Moder Gud via Galaxygirl, 17 december 2019

Moder Gud via Galaxygirl

17 december 2019

Dyra barn, det här är er Moder Gud. Jag omsluter er i rosa dimljus. Jag insveper er i min närvaro av frid, av djup kärlek och vårdande. Många av er undrar om portaler och datum och kurser och sådana saker. I sanning barn, ni behöver bara lita på er Fader och mig och vila på denna plats av frid. För allt sker helt perfekt i den mest gudomliga timing. Veckla ut era pannrynkor. Knyt upp era händer. Andas in djupt och släpp in mig. Låt er Fader och mig omsluta er i dem ömmaste av kramar, för ni kommer äntligen hem. Ni kommer hem till insikten om att det som är, inte är, och det som inte är, är. För illusionen börjar dras undan, blåses bort av ljuset från de Kristnade.

Jag andas på er nu, tändande koderna, tändande och öppnande era snurrande kronor. Ert tredje öga har värkt. Många har haft många migräner. Tillåt dessa energier inom er. Var inte rädda, för rädsla är det gamla sättet. Oknutna och orädda flyger maskrosfröna i vinden, vetande att det är min andedräkt som bär dem och Faderns energi som sporrar dem framåt. Så njut av färden. Var som maskrosfröna som rider på vågorna av min kärlek. Känn min närvaro och bli tröstade. Och likt maskrosfröna som sprids i vinden kommer ni att sprida mitt kärleksljus till alla omkring er, på Gaia, och på själva myllan som när och lugnar era trötta fötter. Sänd kärlek till Gaia. Andas min andedräkt på henne. Var glädjen på kontoret, var skrattet i salen. Var ljuset på de mörkaste av platser och se skuggorna fly in i ljuset och bli ljuset. Barnets skratt välsignar alla omkring dem. Er expansionsradie av inflytande expanderar exponentiellt i denna tid av väldiga uppgraderingar. Välj klokt vilket ert inflytande ska vara och bli mer av det ljus som ni är. Välkomna ytterligare förkroppsligande av ännu mer ljus. För det kommer att trösta, det kommer att expandera och det kommer att föra med sig så mycket mer glädje.

Förvänta er glädje. Förvänta den. Kräv den. Och den kommer att vara där. För ert inre Kristusbarn ropar på välkomnande. Många av er kan se det här tydligt i ert sinnes öga. Föreställ er själva som ömmande barn och omfamna energetiskt alla de sårade och rädda delarna av er. Och där, i stunden, blir ni ytterligare en aspekt av mig. För det är vad jag gör med er nu, mina dyrbara barn. (Hon gråter). Jag gråter kära ni, därför att ni kan höra mig så tydligt, för slöjan är så tunn i detta dyrbara ögonblick. Många av er dansade och sjöng i månskenet som Magdalenorna av ordern, av vägen. Ni utförde värdefulla ceremonier åkallande och inbjudande ljuset. Ni aktiverade leylinjer. Kalla fram dessa kraftfulla aspekter av er. De väntar på att bli inbjudna och införlivade till detta nu av ert nuvarande och möjligen sista, om ni så väljer, förkroppsligande.

”Jag kallar fram de Kristnade tidslinjerna.                                                                                                                         Jag kallar fram de Kristnade aspekterna av mig.                                                                                                             Jag kallar fram den framtida uppstigna versionen av mig som är levande och lycklig och fri.                                 Jag kallar fram mina äldres visdom, visdomen från mina uråldriga dagar.                                                                 Jag kallar fram det gudomliga inom mig att gå dessa sista steg hem med mig, att låta mig verkligen se att jag alltid varit hemma och jag är redo att tjäna ännu djupare i detta högst lovande nu av min uppstigning.

Jag är er Moder Gud. Jag älskar er med en ändlös, orubblig, våldsamt lojal, beskyddande kärlek som kan vara tillräckligt mild för fjärilens vingar, för maskrosfröet. Öm kärlek som milt torkar bort dessa översvämmande tårar, som kan trösta bort hjärtats skrynklingar. Jag är er Moder gud. Jag har haft många oberättade inkarnationer på Moder Gaia därför att jag finns inom er, barn. Jag ser er. Jag är ni. Jag älskar er. Var inte rädda. Förändringens vindar blåser. Flyt med dem med maskrosfröets munterhet som är ohindrad, fri, förlitande på att vinden kommer att föra er hem, hem till mig. Er Fader och jag omsluter er med vidöppna armar. Välkomna hem kära ni. Välkomna hem.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...