Moder Jord via Pamela Kribbe, 2:e april 2018

Moder Jord via Pamela Kribbe, 2:e april 2018

Jorden via Pamela Kribbe: Himmel och Jord hör samman

 

 

Kära människor, Jag är Jordens röst.

Jag hälsar er alla på denna plats av anknytning och enkelhet. Anslut till mig: marken under era fötter, träden och gräset, klipporna och hela naturen runt er. Det finns runt er som en energi ni absorberar, som ger näring till era celler. Det är en plats där den ursprungliga Jordens energi är tillåten att finnas; där det finns plats för mig.

Det finns många energier i det mänskliga samhället som fungerar tvärt emot mot den ursprungliga Jordens energi. Motverkan uppstår från tankeprocesserna då man försöker tämja livet på Jorden. Dessa mentala energier har blivit så vanliga hos er, att det nästan blivit som en andra natur. Endast som små barn, hade ni den direkta kopplingen till det mest naturliga.

Jag ber er nu påminna er om den direkta, naturliga förbindelsen med er kropp, och inte med ert huvud. Sänk er uppmärksamhet djupt in i er kropp, bort från ert huvud och ta er ner till hjärtat och magen. Föreställ er uppmärksamhet som en mjuk vit fjäder, som långsamt berör alla delar av er kropp: ert hjärta, era armar och händer, er mage, era ben och fötter.

Lagrad i er kropp finns en påminnelse om enkelhet och renhet. Kroppen minns; den lagrar gamla sår och trauman i cellminnet, men den lagrar också det ursprungliga minnet av helhet, spontanitet och naturlighet.

Jag ber er nu att ansluta till det ursprungliga minnet. Se barnet framför er, barnet ni en gång var, eller bara ett barns uttryck som glad, sorglös och i harmoni med naturen. När ni känner er glada och sorglösa, tänker ni inte hela tiden på det ni gör, det ni tycker är bra eller vad de ultimata följderna kommer att bli, eller vad som kan hända eller gå fel. Den mentala kraften i er stör hela tiden, och begränsar spontaniteten som också finns där, som vill komma fram från den ursprungliga källan, till er förkroppsligade själ.

Det finns ett spontant flöde i var och en av er. Er kropp har det flödet i varje cell, och det innehåller min energi som är naturens energi. Er själs och naturens energi, kommer samman i kroppens celler. Men de är täckta av lager med inlärda tankesätt, som får sitt bränsle från rädslan.

Föreställ er att era kroppars celler ursprungligen var fulla av kreativt ljus, som är kopplade till både Jorden och er själ. Himlens och Jordens två energier, har inga problem med att hitta varandra; de dras till varandra och hör samman. Det är människorna som har skapat en konstgjord delning.

Dessa två energier kan kanske tyckas vara högre och lägre, men i er ursprungliga natur existerar inte någon uppdelning. De dansar tillsammans, själens och jordens energi. Försök att känna den föreningen återigen i kroppen. Känn flödet av det ljus som lever i alla era celler, och har fullt av information från en energi, som kan hjälpa er att finna vägen.

Barnet, som jag bad er kalla fram i fantasin, är Budbäraren för de förenade energierna av Himlens och Jordens ljus. Fråga barnet om det har ett budskap till er. Låt det budskapet komma till er på ett sätt som passar barnet. Meddelandet behöver inte bestå av ord. Det är inte en mental energi som barnet i er vill sända. Barnets energi är mycket levande, och berättar var ni har fastnat i gamla vanor och tankar.

Låt detta barn med sin energi, gå till den plats i er kropp som behöver den mest, den plats där er energi har blivit blockerad genom att tillfälligt ha drabbats av rädsla. Rädsla orsakar att de mentala processerna tar över, vilka sedan kommer att försöka hantera och kontrollera livets mekanismer, med skydd för överlevnad.

En sådan reaktion hjälper emellertid aldrig det inre barnet; det ger inte näring till det flöde i livet, ni i huvudsak har. Det leder till klagomål i er fysiska kropp, eller missnöje och smärta i er emotionella kropp.

Erkänn slöjan ni placerat över er själva: slöjan av rädsla, överdrivna tankar, misstro, kanske brist på tro. Se om ni kan observera slöjan i er kropp: några grå eller mörka fläckar, som tar er energi så den inte kan flöda fritt. Titta på det mörka stället, och bli medvetna om de ni verkligen är.

Ni är inte era inre barn, men ert inre barn finns inom er. Ni är medvetenheten som ger barnet stöd och som gör val, medan barnet i er är den kännande delen. Det är den delen av ert liv som flödar och vill förverkliga sig själv, och det behöver er – ert jag, skaparen inom er, medvetenheten inom er – för att det verkligen ska komma till fullt uttryck.

Barnet i er är som en känslig och vacker blomma, som vill att ni bryr er och tar hand om det; ni behöver förstå det. Ni är vårdare och skötare av ert barn. Livet ger er detta barn – er spontanitet, era önskningar, er kreativitet – och ni är skapare som har ett val. Ni kan låta ert inre barn förbli beslöjat, och vara förtryckt av samhällets rädsla, som överväldigar er när ni föds. Men ni har också styrkan, att kunna bryta er igenom dessa rädslor och överdrivna tankar.

Ta tag i er djupa medvetna kraft. Medvetenhet handlar inte om att tänka, utan viljan av att vara helt närvarande, och inte se bort från smärtan, bort från ert inre barn, utan att se både gåvorna och smärtorna som finns inom barnet. Jag ber er att se ert barn tydligt, för då löser ni upp den slöja som omger er. Att se barnet ger det nytt liv och det väcks upp, barnet känner då att det tillåts finnas.

Känn tydligheten i meddelandet från detta barn, och känn er egen kraft för att beskydda det. Ni kan skilja mellan rädsla och kärlek, mellan kvävningsförsök och verklig frihet och spontanitet. Tillåt er egen barnslighet, er egen spontanitet och oskuldsfullhet, och allt som kommer av det.

Men det här kan framkalla oro i er, för att ni ännu inte lärt er att lita på denna process. Ni har blivit lärda att ni måste tänka på framtiden, att ni måste tänka på vad som kan gå fel, att ni inte bara kan rusa framåt, att det finns faror som hotar.

Men farorna blir större om ni tänker på detta sätt. Det förtränger er ursprungliga kreativitet, och gör er rädda för er själva, för att det orsakar splittring inom er vilket är den största risken för människorna, eftersom det kan orsaka ett destruktivt beteende. Det skapar ett verkligt kaos, eftersom det inte längre finns något som förenar människorna, det finns ingen mittpunkt.

Tankar kan aldrig hjälpa er att bli centrerade. Er riktiga mittpunkt finns i magen, där ni är anslutna till mig, Jorden. Känn Jordens energi som flödar där. Släpp taget och våga tro. Livet har godhet och vill ta er hem till er själva – tro på livet.

Tack så mycket för er närvaro och uppmärksamhet.

 

© Pamela Kribbe.

 

Översättning: Maria Baes och Frank Tehan

www.jeshua.net

 

Svensk översättning: Maggan

Du gillar kanske också...