Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner, 30 november 2021

Mira från Plejadernas Höga Råd
Via Valerie Donner, 30 november 2021
Hälsningar jag är Mira. Jag är glad att få prata med er. Vi erkänner ert tålamod och er förmåga att anpassa er under dessa ovanligt utmanande tider. Era ansträngningar är uppmärksammade. Ni kommer att bli belönade. I det långa loppet kommer alla era utmaningar att glömmas bort. Ni kommer att vila i förnyelsen av den Nya Jorden. Ni kommer att finna lycka och glädje varje dag i era liv.
Ni flyttar till det som en gång kallades ”det förlovade landet.” När det skrevs var det få som visste vad de orden betydde. Ni visste bara det ni upplevde vid den tiden, och det var mycket utmanande. I verkligheten kom det budskapet från Skaparen med energin av all kärlek och stöd som kunde ges. Orden förankrades i tidpunkten för den nya tidsåldern, den nya Jorden – Vattumannens tidsålder.
Jorden välkomnar den nya tidsåldern. Hon tar tillbaka sin makt och kommer att skapa en fantastisk Nya Värld tillsammans med mänskligheten. Det finns redan en plan för den Nya Världen. Mycket utrensning måste ske. Det kräver ett stort uppvaknande av dem som kommer att leva på planeten. Ni kommer också att ha ett inflöde av underbara galaktiska varelser, som också kommer att hjälpa till med det tekniska och andra former av hjälp för att åstadkomma det här.
Eftersom vi sitter i Jordens Råd, är vi medvetna om vad ni upplever nu, och vi förstår hur ni känner. De flesta av er anpassar er bra, men kan fortfarande inte förstå det som inte verkar vettigt. Vi föreslår att ni inte ens försöker. Vi ser hela bilden och förstår varför dessa obalanserade energier fungerar som de gör. De är inte avsedda att verka vettiga, speciellt inte för de som redan är vakna. De andra upplever det extrema, och vissa ifrågasätter fortfarande inte.
Vänligen notera att många dyker upp över hela planeten. Det här händer alltmer i stort antal för deras uppvaknande. Vissa är snabbare än andra och det tar tid. Vi förstår att ert tålamod håller på att ta slut och vi ber er att till och med bli ännu tålmodigare. Detta tålamod är en del av uppvaknandet. Era nerver är spända och era känslighets- och empatinivåer har ökat kraftigt, särskilt under de sista två åren. Ni har era fysiska upp- och nergångar när ljuset, de planetariska förändringarna, solen, Jorden tillsammans med ett utvecklande medvetande, hanterar planetskiftet.
Våra vackra ljusvarelser, vår markpersonal, tas omhand och skyddas. Vi förlitar oss på att var och en av er utför sitt uppdrag. Ni underlättar det gigantiska skiftet på planeten med era energier och er medvetenhet. Ni är engagerade och hängivna det arbete som behöver göras. Vi arbetar tillsammans med många andra stjärnsystem. Vi har ett egenintresse i ert välmående, eftersom det påverkar hela skapelsen. Ni vet det och ni måste förstå hur viktigt det här arbetet är för allt liv. Vi älskar Jorden. Vi älskar er.
Låt skönheten och  ljuset lysa i era hjärtan, kära markpersonal. Den värsta delen av uppdraget är nästan slutfört.
Vi sänder all vår kärlek till er. Jag är Mira.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...