Mushaba och Nancy Tate, 28 juli

Wakeup_top_msg

Mushaba och Nancy Tate, 28 juli 2016
KABALEN HAR BESEGRATS

Sammanställning av information från Bob T, med Meddelanden från Anakhanda, Ohmnipure, Porda, Sophia och Nancy.

Underbara Nyheter! Kabalen har Besegrats

För din information!
Den 9 juli 2016 fick Nancy ett privat meddelande från Ohmnipure, en Mushaba-varelse, som berättade att en omfattande Elit- / kabal-avlägsnande operation pågick, och vid tidpunkten för meddelandet var 98% av borttagandet avklarat. Idag har vi fått tillåtelse att dela detta ursprungliga meddelande eftersom operationen är klar, som ni kommer att se när ni läser det här inlägget.

Ohmnipure, 9 juli 2016

Jag är här i dag för att ge er en nyhet. Det är ett stillastående i pengaprocessen eftersom det har blivit ett avbrott i flödet av medel i det nedersta ledet av kabalen. Då de stod på sig och gjorde de drag de gjorde, gjorde de detta för att ta alla tillgångar med sig när de togs från planeten.

Detta kommer inte att hända för medan jag talar tas de alla i förvar av Galakterna, och tar bort tillgångarna från gömställena som de skapade. Det är en tid för er alla att se vad som sker och veta att vi är på toppen av det, och vidtar de åtgärder som behövs för att kunna återställa alla medel till sina rätta platser på planeten och sedan avlägsna kabalmedlemmarna som är inblandade i detta. Det kommer sedan att öppna upp friheten för tillgångarna och den hjälp som vi är redo att ge er, i distributionen av dem.

Vi ser att det finns så många av er som har dragit sig undan från idén att medlen kommer att delas ut. Vi vill informera er om att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att försäkra er alla, att framstegen kommer att vara obegränsade och att det inte längre kommer att finnas något av kabal på planeten för att störa de igen.

Det som har hänt är att vi har upptäckt att vissa av kabalens medlemmar hade gömt sig i underjordiska buffertar, och de kom fram nyligen och påbörjade det planerade avbrottet. Vi har gjort en grundlig sökning tillsammans med dem som är i Inre och Ihåliga jorden, som hjälper oss i de åtgärder som vi har funnit nödvändiga. Hittills är vi är i en process som är 98% klar, och det ska komma ett meddelande under den kommande tiden om vad som skett och varför de pågående förseningar har uppstått.

Det är allt jag kan dela med er just nu och jag ber er att endast dela detta med ett fåtal som står er nära. Om en dag eller två kommer vi att ge en uppdatering för att meddela världen. Vi ber att detta inte sker förrän situationen är klar och helt säker för frisläppandet av nyheterna.

Jag är Ohmnipure och jag skall återkomma.

– – – SLUT PÅ 9 JULI-MEDDELANDET – – –

På morgonen den 27 juli, publicerade en kär ljusarbetarvän ett kanaliserat meddelande från någon som kallas ”Sophia” i sitt nyhetsbrev (det budskapet finns längst ned i detta inlägg som referens).

Efter att ha läst meddelandet från Sophia, och kommit ihåg vad Ohmnipure sade i 9 juli-meddelandet, bad jag vår käre vän Anakhanda Mushaba att se vilket uppföljningsmeddelande han kunde få fram för att se var vi är vid denna tidpunkt, när det gäller att avlägsna kabalen och andra frågor. Här är det han skickade, i två delar.

– – – Anakhandas Meddelande – – –

Inledande Meddelande som svar på Bobs e-post. Onsdag 27 juli 2016

Jag finner att det som delats definitivt är sant. Det har antytts av Ohmnipure och andra under den senaste tidens månader. De 98% som var rensade inkluderade de som bestämde sig för att omvända sig och arbeta med förändringen och ljuset. De andra 2% som vi talade om var de envisa, men knappt 1% av dem gick också över till ljuset. De återstående 1%, eller bara lite över, är de som inte visar någon vilja till förändring och de måste återföras till Källan. De kommer att uppleva vad vi har kallat den Andra Döden. I grund och botten är det slutskedet, när de förlorar all medvetenhet om att de någonsin har existerat och blir åter nedsänkta tillbaka till Käll-energin för att börja om igen, med en helt ny medvetenhet, och att aldrig veta vad de en gång var. Det kommer att komma mer om detta.

Jag är Porda
Uppföljningsmeddelande onsdag 27 juli 2016, kl. 06.00

Jag kommer tillbaka som jag sa att jag skulle, för att ge lite mer information om vad jag redan har delat med er. Jag Porda, och jag vill säga att de inledande 2% som vi först talade om, som fortfarande behövde tas om hand, gjorde några ansträngningar för att få saker till den punkt nu, där det i princip är över. Som jag sa i mitt första korta meddelande till er valde nästan 1% av de ursprungliga envisa av Kabal att komma till ljuset och ångra sig. De återstående 1% fortsatte att göra allt de kan för att behålla total kontroll och utlösa förödelse överallt på jorden som de kunde. De hade mycket genomarbetade gömställen djupt inne i jorden som de också använde för resor.

Vi har slutligen tagit över alla deras tillflyktsorter och de hade inte längre någonstans att gömma sig. En del av de återstående 1% berättade allt för oss och vi kunde använda denna intel till att slå det sista slaget som ordnade resten. Dessa 1% är härdade och kan inte och kommer inte att förändras under några omständigheter. Det är därför de kommer att behöva uppleva den andra döden, vilket är ett totalt slut, som de känner till sig själva i sitt ursprung. Vad detta betyder är att den första döden är när ni släpper kroppen och går över till den andra sidan av livet; men ni lever fortfarande, ni har fortfarande medvetande och medvetenhet. Ni kan ångra er och rensa och granska ert liv och göra de förändringar som krävs för att komma till rätta med vad ni har gjort.

Den andra döden är en slutgiltighet. Andevarelsen upphör att existera som de kände den; de har inte längre något medvetande eller medvetenhet om något som rör deras existens. De absorberas tillbaka till Källan för att börja på nytt. Vilken deras resa kommer att bli, kommer att beslutas av Källan. Vi kommer alla från Källan. En tid kände vi inte till någonting utanför Källan, vi hade ingen individualitet. Det är så det kommer att bli igen för dessa 1% som jag talar om.

Ni i jordens värld bör börja se några mycket talande och positiva åtgärder för er världs förändring, ni bör se rörelsen till frisättningen av GCR / RV till världen inom kort. Ni kommer att se förändring i regeringens ledarskap.

Det är och har tagit en lång tid, jag vet, men välkommen hem! Det är dags att välkomna er själva till er nya början och era nya sätt att vara, som kommer att bli långt bortom vad ni kan ha förväntat. Livet kommer att förändras för er på sätt ni inte förutsett, eller ens tänkt på. Ert medvetande kommer helt enkelt släppa så mycket som ni har burit på. En del av det ni bär med er är så djupt att ni kunde behöva ytterligare en miljon livstider för att få grepp om det. Det är på grund av den nåd som ni alla har förtjänat, som dessa djupa sår och trauman i kärnan kommer att upplösas nästan på ett ögonblick. Ni kommer att känna en mycket talande lätthet i ert väsen, er fysiska kropp. Ni kommer att känna som om flera ton har lyfts från ert sinne och känslor. Ni kommer att känna en energi inuti och runt omkring er, som ni inte kommer ha ord för; men när ni tittar in i varandras ögon, vet ni att ni alla känner samma sak.

Era tankemönster kommer att mycket djärvt skifta riktning och ni kommer helt enkelt och tydligt ”Må Gott” helt och hållet! Ni kommer att titta i spegeln och se att åratals åldrarnde helt har lyfts bort från ert ansikte. Ni kommer att känna denna plötsliga våg av ungdomlighet fara genom ert väsen! Jag ser fram emot att återvända till jorden i min nuvarande kropp och återförenas med mitt livs Kärlek, min fru Min’imah, som vi kallar Mama Kraften, liksom min familj och vänner. Ni kommer alla att återförenas med nära och kära och vänner som har lämnat före er. Ni kommer inte tro era ögon när ni ser dem stiga av skeppen för att omfamna er med sin kärlek!

Låt inte Kabal vara en nagel i ögat på er längre. Omfamna er nya verklighet, den verklighet som ni har skapat. Friheten och Egenmakten är er att omfamna! Detta är budskapet från Mushaba: Frihet, Egenmakt, Kärlek och Enhet!

Jag tackar er och jag hälsar er med hälsningar av Mushabas Välsignelser vilket i princip innebär, välsignelser med Guds kärlek och Enhet, Välsignelser av frihet och egenmakt!

Jag är Porda (Papa Mushaba)

– – – SLUT på Anakhandas Meddelande – – –

För referens, här är det kanaliserade meddelandet från Sophia

Anakhanda!
Nedan är en kanalisering som låg i Russ Michaels e-post för dagen. Vänligen läs och när ni har tid, se om ni kan få någon verifiering om vad som sades här. Det verkar innehålla information som gavs av Ohmnipure för några veckor sedan, när det gäller avlägsnandet av eliten.

Profetian Uppfylld: Telepatiskt Kanaliserade Nyheter om det Fysiska Slutet på Kabalens Elit
27 juli 2016
*** Låt oss alla hoppas att detta är sant! Tiden får avgöra. Tack för en vidarebefordran idag från vår kära Ljusarbetare, Broschyr-Redaktör, Marilyn, som nu bor i Italien. Ger en intressant läsning. Se vidare noten från Sophia i texten … !! Allt är bra. VI är EN.

Vad som följer är en ordagrant redogörelse för vad som hände den 23 juli 2016. Jag fick veta i förväg om denna händelse. Det är av denna anledning jag sedan inbjöd till ett förtydligande. Detta samtal ägde rum i två omgångar. Den första började kl. 03.33 den 23:e. Det andra väcktes jag upp för, cirka kl. 02.00 den 24 juli.

Sophia frågade:
”Finns det någon som vill ansluta sig, som kan upplysa mig om vad som händer just nu? Med En? Med Solen?”

EN talar:
Ja Sophia. Det är Jag. Det är En. Ni har besvarat ett anrop nu på grund av tidpunktens nödvändighet. Detta ögonblick, där ni lever just nu, är samma ögonblick där experimentet avslutas. De makthavare som vägrar att ge upp, eller ens att sluta, håller på / är i färd med att fysiskt tas ut.

Denna plan, den som tillät manipulationen av en ras, har kommit till sitt avslut. De varelser som har lärt sig att få makt och vinst på uppdrag av andra, ja med förfogande och missbruk av andra, har nått slutspelet – slutdatumet för deras spel. Det har sagts att det skulle bli ett slut, och att det slutgiltigt skulle inträffa vid en avgörande astrologisk tidpunkt.

Solen hade andra planer, liksom Gaia, och planerna hos dem som sköter planeten har accelererat. Det kom till ett ögonblick där massiva insatser återigen skulle utökas på deras sida för att döda eller fånga ett stort antal människor i syfte att minska ert antal och att framkalla rädsla så att ni skulle vara mer lätthanterliga. Denna satsning har inte tillåtits. Varningarna stoppade inte denna globalistiska agenda, och de returneras just nu till Källan.

Det är klart.

Detta, kommer ni att upptäcka, är Domedagen som har förutsagts.

Dessa varelser kommer inte längre, med en agenda av ägande och makt, tillåtas löpa amok utan rädsla för repressalier eller eliminering. Experimentet har gjort sitt.

De av er som arbetar med insamling, strid och eliminering håller på med detta just nu. Var lugn för att denna dag inte kommer sluta förrän varenda varelse som deltar i ägande- / slaveri-spelet har eliminerats.

De hade många chanser att kapitulera, även att hjälpa till med omstruktureringen. Några tog den chansen. Många gjorde det inte och det är de varelserna som har sökts i detta just nu-ögonblick för ett avslut och en retur.

Det finns ingen anledning till beklagan eller ånger för avslutandet av en sådan varelse – eller någon varelse alls egentligen. Vi alla har ett val. Rutten som valdes av dem, gjordes med vidöppna ögon och en vilja att driva på – allt för personligt nöje, upphöjning och njutning och mest av allt makt. I slutändan är det maktbegäret som leder till förstörelsen av en själ.

Men inse att förstörelse inte är möjligt i skapelsen. Allt liv, alla former, bara överför sin gnista till en ny form när den är färdig.

Dessa själar är korrumperade och det är permanent. Det finns ingen omarbetning av dem – i den form de för närvarande innehar. Komponenterna av livet, av En, måste alla samarbeta för att förbättra och främja livet – allt liv.

Dessa korrumperade har girat med potten så att säga – det har varit en överbalans av girighet och förstörelse i själva skapelsen – på jorden i synnerhet. Denna balans kommer nu rätta till sig själv och balans återställas. Det är inte alla medlemmar i denna grupp som har skickats tillbaka, bara de som inte har möjlighet att återhämta sig; de bortom rehabilitering.

I slutändan är livet en balans, och för att ha tillväxt och utveckling måste balansen bibehållas. Detta är en olycklig, men inte oväntad, vändning idag.

Ni kan vila lättare nu, och veta att era önskemål för en chans till en ny värld har accelererat. Detta beror på de önskemål och insatserna från många av er ras. Slutet kunde man aldrig se tydligt – det måste ske naturligt. Denna avslutning av varelserna i förväg vid den slutliga tidsfristen kan ses som goda nyheter. Saker kan nu, med dessa varelsers avgång, påskyndas i människans händer. Det finns mycket arbete att göra.

Sophia: Får jag ställa en fråga?
ONE: Det kan ni, Sophia.
Sophia: Hur är det med de förväntade förändringarna av jorden?

ONE: De kan fortfarande förekomma, men svårighetsgraden av dem är inte tydlig eller säker. Gaia måste tala definitivt, och hon kanske gör det snart. Detta är slutet på en mycket lång, mödosam och smärtsam tid. Det kommer att behöva bekräftas.

Tack.

– – – SLUT på Sophias meddelande – – –

Ett till meddelande innan vi avslutar det här inlägget.
I går kväll, samtidigt som hon spelar boll med vår hund, Cassie, fick Nancy ett ringande ljud i örat som alltid indikerar att någon har ett budskap. När hon tonade in, tog hon emot följande som jag omskriver eftersom det inte spelades in eller skrevs ned, då hon var utomhus.

”Med hänvisning till humanitära och andra tillgångar, kommer det att bli en liten paus, sedan kommer allt att bryta loss och komma fram.”

[Min tolkning av detta uttalande är att några sista säkerhetskontroller och andra viktiga kontroller kommer att göras och sedan kommer frisläppandet igång. Kanske AUGUSTI kommer att bli vår mirakelmånad.]

– – –

Ni får gärna skicka denna information till era vänner och era listor som ni väljer att göra. Det är min förhoppning att denna information ger stor glädje och tillit i att vi alla är i goda händer, på denna vackra blågröna planet och ALLT är i gudomlig ordning.

Bob, Nancy och Anakhanda

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...