Pleiadernas Medicinska Team via Galaxygirl, 10 januari, 2020

Pleiadernas Medicinska Team via Galaxygirl, 10 januari, 2020

Pleiadiska Medicinska Teamet 10 januari 2020 

Hej vänner, vi är en av era Pleiadiska Medicinska Team som är unikt tilldelade er. Vi erbjuder er en uppsättning olika helande behandlingsmetoder och vi besöker er när ni kommer ihåg att begära om en visitation, ett möte. Vi är här för att vänligt påminna er om att ni har ett enormt stöd och kärlek som gjorts tillgänglig för er och att ni inte behöver känna er så isolerade eller ensamma. Vi blandar in vibrationen av ”hem” inom dessa ord för så många av er har känt er på fel väg, bortförda från denna vibration i er nuvarande inkarnation. Vi finner att ordet ”hem”, som vi vill överföra och lyfta, kan vara oerhört rengörande, helande, upplyftande. Det kan också vara ondskefullt när nedsänkt i en utmanande 3D existensplan.

Vi är ert Pleiadiska Medicinska Team. Vi sänder er energi frekvenser av strömmar av ljus över din krona. Strömmar av ljus är en kraftfull visualisering och vi uppmuntrar er att använda den när ni duschar för att börja och/eller avsluta er dag. För de ljuskoder som kommer in i era former i detta nu är mycket liknande en dusch eller strilar av ljus och dessa strilar av ljus har blivit en stadig ström av ljus. Schumannresonansen visades annorlunda på era spektrografer av denna anledning. För vibrationen av ”hem” inkodas nu till Nova Gaia. Vibrationen av Hem kommer till medvetande bland Stjärnfrön. För ni kommer att kunna känna er väg där till de högre vibrationsplanen på detta sätt.

Vi är ert Pleiadiska Medicinska Team. Många av er har haft mycket starka uppstignings symtom och känner er ganska utplånade. Vi ser att några av er kämpar med dessa återanpassningar, nej, inte målmedvetet, men bara för att ni har programmerats för att motstå, att vara misstänksamma mot förändring och goda ting. Denna förväntan att  ”en olycka kommer sällan ensam” känsla måste rensas. Ni rensar den. Vi ser många bra saker som kommer för mänsklighetens mycket nära framtid, särskilt för våra uppstigande enare, och vi vill att ni ska veta att det inte alltid kommer att vara så bekymmersamt. Men det har varit bekymmersamt under en viss tid och ni är reströtta. Vila.

Vi, ert Pleiadiska Medicinska Team som tilldelats er, önskar att ni föreställer er förpuppade inom en ljusbubbla som är skimrande och levande med ordet ”hem” i den. Vi tror att detta kommer att hjälpa er att inte känna er så isolerade. Tänk på alla era högre dimensionella lycksaliga hem-upplevelser som runt omkring er just nu, som en tjock varm filt alltid närvarande för en kram för att uppmuntra er att alltid gå framåt. Vi vill försiktigt påminna er om att ”alltid framåt” är ett begrepp som är en del av Uppstigningsprocessen, att det i sanning är en oändlig cykel av erfarenheter, men att ni inte låter er avskräckas av detta och att ni förstår att allt kommer att ge frukt för er ganska snabbt nu. Denna bubbla av ljusets ”hem” vibrationer kommer att fungera som en stötdämpare i turbulensen. Påminn er själva om hemmet, om änglarna – och Pleiadernas Medicinska Team! – som alltid är i närheten som ert fortsatta stöd och omsorg. Egenvård är oerhört viktigt vid denna tid och vi ser att många av er är uttorkade och agerar ut känslor. Vänligen Drick Mer Vatten. Vänligen leta upp mer mörka grönsaker. Smoothies, chlorella, vätske fasta, naturligtvis kommer veganism att bli normen. Kanske är det dags att börja experimentera med detta tänkesätt mer fullständigt. Bli helt samlevande med det välsignade växtliv som omger er och är tillgängligt för er djupa cellulära näring. Oavsett var ni är eller vilken mat som görs tillgänglig för er, kan ni alltid förvandla det till en högre frekvens också, kära vänner. Ni har den kraften, och vi föreslår att ni använder den.

Vi älskar er fullständigt, vi är ert Pleiadiska Medicinska Team. Frid och vila till er, vänner, och minns vibrationerna av hemmet, av era högre dimensionella realiteter, de omger er nu. Var i frid. 

~ galaxygirl

https://sananda.website/pleiadian-medical-team-via-galaxygirl-january-10-2020/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...