Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner, 1 mars 2021

 

Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner

den 1 mars 2021

Hälsningar! Jag är Mira från Plejadernas Höga Råd. Jag arbetar fortfarande på heltid med det Jordiska Rådet. Vi är rätt så upptagna, som ni väl kan föreställa er.

Energierna på er planet är just nu kaotiska. Detta kräver ett intensivt fokus på vad som sker. Inget är slumpmässigt. Det är meningsfullt i denna del av att omjustera Jordens energier inför uppstigningen.

Detsamma gäller för er och era fysiska kroppar. De är budbärare för vad ni behöver heala och släppa taget om, för att kunna höja upp er och ta in ytterligare ljus. En del av detta utrensande är karmiskt och härstammar från tidigare liv. Hur mer problematiskt det än verkar vara, så skulle det kunna innebära att ni måste jobba lite hårdare och lyssna mer noggrant på kroppen för healing. Varje situation, fastän den verkar vara strävsam, bär med sig en gåva, möjligheten till förnyelse, mirakler samt välsignelser.

Precis som Jorden, så stiger ni upp och omvärderar vad ni behöver göra för att höja er till ljuset. Detta involverar att höja ert medvetande, vilket även hjälper Jorden. Ju mer ni blir ansvariga för ert medvetande, era ord och handlingar, desto mer höjer ni det kollektiva medvetandet. Vi förstår hur utmanande detta kan vara när ni går igenom något stort i era liv. Många utmanas just nu på djupet och är stressade.

Vänligen känn er försäkrade om att detta kommer att förändras när ni rör er till ljuset och den femte dimensionen. Saker och ting kommer att bli mycket bättre och ni får nya teknologier som kommer att hjälpa er i varje aspekt av ert liv. Ni kommer att ha allt överflöd ni förtjänar och ni blir fria! Börja göra anspråk på er suveränitet och er frihet nu.

Ni är förtjänta av de många gåvor som vår Skapare vill att ni ska ha. Ni utformades till att ha uppfyllda liv med glädje, frid, harmoni och balans. Ni kommer att börja se hur mycket lättare det är att manifestera allt som ni behöver. Varje dag ger er magi och överflöd på alla sätt. Ni kommer att glädjas åt synkronicitet. Skönhet kommer att omge er. Lycka och hjärt-energi kommer att leda er på er väg. Kärlek blir den andliga energi av vilken ni frodas. Ni kommer att vara i djup tacksamhet, för ni kommer att vara fria så som ni var ägnade att vara.

Vänligen släpp taget om det gamla, för det är förbi. Det tar er bara tillbaka till något som ni inte kan ändra på, oberoende om det är positivt eller negativt. Låt det vara avslutat. Att släppa taget är förberedelsen för att leva i det nuvarande ögonblicket. Det högre medvetandet är ett flytande tillstånd och ni börjar se att ni måste justera er till att under dessa dagar vara anpassningsbara och flytande.

Vi är en del av ert uppstigningsteam och ni är en del av vårt. Vi samarbetar för att uppnå vårt mål, för det är detsamma. Vi vakar över er, vi välsignar er och vi deltar i er healing och er vägledning. Ni har redan återtagit planeten och har bara ett litet tag till att inse det.

Jag är Mira och jag älskar er.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...