Moder Maria via Susan Leland, 23 augusti

th

Moder Maria:

”Jag Är Alltid mer Er i Ljuset av Vår Kärlek”

Ashtar On The Road Telefonkonferens

”Hälsningar, Mina Högst Älskade Barn! Och ni har alla svaren* i era vackra Hjärtan och, så klart, är svaret Kärlek, och Ljuset som skiner i var och en av er! Ingen mor kan någonsin var i större Glädje över att vara med sina barn än jag är med er. Åldern på er kropp betyder inget, eller var ni är i Världen, eller vad ni gör i denna stund, för jag kan se in i era Hjärtan och jag ser den Lysande Kärleken som skiner där. Och det är så stort för en mor att veta att hennes barn är säkra och trygga för de har kraften av den Kärleken – var och en av dem!

”Och vidare, det är för att, oavsett var ni varit eller vad ni har gjort, ni har lärt er att öppna upp och ta emot den Kärleken, och tillåta den att lysa fram så Klart inom er. Det har bokstavligen förstärkt Kärleken ni är och den har gått samman med er för att bära er längs era Vägar. Och så det är denna stora Kärlek som ger er er styrka – och er egenmakt att uttrycka er så underbart! Det är som om var och en av er har gått samman med era Himmelska Röster, gått samman i en storslagen kör av Kärlek för varandra, för Världen och, så klart, för era egna Gudomliga Själv!

”Ni är inte bara ’all right’, Mina Barn – ni är på en underbar plats inom era varelser, en plats där ni kan se Himlarna som ni för med till denna Värld, en plats där ni kan se alla Himlens gåvor skina inom era egna Hjärtan som delas av var och en av er på så många underbara sätt.

”Ja, det finns olikheter bland er. Hur underbart är inte det? Det är olikheter bland er så att när ni kommer samman, kan ni komma och vara i balans med varandra, och gå framåt, tillsammans längs era valda Vägar då de går samman mer och mer i Enheten av Uppstigningens Väg. Och ändå förblir ni individer i er egen rätt och detta är verkligen underbart!

”Det är detta ni har föreskrivit hur det skulle vara och det är detta som vi, som inte befinner oss i fysiska kroppar, är här för att lyfta upp och ge stöd till och assistera er med – inte bara då och då, inte bara när jag kommer och pratar med er. Jag är med er hela tiden, i varje stund, i varje nanosekund av era liv! Det är alkemi, som Ashtar har sagt.**

”Känner ni till den enklaste definitionen av ’alkemi’? Det är att komma samman – sammansmältningen, om ni vill – av vetenskap och spirit. Det är erkännandet att ni inte kan separera dem. Detta är Kärlek i dess Högsta bemärkelse och allt Kärleken skapar från dess Höga plats. Detta är Kärleken Ni Är, Mina Vackra Barn!!! Och detta är Uppdraget vi delar tillsammans. Det är att vara i Enhet, i den högsta alkemibemärkelsen.

”Era kroppar förändras. Jag ser detta – jag ser detta i varje stund. Ibland är det lite svårt, eller hur? Låt er själva få den omvårdnad ni förtjänar! Låt mig att komma till er och hålla om er och trösta er – ibland är dessa förändringar obehagliga i er fysiska varelse. Låt Kärleken assistera er genom transformationen så att er smärta försvinner och ni har det Nya Ni, den del av det Nya Ni att glädjas åt!

”Ibland kan det vara oroande och stressande. Som alla mödrar är jag här för att lindra era rädslor och lugna er. Låt mig att göra det, och gå samman med mig! Vårda era egna själv som jag och alla föräldrar skulle göra. Oavsett hur gamla ni är, är ni fortfarande Mina Älskade Barn!!! Känn Min Kärlek och känn Kärleken ni har för varandra i denna vår Familj, och känn Kärleken som alla i Universum har till er. Expandera med den, utveckas med den, transformeras med den! Och framför allt, vårda Kärleken inom era egna Själv så när ni utvecklas, fortsätter den Kärleken att växa och växa och växa – oändligt och bortom alla uttryck!

”Jag välsignar er, Mina Älskade Barn, och jag tackar er för er närvaro här och för er närvaro över hela Världen, för vi är förenade i Kärlek, och det är så att vi delar vår Kärlek med hela Världen och Universum bortom. Det är Universums Största Gåva och vår Skapare har gett den till alla oss! Det gäller för oss att komma samman i dess Högsta energier – dess renaste form, dess Ljus – och låta det skina genom oss för alla andra, så de kan hitta till Vägen vi går på tillsammans!!!

Tack, Mina Älskade, för att ni är här, och för allt ni har framför er på era Vägar. Och kom ihåg att jag, och alla Kärleksvarelser, konstant är med er – som vi alltid varit och alltid kommer att vara, ett skinande ögonblick av att vara tillsammans i Kärleksen Ljus! Och så är det. Namaste!”

*  Referring to Let It Be, sung by Joan Baez and requested by Mother Mary:  https://www.youtube.com/watch?v=Oi16ivHpauM

**  http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-your-magical-roller-coaster-ride.html

http://www.ashtarontheroad.com/mother-mary-im-always-with-you.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, August 23, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germian.se

Du gillar kanske också...