Montague Keen via Veronica Keen, 7:e maj 2017

Montague Keen via Veronica Keen, 7:e maj 2017

ENDAST EN LÖGN BEHÖVER RÄTTSLIGT SKYDD.

SANNINGEN RÄDS INGEN UNDERSÖKNING.

Okänd

Denna sanning bör aldrig glömmas. Den måste förstås helt och hållet, för att inte förhindra undersökningar av att få veta sanningen, vilket håller er kvar i slaveriet. Det håller er fångade i illusionen som ni måste fly bort från. ALLT måste läggas på bordet för att diskuteras, oavsett om det gäller en civil eller religiös lag. Sanningens ljus kastar fram allt som varit gömt, för att undersökas beträffande dess giltighet, utan några hållhakar. Miljoner av er är nu till 100% vakna och söker efter svar. Det är inte möjligt att tvinga er tillbaka till den gamla kontrollen. Den falska matrisen är nu fullt synlig för er. Ni är vakna och ni ser allt som det är, inte som Kabalen säger att det är.

Kabalens kontroll över er försvinner snabbt. De är i svårigheter och kan inte ta tillbaka kontrollen. Jag säger nu att de inte kan återfå kontrollen. Deras tid är över. Det spelar ingen roll vad de gör, deras tid på jorden är till ända, de måste försvinna och aldrig återvända. Hela deras struktur kommer att tas bort, och en ny livsstil kommer fram. Ni känner nu till deras maktcenter, och det är upp till er alla att hjälpa till med att ta bort kontrollen. Ni känner redan till Rom, Vatikanen, City of London och Washington; Men tills för helt nyligen visste ni inte om det stora kontrollcentret i Antarktis. Det är mycket sofistikerat, med teknik som överträffar allt som är känt för resten av mänskligheten. De Grå (Aliens, The Grays) arbetar med forskarna där. Era regeringar var fullt medvetna om detta, men valde att inte låta er få veta. De ser er som får i en hage med fårhundar som vaktar er. De låter er bara få veta det Kabalen tillåter. De diskuterar till och med att chipmärka er, så att de kan få ännu större kontroll. De använder redan ENERGETISKA CHIP i era sinnen, men ni är helt omedvetna om det.

NU SLÅR NI TILLBAKA och säger ”JAG TAR TILLBAKA MIN MAKT”. Er energi stiger, expanderar och skiner på allt som var dolt. Ni avslöjar sanningen. Nu vet ni vilka som tog kontrollen över era liv och ni vägrar bli föremål för dem. Det är därför de, om och om igen, har misslyckats att starta det tredje världskriget. Ni, alla tillsammans, förhindrade det med lite hjälp från livet bortom och era vänner från andra sidan. Satan kommer inte att lyckas. Så många i politiken har makten för att de sålde sina själar till Satan, och de tjänar bara honom. Han kräver blod och offer av barn. Ni ser bevis på detta runt omkring er. Det förekommer i alla länder.

Frimurarna har tagit ett stryptag på Irland. De håller det nere, och förhindrar det från att blomstra som det borde. Om Irlands folk bara kunde förstå vilka de är, och vad som gjorde Irland till det det är, så skulle de ta bort alla frimurare och alla företrädare för Vatikanen från detta heliga land. Frigör den heliga energin från alla de heliga platserna och ley-linjerna och ni kommer att hjälpa mänskligheten att befrias från slaveriet.

Ni har aldrig fått veta sanningen. Er utbildning har varit total hjärntvätt, för att ni följde alla lagar som Kabalen instiftat. De har gjort marionetter av er, imbecilla marionetter. Vatikanen har skördat era själar. Fly, ta bort bojorna från era sinnen och ta tillbaka makten. Vägra kontrollen från Vatikanen ni fick efter att ni fötts, när era föräldrar oskyldigt döpte er och gav er till Vatikanen utan er egen tillåtelse. Vill ni verkligen tillhöra den SATANISTISKA KYRKAN AV ONDSKA (SATANIC DEN OF INIQUITY)? Det ni fått veta om Vatikanen, och det den egentligen är, är helt olika saker. Stöd den inte ett ögonblick längre. Titta på dess sanna historia. Det kommer att öppna era ögon.

Källan finns inom er alla. Ni behöver inte någon annan än er själva för att kunna ansluta till den. Allt är öppet för er. Ni blir de ljusets varelser som ni faktiskt är. Låt aldrig någon eller någonting ta er kraft och frihet igen, oavsett vad de lovar er. Vägra att delta i deras krig, och alla krig kommer att upphöra.

Ni ser försöken av Kabalen att ta över Amerika, så att de kan uppnå fullständig kontroll. De har planerat det i många år. Kabalen har alltid sitt folk strategiskt utplacerat, redo att slå till när tidpunkten är den rätta. Om och om igen, genom historien har ni sett hur de arbetar. Än så länge har ni accepterat det. De planerar alltid framåt, placerar sitt folk i maktpositioner, genom giftermål och kontakter med familjer. De använder alla sätt de kan, för att få makt och kontroll. De är inte tillräckligt många, så alla möjligheter måste beaktas och utnyttjas. Men NI vet hur många de är. Ni måste lära er att använda det till er fördel så ofta som möjligt. Er tid har kommit för att ta tillbaka allt som är ert, för att skapa en bättre värld för alla.

Era böner och er hjälp behövs för att rädda en ung man från kabalens klor. Han har hållits i fängelse i CA ett år redan, för ett brott han aldrig begått. Han är helt vaken och medveten, och vill fullfölja sitt arbete för mänskligheten. Detta är ett perfekt exempel på hur ljuset har tillfångatagits av Kabalen. Vår tacksamhet går till en vänlig själ i Irland, som gav oss användbar information.

Min kära, ljuset expanderar snabbt. Det är spännande att observera. Tack för att du offentliggjorde ljus och kunskap från din vän. Jag är stolt över dig, min kära.

Alltid din beundrande, Monty.

 

Webbplats: Montague Keen Foundation

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...