Montague Keen via Veronica Keen, 2 oktober

wpd4bc9436_06

Montague Keen

via Veronica Keen

2 oktober, 2016

Under den här förvirringens tid kan ni inte acceptera något som kommer från Kyrkan eller Staten som en sanning. De samarbetar för att verkställa sin agenda för att förstöra er. De har bråttom, eftersom många fler av er håller på att vakna upp till deras planer på att ta över. Det är av största betydelse att ni tar kontakt med er Själsfamilj, eftersom den är mycket viktigare än er blodsfamilj. Själsförbindelsen betyder mycket mer än någon blodsförbindelse. När ni möter er Själsfamilj, vet ni bortom alla skuggor av tvivel att denna förbindelse är evig. Ingenting kan ändra på detta. Ni står jämsides i vått och torrt. Er själsförbindelse går tillbaka till tidernas början. Den kommer att överleva och kan inte förstöras.

Det är av yttersta vikt att forska efter sanningen. Er regerings agenda är INTE TILL FÖR DEN MÄNSKLIGA RASEN. De planerar att frånta er allting, för att skapa en Jord där endast de äger allting. De har planerat detta övertagande i tusentals år. De skapade ett utbildningssystem som skulle fördumma befolkningen till en sådan grad att ni automatiskt lyder deras korrupta lagar. DE HAR LURAT ER, men ni håller nu på att vakna upp till detta bedrägeri och ni är redo att stå upp emot det. Ni vägrar att godta Kabalens beslut. För varje vecka som går växer ni i styrka och ert antal ökar dag för dag. När era hjärnor tar sig ut från förvirringens och maskeringens dimmor, ser ni sanningen och den står ni bakom.

Ni håller i trumfkortet, för utan att ni slåss i deras krig så är de hjälplösa. Vägra göra något som kan skada era medmänniskor på något sätt. Stå enade. Ordinera inte deras drogbaserade ”mediciner” som tar död på så många av er. Det är allting en del av planen att avlägsna er från vad de vill se som sin Jord.

Mycket snart kommer ni att få se vad som händer i Amerika. Det blir det första landet som helt och hållet har övertagits. Det amerikanska folket vägrar öppna ögonen för att tydligt se vad som har gjorts åt dem. USA ansvarar för miljoner av era medmänniskors död. Dess Regering skriker desperat efter Det Tredje Världskriget. USA:s Regering försöker med varje trick, svart magi eller på annat sätt att påbörja ytterligare ett krig.

Godta inte deras propaganda eftersom det i den inte finns ett endaste ord av sanning. De kämpar för sin korrupta överlevnad. Lev endast utifrån hjärtat, inte huvudet, som har blivit korrupt av deras så-kallade Utbildningssystem. Under de senaste 2000 åren har ni kämpat för er överlevnad, på grund av det som sattes på plats av det som ni nu kallar Vatikanen, som är 100% korrupt. Dess ceremonier, ståtliga kläder och vackra ord kan inte dölja dess mörka dåd och planer.

Ni har nu chansen att förändra allt detta, att ersätta det med rättvisa för alla. Sanningen kan bli avslöjad, så att ett rättvist agerande kan återställa mänskligheten och Jorden till vad de en gång i tiden var, och till vad de borde vara. Ni har inget att frukta förutom själva rädslan. Vägra samarbeta med de ondas styrkor som har kontrollerat er under hela era liv och era förfäders liv före er.

Jordens övertagande kommer att upphöra, i det ögonblick som ett tillräckligt stort antal av er vägrar tjäna Kabalen. Då kommer freden att återställas. Bankerna är en produkt av Kabalen. De har tjänat sitt syfte att förslava mänskligheten. Bankväsendet är en produkt av onda hjärnor: de som inte hör till Jorden utan som vill ha den för sig själva.

Ni sjunger om kärlek, ni skriver om kärlek, men lever ni era liv genom kärlek? Kärleken har blivit degraderad av era kontrollanter så att ni i sanning inte kan anknyta till den. Kärleken finns ovanför och bortom allting annat. Dess betydelse och dess värde är oskattbart. När ni i kärlek knyter an till en annan, i ren kärlek, osjälvisk kärlek, så kopplar ni upp er till Källan. Ni har allt . . .

Öppna era ögon och era sinnen. Acceptera ingenting, utan att göra efterforskningar gällande det som ni får höra genom regeringen, religionen, TV och dagspressen. Ni får höra det som era kontrollanter önskar att ni ska få veta. Vill ni fortsätta leva era liv som bara marionetter, alltid i lydnad utan att ifrågasätta allt det som era kontrollanter befaller er? Bli fria, fria att tänka för er själva. Fria att knyta an till Källan och bli vilka ni är. Ni är varelser av ljus som går igenom en upplevelse av livet på Jorden.

Det finns så många av er på Jorden just nu och ni känner igen varandra, för ni har levat i andra livstider. Ni befinner er alla på Jorden för att försäkra er om att Övergången sker smidigt, för den kan inte hindras. Det kommer att bli svårt för många av er. Kabalen kommer att kämpa fult i sina försök att hålla sig kvar vid makten, men deras dagar är räknade. Var beredda, mina vänner, att ta över kontrollen. Först av allt, se till att alla krig omedelbart tar slut. Ytterligare dödande får inte förekomma. Förstör alla krigsvapen, för att försäkra er om att de aldrig mer kan komma till användning. Njut sedan av er nyfunna frihet. Arbeta tillsammans för att återställa Jorden genom att tillhandahålla ren luft, rent vatten, så väl som föda som är god och sund för människor och tillika djur. Det kommer att innebära hårt arbete, mina vänner, men jag kan försäkra er att det kommer att vara värt det. Gör upp planer och var förberedda.

Min kära, vi är bekymrade över att din hälsa lider. Vänligen ta hand om dig. Vi har planer som ännu inte kan avslöjas. Ha tillit, min kära, ha tillit!

För alltid, din beundrande Monty.

 

Montague Keen via Veronica Keen, October 2nd

 

Website: The Montague Keen Foundation

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...