Montague Keen via Veronica Keen, 27 januari, 2017

Montague Keen

Via Veronica Keen, 27 januari 2017

 

Söndra och härska används återigen för att förgöra mänskligheten. Angriparna, som kom till Jorden för länge sedan, använder det om och om igen för att förgöra er. All denna ilska, allt marscherandet och skjutandet från hustaken, ger energi till dessa förtryckare, som kommer att använda det för att förgöra er. Denna ilska genererar mängder av energi, som används mot er. Ni spelar fienden rätt i händerna, om och om igen. De vet precis hur de ska göra. Kommer ni någonsin att lära er?

Ni hade ett val. Hillary Clinton och ett tredje världskrig, eller chansa på Donald Trump. Folket gjorde sitt val. De vill inte längre mista sina unga män i ett onödigt krig. Det är verkligen dags för den mänskliga rasen att lära sig att leva med varandra, oavsett vilken hudfärg de har. Enade ni står, splittrade ni faller.

Det här är själva anledningen till att era förtryckare skapade så många olika religioner. De gjorde så för att ställa er emot varandra. Ni har sett det här fungera otaliga gånger genom historien. Det spelar ingen roll vilket namn ni ger olikheterna; ras, trosbekännelse, färg. De används alla emot er för att skapa ”anledningar” till krig. I verkligheten är det en eliminering av den mänskliga rasen. Varför förstår ni inte det?

Titta på er historia! Allt finns där, en ständig kamp för överlevnad. Jag vädjar till er att arbeta med det ni har. Gör en insats för att skapa fred och harmoni! Förhärliga inte krig. Det kan aldrig rättfärdigas. De som söker krig är mänsklighetens fiender.

Det finns många i er värld som har sålt sin själ för ära och berömmelse. De tror, idiotiskt nog, att de kommer att få allt. Titta på dessa människor när de åldras. De är rädda, ledsna och ensamma, för de vet att de kommer att avskedas utan förvarning. De kommer att möta döden ensamma och rädda. I ena stunden verkar de ha allt, för att i nästa stund se det ryckas ur händerna på dem. De möter alla samma öde. Ni har sett det hända så ofta, och ändå finns det fortfarande otaliga andra som också är beredda att sälja sin själ.

Det här är en del av tankekontrollen. När ni väl har skrivit på, så äger de er och ni blir aldrig fria. Det är därför de insisterar på att berömmelse och rikedom är det ni måste sträva efter, snarare än ett liv väl levt. Mänsklighetens fiende styr era regeringar, er utbildning, er hälsa och era liv på alla möjliga sätt.

Ni har blivit tvingade in i detta sätt att tänka genom TV och film. Det är först nu som ni har blivit medvetna om att ni i själva verket inte är fria att utforska er sanna historia. Allting har lett er till en falsk uppfattning om vilka och vad ni är. De av er som har vaknat fick en riktig chock när ni insåg i vilken omfattning ert liv är kontrollerat. Deras planer hade lyckats till nästan 100 %, men BREXIT och Mr Trump var chocker som de inte var beredda på.

Deras planer har nu uppgraderats för att hantera dessa missöden. Under tiden använder de er ilska som en energikälla för att användas mot er. Ni hjälper dem att eliminera er själva. Tänk er för innan ni agerar. Fråga er själva om era handlingar kommer att skada någon.

Lagar kommer att införas som kommer att göra er ännu mer hjälplösa, och ni kommer att få svårare att försvara er själva och leva era liv som normala människor. All er frihet tas ifrån er, medan ni är upptagna med att demonstrera mot Mr Trump. Ni är omedvetna om allt som görs för att stoppa er. Titta på vad som är viktigt för livet på Jorden och stå upp för det.

Politik är en mycket smutsig och ohederlig verksamhet. Regeringar tjänar inte folket. De är ditsatta för att med maktens hjälp ta bort den lilla kontroll ni har över era liv. De förgiftar er luft, mat, vatten och livsstil, medan de hela tiden talar om för er att de tjänar er. Tro mig, DE TJÄNAR BARA SINA HERRAR.

Vid den här tidpunkten får ni faktiskt kämpa för er existens. Jag har sagt det många gånger, att tillsammans utgör ni 99 % och kan inte förlora. Se hur delade ni är just nu. Det är exakt vad era förtryckare vill, och ni ger det till dem. Ni är era egna värsta fiender.

Min kära fru försöker att hjälpa dem som vill förändra sina liv till det bättre. Hon har attackerats för att förvanska sanningen och för att försöka förhindra det tredje världskrig som Hillary Clinton ville ha. Min fru vill hjälpa dem som kan leverera fri energi till er. Det kan bli verklighet snabbare än ni tror. Det finns goda människor med goda avsikter som arbetar för att förbättra livskvaliteten på Jorden. Det är något som ni alla borde stödja med er energi och era intentioner. Det är er skyldighet att göra det.

Vägra att låta er ledas som får till slaktbänken. Glöm aldrig för ett ögonblick att det finns MÖRKA KRAFTER PÅ JORDEN som är mänsklighetens fiender. De kommer att göra vad som krävs för att få fullständig makt över er. Hjälp dem inte!

Ni står vid avgrundens rand. Det är svåra tider. Ta inga förhastade beslut. Använd ert samvete genom att gå till ert hjärta innan ni handlar. Gör bara det som kommer att hjälpa era medmänniskor.

Lär er att skilja mellan de lögner era regeringar berättar för er, och sanningen. Ni blir bombarderade med propaganda varje dag, från det ögonblick ni vaknar tills ni går till sängs. Vägra att spela med i deras spel. Er överlevnad beror på att ni fattar rätt beslut. Genom att tiga hjälper ni era förtryckare att förstöra livet på Jorden.

Undersök baserna i Antarktis som har dolts för er. Undersök religionernas ursprung, eftersom det kommer att öppna era ögon. Det finns så mycket kunskap som har undanhållits er. Endast frimurare av trettiotredje graden har tillåtelse att få veta. Fråga er själva varför? Varför har de som förtrycker och hatar er en sådan makt över er? I det ögonblick ni vaknar upp och blir medvetna om det här, kommer ni att utgöra ett hot för deras existens. De vill ha Jorden för sig själva. Var snälla och fundera på det som har skrivits här.

Min kära, framsteg har gjorts. Dina ansträngningar att befria dem som har fängslats för att förhindra deras arbete, är viktig. Fortsätt att göra så.

För alltid din beundrande Monty.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Website: The Montague Keen Foundation

Du gillar kanske också...