Moder Maria – Själens Kraft, 16 juli 2023

 

Moder Maria – Själens Kraft

16 juli 2023

av Pamela Kribbe
https://www.jeshua.net/category/channelings/mother-mary/

Kära vänner, jag hälsar er. Jag är Maria.

På vår sida är vi fullt medvetna om hur tung och tät verkligheten på Jorden kan verka för er ibland. Men vet att vi är med er och kommer så nära er som möjligt för att stödja er. Känn vår energi i det här rummet. Känn att det finns en viss lätthet som vill komma till dig, så tillåt det. Jag kommer med lika många barn vid min sida som det finns människor här. Dessa är barn som representerar er energi. I var och en av er bor ett barn; det är din mest ursprungliga essens; den rymmer något av din djupaste inspiration. Ser dem omkring mig, de ler, dansar omkring, är glada.

Även Pamelas och Gerrits barn är här och tillsammans bildar vi en cirkel. Lägg märke till barnet som tillhör dig och låt det komma nära dig och sätta sig bredvid dig eller i ditt knä. Tillåt det att vara med dig och känn hur något lever i detta barn som är orört av den jordiska verklighetens tyngd. Barnet har något som är originellt, sorglöst och gränslöst. Känn det där barnets bubblande skratt och gör det välkommet. Livet är tänkt att firas, att upplevas med glädje. Du får lov att uppleva glädje i ditt liv, och det handlar ofta om de enklaste sakerna.

Säg ”ja” till dig själv som du är nu, med de problem du upplever, de fysiska symptomen kanske, och stressen och oron. Säg bara ”ja” till dig själv. Du är helt okej som du är. Titta in i ögonen på barnet i dig och se skönheten i det, den oförstörda naturen, hoppet, livskraften. Barnet i dig ger inte upp, det vill leva. Det är ofta dina egna tankar som fångar dig och stoppar livets rörelse inom dig. Varje gång du känner att du fastnat, är det egentligen inte känslorna som har fastnat, utan tankarna som har kommit till vissa slutsatser och tolkningar som får dig att bestämma dig för: ”Jag har fastnat.”

Livet är en ström av flödande energi, och det finns något i dig som också vill flöda. Därmed inte sagt att livet alltid känns trevligt och behagligt, utan att det alltid finns en ström närvarande i din själ som flyter tillsammans med topparna och dalarna, mörkret och ljuset. Närhelst du motstår den strömmen, gör du att du fastnar och du skapar en situation som verkar vara statisk. Men även då står livet aldrig riktigt stilla.

Vad händer när du fångas i motstånd, när du intalar dig själv att saker och ting inte kommer att fungera, när du gör en för hård bedömning av din situation? I värsta fall händer det att du kommer att känna dig hemsk över dig själv och övertala dig själv att känna dig nedstämd. Du befinner dig sedan i ett energifält som är början på depression; du känner dig platt och dyster, otydlig och rörig. Det är vad som händer när du kväver energin och den inte kan flöda; det blir en dimmig skymningszon.

Observera dig själv när detta händer dig, och se om det är ett mönster som du känner igen. Med vissa personer händer det oftare än med andra. När det finns ögonblick i ditt liv där du känner dig förtvivlad och du tänker: ”Jag är för överväldigad, jag kan inte göra det mer”, gå dit med din uppmärksamhet och andas in djupt och andas ut helt. Känn att det finns så mycket inom dig som vill röra sig, som vill leva, som vill uppleva glädje och lita på den strömmen. Lägg märke till när du drar vissa slutsatser och vid vilken tidpunkt du fastnar. Känn skillnaden mellan vad som vill vara levande i dig och den där känslan av överväldigande.

Bakom det omdömet finns smärta, så gör den smärtan påtaglig. Känn sorgen bakom den, rädslan. Låt den känslan komma fram i ljuset: ”Jag är rädd; Jag känner mig så ensam.” Våga möta dessa känslor, för att göra det är din räddning. I det ögonblick du tillåter dessa känslor att avslöja sig är när du återigen ansluter till livet, med det som skulle flöda i dig. När dessa känslor känns i din kropp, är när du kan ge dem tröst med ditt inre ljus – så prova det.

Föreställ dig att du ger ljus åt smärtan du känner i ditt liv. Skapa en cirkel av ljus runt dessa förmodade brister: känslorna av osäkerhet, ensamhet och rädsla. Föreställ dig att du ser på dem med medkänsla och du säger ”ja” till dem alla: ”Den här smärtan tillhör mig och jag accepterar den som en del av mig”. Vilken lättnad det är att tillåta smärtan att finnas där! När du observerar smärtan, motståndet, utan att döma, då kan saker och ting börja flyta på igen. Det är när du är i opposition till din negativitet som problem uppstår och du förblir fast där längre än nödvändigt. Ge upp motståndet.

Allt som finns har en anledning till existens, har ett ursprung som är giltigt. Omfamna de delar av dig som du tycker är svårast, som har de tyngsta känslorna. Föreställ dig att du gör det med en energi som är levande, och låt denna energi se barnet i dig som fortfarande är glädjefullt, levande och öppet för liv i djupet av sitt väsen. Detta barn i dig är en symbol för livet: din styrka, din vitalitet, och det kan aldrig brytas, det är oförstörbart. Det är Gud själv som flödar genom dig.

Låt den energin rena dig från bekymmer och från det som trycker ner dig. Känn det som en forsande fontän runt dig. Du får vara den du är. Ta en stund att se tillbaka på de senaste månaderna. Känn hur modig du har varit, hur du har sett direkt på vissa saker. Titta gärna på vad du har åstadkommit. Det finns alltid något man har lärt sig eller uppnått. Om du inte ser det betyder det att du inte tittar ärligt. Se en konkret sak, något du har lyckats bra med, något du är nöjd med, och låt det dyka upp av sig självt. Hitta något som du känner lite stolthet över. Hitta det som du mår bra av och ge dig själv det erkännandet. Nämn de egenskaper du visade.Var det mod, var det uthållighet? Var det ärlighet, uppriktighet, tillit? Erkänn den egenskapen inom dig själv.Våga tillåta den negativa strömmen som finns inom dig att förvandla sig till en positiv sådan.

Jag säger, vågar, och det låter nog något extremt, för på en nivå vill man inget hellre än att tänka positivt. Men det finns också en nivå där man håller fast vid det negativa eftersom det nästan är ett slags beroende.Negativitet kan ibland vara en typ av gömställe, för då kan du inte behöva göra någonting. Om du alltid säger till dig själv: ”Jag kan inte göra det här”, så är det du säger i själva verket: ”Jag behöver inte leva livet längre, jag kan dra mig tillbaka till den där lilla platsen jag har säkrat för mig själv, och jag behöver inte vara eller göra något mer.” Det kan därför vara ett slags förslavning, en ursäkt för negativa omdömen.

Fundera ett ögonblick på vad lönen är när du ser på dig själv så kritiskt. Varför gör du det? Finns det något i det, även en liten sak som på något sätt får dig att känna dig trygg, ger dig en viss typ av säkerhet, även om det bara är på något lite förvrängt sätt? Det kan ibland kännas tryggt att göra sig liten och stanna i ett hjulspår, men det är egentligen din rädsla för vad som kan hända om du deltar fullt ut i livet.

Genom att delta i livet menar vi att du verkligen öppnar upp för de upplevelser som kommer i din väg genom att våga utforska nytt territorium, genom att kliva in i det okända och genom att känna autentiskt – och det är storhet! Det har ingenting att göra med hur bra du presterar i världen, eller vad du åstadkommer, utan med vad du tillåter dig själv att känna fullt ut och att dyka in i den känslan. Det är storhet att gå in i djupet av allt som livet har att erbjuda i form av känslor och emotioner.

Att öppet gå in i den storheten är vad livet egentligen handlar om, även om det ibland känns för mycket för dig. Se vad du gör mot dig själv när du stänger av dig själv och omger dig med vissa bedömningar i ditt huvud om vad som kan och inte kan ske för dig och vilka vägar som är stängda för dig. Det är faktiskt en pseudodöd som man går in i när man inte längre vill vara engagerad i livet och inte vara här längre. Men det kan inte vara så; det går emot livet självt. Döden existerar inte riktigt; det finns inget sådant som ett absolut stillastående, en icke-existens, en icke-varelse. Allt som är, är – det existerar. Och på grund av det är livet alltid i rörelse och utvecklas, och det fortsätter på sin väg och tar på sig nya erfarenheter. Jag ber dig att öppna upp för det flödet. Det är ett flöde av kärlek, ett flöde av glädje som vill vara med dig.

Ta barnet i handen och lita på det. Just i sin oskuld, sin öppenhet och sin sårbarhet är det den klokaste delen i dig eftersom den alltid väljer för livet, om och om igen. Barnet blir aldrig mätt på livet! Tillåt dig själv att bli entusiastisk igen av detta inre barn. Öppna dig själv till livet.

Jag lämnar dig vid det här för idag. Tack så mycket.

Maria

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *