Montague Keen via Veronica Keen, 25 juni, 2017

Montague Keen, 25 juni 2017

Via Veronica Keen

 

Mänsklighetens slaveri håller på att upphöra. Det har tagit tid och stora ansträngningar för att få rätt sorts människor på plats på båda sidor av livet, och att göra det möjligt för dem att arbeta tillsammans som en enhet. Vi har gjort detta, och det har visat sig vara ett framgångsrikt arbete med att avlägsna kontrollen som har förslavat mänskligheten. Kontrollsystemet placerades på strategiska platser. Vi begärde speciella energikoder för att ta bort det. Vår framgång den 15 juni var anmärkningsvärd i sig. Det här följdes snabbt av vårt arbete, den 24 juni, vilket tog oss tre dagar för att genomföra aktiveringen av ert DNA.

Mänskligheten håller på att frigöras steg för steg. Det här är en mycket viktig operation som inte kan skyndas på. Dess framgång är säkrad. Den har funnits med i planeringen under många år, men den kunde inte påskyndas. Tidpunkten måste vara den rätta. När Veronica aktiverade Liafallet på Tara och aktiverade tillhållarlåset för tre år sedan, startade hon uppvakningsprocessen. Alla blockeringar måste lokaliseras och avlägsnas. De finns över hela er värld. De platser där kunskap gömdes undan för er måste också hittas, och kunskapen måste släppas till mänskligheten. Jag har bett Veronica om en nedteckning av allt detta, så att en fullständig förståelse för vad som har gjorts mot mänskligheten kommer att finnas tillgänglig.

Självklart är inte era kontrollanter glada över vårt arbete, så det var en ny attack på Veronicas liv på fredag kväll (23 juni). Hennes överlevnad är ett prov på hennes beslutsamhet att slutföra sitt arbete. Hon är fortfarande mycket svag och har problem med att återfå sin styrka. Vi skyddar henne, men ibland räcker inte det. Kabalens teknologier ligger långt utanför er fantasi. Vårt arbete med att förhindra deras planer för ett fullständigt övertagande av er värld, gör dem väldigt arga.

Era ögon har öppnats. Ni vet vilka de är och vad de planerar. Det finns ingenstans de kan gömma sig. Deras självförtroende håller på att försvinna, och de är mycket arga för att det har blivit så. De håller på att lära sig att pengar inte kommer att köpa dem det de vill ha. Mänskligheten håller på att blockera deras planer, vilket var något de aldrig förutsåg, så de har inga planer på hur de ska hantera den här situationen. När ert DNA är återställt och aktiverat, kommer ni att bli de ni verkligen är. Ni kommer att bli en kraft att räkna med. Dessa individer, som tog allt som ni hade ifrån er, kommer att gömma sig av rädsla för er. De kommer att be om nåd. Låt er inte luras, för de kommer inte att förändra sitt beteende över en natt, om ens någonsin. De är vad de är. Tillit måste förtjänas.

Vi bad er att hjälpa den unge mannen i fängelset i Kalifornien. En ung man från Irland steg fram. Vi tackar honom. Angående den unge mannen i Kalifornien, kan det inte nog betonas hur viktig hans frisläppande är, och ändå tvekar ni att hjälpa. Ett nytt försök av Kabalen kommer att göras med hjälp av en skådespelare, som placeras i en cell för att iscensätt ännu ett scenario för att skrämma honom. Medicin och droger kommer också att användas för att försöka döda honom. Har han inte lidit tillräckligt i det där helvetet? Han är deras trumfkort mot er. Så enkelt är det.

De hemliga organisationerna använder uråldrig svart magi mot mänskligheten. De får hjälp av utomplanetariska enheter. De som ni har fått höra ska skydda er, gör exakt motsatsen. Deras vaccinations- och drogbaserade läkemedel hjälper inte den mänskliga kroppen. Varför litar ni fortfarande på dem? De var avsedda för att förstöra er. Alla hemliga sällskap är involverade i er tillintetgörelse.

Utforska sanningen om vilka ni är och er historia, och inte vad ni har fått lära er. Deras lögner har hållit er fångna. Hur kan ni fortfarande tro på regeringar som använder chemtrails för att långsamt ta livet av er, förgifta ert vatten och tvinga på er kemiskt producerad mat, för att säkerställa att ni blir som zombies? De har tagit bort det NATURLIGA från dagordningen, och ändå litar ni på dem. Är ni så hjärnkontrollerade att ni inte kan se vad som görs emot er, och vilka som gör det?

Det här är det bästa tillfället som mänskligheten någonsin har haft för att frigöra sig själv. Är ni villiga att göra ansträngningarna för att uppnå det? När ni kombinerar era energier för att återställa mänskligheten till vad det var meningen att den skulle vara, kommer det att hända. Är ni alltför upptagna med att styras av er TV och era nyhetstidningar för att bry er?

Knyt an till er själ för att finna ut vilka ni är, och strunta i alla falska uppfattningar som diskuteras på TV. Ni är själar i en kropp, INTE en kropp med en vidhängande själ. Gör er av med alla falska trosuppfattningar som religionen har tvingat på er. Ni behöver ingen religion för att få kontakt med Källan.

Religioner uppfanns för att ta bort er direktkontakt med Källan. Det gav dessa religioner kontroll över er. Genom att acceptera denna kontroll, övergav ni Källan och förlorade er förbindelse med Gud, och ni har vandrat i öknen sedan dess.

Min kära, du behöver återfå din styrka. Attacken var brutal och den var avsedd att döda dig. De drivs av sin desperation att bli kvar på Jorden. Det är så bra att ni arbetar tillsammans för mänsklighetens bästa. Jag tackar alla som hjälper dig. De är alla medlemmar i vårt team.

Vi kommer att lyckas!

För alltid din beundrande Monty.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Website: The Montague Keen Foundation

 

You may also like...