Moder Maria via Susan Leland, maj 10‏

th

Moder Maria:

”Vi är en familj – Låt Min Kärlek Ta Bort Er Rädsla!”

Ashtar On The Road Telefonkonferens – 10:e maj 2016

”Hälsningar, Mina mest Älskade Barn, Barn till Mig, för jag ser er som min familj. Jag ser er som de omhuldade, som har vuxit till de underbara ni är nu. Och jag älskar er som en mor älskar sina barn, för jag är Modern och jag är Anden av Modern, för alla på denna stora Jord! Jag är förenad med Moder Gaia, Modern till alla Jordens Riken, och tillsammans säger vi, detta är vårt NU-tillfälle för att komma tillsammans, att vara i Enigheten av den stora Kärleken vi delar som Familj – Gudomliga allesammans, Ja!!!

”Och som Gudomliga Skapare, har ni lärt er mycket bra från undervisningen, Mina Barn. Ni har haft era erfarenheter och levt era liv enligt det som ni kom hit för. Och ändå haft er fria vilja hela tiden. Nu ser jag er komma samman i den storslagna Familjeenigheten – med Mig, med Moder Gaia och alla Varelser av Kärlek – och ni rör er tillsammans längs den väg som ni bestämde för länge sedan.

”Jag har gått den vägen själv vid min egen Uppstigning, och jag försäkrar er att det finns ännu mer kärlek på ert resmål, om ni kan föreställa er det! Naturligtvis finns det de av er, som kommer in i detta Ljus av Kärlek när ni sover, när ni mediterar och ber, och när ni går samman i detta stora Ljus som vi kommer in i nu!

”Släng bort alla förutfattade meningar och bara sola er i Kärleken! Jag skickar den till er på ett obegränsat och ovillkorligt sätt, om ni bara tar min hand och går med mig, i era Hjärtan. Jag följer er på vägen, för att vägleda och stödja er – men mest av allt, för att älska er.

”Ta Moder Gaias hand, om ni vill, så att vi alla kan resa tillsammans på vägen. För när ni rör er framåt och uppåt i er uppstigningsprocess, stödjer ni Moder Gaia och hennes Kungariken – och de hjälper er, för Kungarikena är medvetna. Och faktiskt så upplever deras innevånare redan dessa Himmelska nivåer! De vet och har kontakt.

”De är bara alltför glada att ha er med! Var med då hela jorden rensas och rengörs, rensas helt från de lägre vibrationerna av rädsla och allt som rädslan skapar. När en mor tröstar sitt barn, säger jag, Älskade Ni, kom till mig och låt mig hjälpa er som en mor brukar, genom att hålla er i mina armar, och rensa bort all rädsla, oavsett vilka tvivel ni har, oavsett om det beror på er själva eller kommer från omvärlden. Var inte rädda, var i kärlek och låt min kärlek hjälpa er. Låt min kärlek rensa bort er rädsla!!!

”Låt Moder Gaias Kungadömen tala till er. Kom upp till dem genom era visioner. Lek med enhörningarna, dansa med älvorna och träffa alla de andra, Älskade Ni. Känn doften av blommorna och känn Kärleken Kristallerna har för er!

”Ni förstår, vi är Alla En, En energi av Kärlek, alla här för att dela med varandra och förenas i denna enighet! Här finns inga bränder, inga översvämningar, ingen svält, inga omvälvande händelser. Det finns bara kärlek och dess ljus. Kom med mig, mina Barn. Res – ta min hand, ta Moder Gaia hand och låt oss tillsammans gå in i denna tid, där det bara finns kärlek, bara höga dimensioner av ovillkorlig och oändlig kärlek! Och om ni känner den minsta rädsla, eller något som härrör till rädsla, kom ihåg – Jag är med er. Moder Gaia är med er. Ta våra händer. Res med Mödrarna och Mödrarnas Kärlek och känn den, alla ni! Det spelar ingen roll om ni är män eller kvinnor – tillåt att Moderns kärlek genomsyrar hela era varelser, och ni kommer att känna att ni är inom Faderns styrka också!

”Lyckliga, harmoniska och i vår Gudomlighet, eftersom vi är En, Älskade Ni, när vi färdas på Vägen tillsammans, eftersom vi delar denna oändliga kärlek med varandra, med alla på Planeten Jorden och med alla i universumen utanför! Fira Modern och Moderns Kärlek, som för oss alla till Gudomlig Enighet, som för oss alla hem där det bara finns ljus, bara kärlek. Jag välsignar er, Mina Barn, liksom jag känner välsignelser från er! Och jag tackar er för att ni är uttryck av kärlek, på alla sätt. Och så är det. Namaste! ”

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

http://www.ashtarontheroad.com/mother-mary-we-are-family.html


Transcription by Marta.


Given through Susan Leland, May 10, 2016. www.AshtarontheRoad.com


© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...