Moder Helena via Beatrice Madsen, 10 januari, 2020

Moder Helena via Beatrice Madsen, 10 januari, 2020

Numera tillhör jag den plejadiska ljusflottan och har ett högre perspektiv på skeendena på jordens ytplan. 

Vet att ingenting sker av någon slump, men nu, ni Gudomligaste själar, ni måste gå igenom processen, steg för steg. Ta ett steg i taget, integrera, ett ytterligare steg, integrera, agera, bara var osv. Det heter två steg fram och ett bak. Det är i sanning en visdom, därför att, för att de nya energierna riktigt ska fästa behöver ni gå framåt, bakåt också framåt igen. Så håller det på. 

Vi här i den plejadiska flottan ser att många av er tvekar, är rädda och tycker att världsläget aldrig har varit värre. 

I sanning säger jag er att så inte är fallet. Mr Trump och Mr Putin sopar banan på det mest genomgripande vis, kära ni. Ni behöver förstå att de måste spela sina pjäser på båda sidor om makten. Skulle någon av dem inte förstå mörkrets vidrigheter och till och med i viss mån acceptera det skulle de aldrig kunna hjälpa oss till högre utveckling. De skulle ha blivit bortsopade för länge, länge sedan. Det krävs intelligens, mod och kraft att dra i loket på den politiska banan för Gaias uppstigning. Intelligens att spela med när man måste och mod och kraft att våga stå för rättvisa, frihet och broder-systerskap åt mänskligheten. 

Jag har ett namn åt dem som jag tycker passar dem utmärkt. Jag döper dem till bröderna Lejonhjärta. Bröderna Lejonhjärta i en brinnande, vinnande värld. Lejonhjärta vinner, ty det är endast ur hjärtats kraft vi kan enas som de mänskliga varelser vi är. 

Såsom varsitt Lejon står de på varsin sida av planeten och arbetar för var och en av er. Sänd dem era goda tankar. bed för att de ska orka och få kraft. De behöver kraft att bryta illusion på illusion. De gör det på väldigt olika sätt, en som mars och den andra som venus. 

De är goda dramaturger, i det godas tjänst, med tålamod och uthållighet och outtröttlighet. Ärekängeln Mikael går som en ljuspelare genom deras ryggrad ibland, för att föra dem framåt. 

Det handlar inte längre om öst mot väst, då det hörde till den tredimensionella världen. Nu är det öst med väst mina kära. 

Sim sum, salabim  bland annat på dessa vis, genom att gå genom min dotters ljus så bidrar jag med klarhet och klokhet. Hon är en riktig gruvarbetare skulle jag vilja säga, hehe.

Bed för det godas seger mina sköna. Underskatta inte bönens kraft. Säg Sim Sum Salabim, låt de goda krafterna segra. 

Helena

Du gillar kanske också...