Montague Keen via Veronica Keen, 1 April, 2018

Montague Keen via Veronica Keen, 1 April, 2018

 

Ingen är mer hopplöst förslavad än de som tror att de är fria

Goethe

De som tror sig själva vara fria är lika farliga för mänskligheten som den Mörka Kabalen. 2018 kommer detta att visa sig vara sant. 2018 kommer att producera mycket svåra tider då det stora skiftet att ta bort 90% av er kommer att intensifieras. Kabalen använder sig av genmanipulerad mat, vacciner, läkemedel, kemikalier och florerat vatten etc. för att göra er mer mottagliga för cancer och andra dödliga sjukdomar för att smärtsamt ta er bort från Jordens yta. Trots att ni upprepade gånger blivit varnade för dessa faror i livet, böjde ni er för Kabalen och gjorde som ni blev tillsagda. Nu måste ni ta konsekvenserna av ert handlande.

För att förbereda era kroppar för att ta er ur den mörka kontrollen måst ni först göra dem BASISKA. För att göra detta behöver ni tillföra CITRONJUICE i vattnet ni dricker. Varje dag måste ni det första ni gör att ta en tesked bikarbonat (farmaceutisk kvalitet) tillsätt citronjuice och kokt vatten och drick detta före ni äter. Under dagen fortsätt att tillsätta citronjuice i vattnet ni dricker. Detta kommer att förbereda er för övergången in i ljuset. Era kroppar måste vara basiska för att ta er framåt. DET ÄR INTE MÖJLIGT ATT FÅ CANCER MED EN BASISK KROPP:

De av er som är fulla av ilska och hat kommer att sluta existera. Det finns inte plats för ilska och hat i framtiden. Det kommer inte att tillåtas att existera. Ge detta en ordentlig eftertanke. Förbered er för det är nära i tiden och det finns ingen tid att förspilla. Allt rör sig framåt snabbt.

Tredje världskriget kommer inte att tillåtas ske. Vad ska Kabalen göra då? I nästan 2000 år har Kabalen fått ha det på sitt sätt. Beslutet att behålla Jorden för sig själv togs under Kyrkomötet i Nicaea år 325 e.kr. Allt som ni har lärt er efter det är en LÖGN. Den mänskliga kroppen har systematiskt förfallit sedan den tiden. De har varit smarta, det måste ni erkänna, för de har fått er att lita på dem, men hela tiden har de försökt få er att försvinna ur existens. De äger allt nödvändigt för att mänskligheten ska existera och de har använt sig av det för att förstöra er. Många av er är, även efter att ha öppnat era ögon så mycket, fortfarande skräckslagna att följa sanningen. Även om ni har fått veta fördelarna med en basisk kropp, cancerfri, så är ni fortfarande rädda att ta ansvar för era kroppar. Ni väljer att tro på vad Kabalen säger till er. Omständigheter kommer att tvinga er att göra val snart. Har ni kunskapen att göra så stora val så snart? Mänskligheten kan inte längre stanna kvar vid KLIPPKANTEN. Snart kommer ni att se basiska kroppar överleva, redo att ta Jorden framåt in i ljuset, för fred och framgång för alla som överlever.

Ljus används av Kabalen också. MÖRKT LJUS används emot mänskligheten. De vet hur de ska använda sig av det, i alla dess dödliga former. Det används för att hålla er alla under kontroll. Ni är enbart skuggor av de varelser ni en gång var. Ni har redskapen och kraften att ta tillbaka er kraft, och Jorden som är ert sanna hem.

PARASITERNA är i svårigheter. De tappar kontrollen. Det finns bara en väg att gå för dem och det är krig. Kommer ni att sitta ner och tillåta detta att hända eller kommer ni att säga NEJ, jag kommer inte att döda min nästa för er, jag kommer inte att hjälpa er att ta över världen. Det finns fler än tillräckligt av er för att stå tillsammans i styrka och för att vägra acceptera krig. Ge inte efter för Kabalens utpressning. LÄR ER GENOM TIDIGARE MISSTAG.

Det finns de bland er som inte kommer att ha modet att gå in i ljuset. Det är deras val. Tillåt dem att förgås. Ni kan inte hålla tillbaka helheten på grund av rädslorna hos de få. De har gjort ett medvetet val. Det är deras rättighet att göra så. Ni kommer att gå framåt och återansluta med Alltet. Ni kommer återigen att bli de ljusvarelser som bebor Jorden. Allt som är negativt kommer att tas bort. Detta slag har pågått sedan år 325 e.kr då er historia skrevs om vid Kyrkomötet i Nicaea och ni fick lära er dessa lögner. Det har tagit lång tid och mycket lidande för att äntligen nå fram till sanningen. Nu måste denna sanning inses och tas om hand. Ni har inget val.

Kabalen kommer att försöka skrämma er med ”Projekt Bluebeam”. Fall inte för det. Självklart kan de projicera filmer över himlen för att skrämma de okunniga. Kom ihåg planen som träffade tvillingtornen. DE VAR OCKSÅ PROJICERADE. De kommer att använda sig av vartenda fula trick som finns för att hålla fast vid kontrollen. De kommer inte att acceptera ett nederlag. De kommer att slåss in i det sista.

Deras flyktvägar har förstörts. Många i Kabalen är gömda, för de vet att de har förlorat slaget och de är desperata att överleva. De är inte modiga. De har haft det så lätt i så lång tid. Nu ser ni på dem och ser vad de har gjort mot er. De är rädda för er och de inser precis hur många ni är! Den UPPVAKNADE MÄNSKLIGHETEN har kraften.

Anslut er till er andliga sida. Bli de ni verkligen är, bli hela. De kommer att fortsätta attackera och de skyr inga medel. Låt inte dem ta bort er från er rätta väg.

Be för dem runtomkring i världen som har en roll att spela i frigörandet av mänskligheten ifrån Kabalens dödliga grepp. De behöver sin styrka för att uppfylla sina roller. Tillsammans klarar ni det.

Kära ni, de kastar allt emot er. De använder vad som helst och vem som helst de kan för att stoppa sin förlust av styrka. Ignorera dem för de är dockor i händerna på Kabalen.

För alltid, din älskade Monty.

 

Dave har bett mig att tacka dig för din omtanke, dina brev och kort. Han vill att du ska veta att han verkligen uppskattar dem. Snälla kom ihåg att skicka kärlek och ljus till honom på hans födelsedag den 5 april.

Tack, Veronica

 

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Website: The Montague Keen Foundation

 

Översättare Veronica

 

 

Du gillar kanske också...