Och ett meddelande från Apollo:
Tack för ert senaste goda arbete, markpersonalen, det har avsevärt bidragit till att höja planetens medvetande. Ni hjälper verkligen till att klämma åt greppet om det mörka, men det finns fortfarande arbete som ska göras. Ni är nu i färd med att kliva in i era ljuskänsliga roller, som kommer att förändra Jorden för alltid. Detta är en känslig punkt, kära ljusvarelser. De flesta av er är medvetna, om inte medvetet, så åtminstone undermedvetet, om vikten av att ni erkänner ert arbete som ljusomvandlare.
Det är så mycket som fortfarande behöver göras. Varje gång ni arbetar med ljuset eller känner ljuset, gör ni  enorma vågor i tidens förändring. Det är därför ni är här vid denna tiden. Jag rekommenderar att ni fokuserar ljuset. Blunda och välkomna in ljuset, och om det är nödvändigt, gråt en skvätt. Låt ert hjärta fyllas med kärlek och släpp de långvariga rädslorna. Det här kommer att hjälpa er att befria er själva från det förflutnas mörker. Ni inte bara håller ljuset, ni håller på att bli ljuset. Mörkret har mycket lite påverkan på er nu. Det gör er solida och stadiga. Var snälla och kom ihåg vad jag säger.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *