Saint Germain och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 16 februari 2020

Saint Germain och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell, 16 februari 2020

 

SAINT GERMAIN (kanaliserad av James McConnell)

Jag är St. Germain.

Jag kommer denna gång i en ganska gynnsam tidsram, eftersom många saker förändras över hela planeten, och helt klart i detta land, USA. Eftersom detta land, dessa Förenta Stater, var tänkta att vara exakt det, förenade, inte uppdelade. Och allt går nu tillbaka till det: förenade, även om det verkar som om det är mycket splittring just nu.

Men all denna splittring sker av en anledning. Det sker för att få förståelsen och kunskapen tillbaka till folket. Och allt kommer tillbaka till folket, bort från bolagen, bort från regeringen och tillbaka till folket. För det är folket som är USA. Det är folket som är förenade. Det är folket som är Jorden, hela planeten. Det är inte ledarna, kungarna, drottningarna, inte ens presidenterna. Det är inte de, det är folket.

Och de som leder folket, är de som kommer att fortsätta vara ledarna i de kommande förändringarna efter omvandlingen. Det är ledarna från människorna, ledare för människorna som behövs här. Det är som någon sa tidigare, det är ledare av Ljuset som behövs.

Alla finns i detta tillsammans. Det finns ingen separation, förutom den separation som finns i ert sinne, den separation som finns i er programmering som fortfarande håller er nere i 3D-matrisen, håller er i illusionen.

Men illusionen upplöses mer och mer, och helt klart fortare och fortare för de av er som har vaknat. Men även för de som ännu inte har vaknat, upplöses illusionen mitt framför deras ögon. Och när den upplöses, så börjar de se för första gången under denna livstid, på många livstider, precis som det var för er för åratal sedan.

För detta är de tider, mina vänner, detta är tiderna för förändring, detta är tiderna för revolutionen som ska föra utvecklingen framåt. Utvecklingen som tar er in i en ny värld, en ny värld av medvetenhet. Nytt för er just nu, men inte nytt för alla er från långt tillbaka.

Många av er, de flesta av er, har varit i de högre dimensionerna tidigare. Ni tillät er att sänka er ner till de lägre vibrationerna, för att slutföra detta experiment. Men experimentet är över nu. Det behövs inte längre. Experimentet med dualitet här på Jorden behövs inte längre, och det är dags att gå vidare. Så som ni hört många gånger nu: glöm det förflutna, glöm det förflutna med den gamla programmeringen, låt den inte längre hålla er nere, låt den inte längre hålla er i dyngan med separation från illusionen. Inse att ni inte är separerade. Inse att ni är en.

Och när ni helt inser att ni är en, så är ni En, och då befinner ni er i ett neutralt tillstånd av medvetande, och ingenting från det förflutna kan påverka er. Och framtiden, som ännu inte hänt, blir inte något ni behöver bekymra er över längre. Eftersom er framtid dikteras av ert exakta nu-ögonblick. Och när ni inser det, blir er framtid en spegelbild av exakt de ni är, i samma stund.

Så lita på er själva, mina vänner. Lita. Lita på att USA kommer tillbaka som en Republik. Allt planeras för det. Allt planeras för att återge kraften till folket. Kärlekens kraft, men nu tillbaka till folket istället för till makten. Och den rör sig över hela planeten, till världen, till alla världens länder. Alla kommer att delta i denna stora omvandling, som inte bara närmar sig snabbt i er tredimensionella upplevelse, utan har redan kommit till era högre vibrationella upplevelser.

Om ni vill testa, låt då bara era vibrationer öka och känn anslutningen, enigheten, lyckan som kommer över er i den stund ni befinner er i den femdimensionella upplevelsen, även om det bara är helt kort just nu. Men det är vad ni flyttar till. Eller ska jag säga, det ni går tillbaka till.

Allt är precis som det måste vara just i denna stund. Så vet att allt tas om hand. Återigen, allt är arrangerat. All den politiska oron som pågått, kommer allt närmare sitt slut.

De som har gömt sig i mörkret blir upplysta av sanningens ljus och kan inte längre stå i skuggorna. Och när de kommer in i ljuset, kommer människor överallt att börja se dem för vad de verkligen är.

Med det menas inte att de är onda, för djupt inom dem själva, så är de inte det. De har spelat en roll. Den rollen är nu över. Men om de inte väljer att släppa rollen på egen hand, så kommer valet att göras åt dem.

Jag är St. Germain, och jag lämnar er nu i frid, kärlek och enighet. Och den Violetta Flamman fortsätter att fladdra inom er, fortsätter att rensa ut all den gamla negativa programmeringen, som fortsätter att hålla er nere, hålla er tillbaka. Om den inte gör det, använd då Ärkeängel Mikaels Svärd av den Blå Flammans Sanning, för att bryta alla de återstående banden, som fortfarande kan hålla er nere till illusionen om separation.

Frid och Kärlek till er alla.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum.

Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna är också här.

Och vi är redo att börja efter det mycket passionerade talet, meddelandet som kom! I likhet med, inte exakt med samma ord, men när det gällde att få fart på massorna, så att säga, när han vid den tiden höll sitt tal till förfäderna, om att de skulle stiga fram och komma ur sin rädsla, resa sig från sina rädslor och skriva under, så vill vi säga, att i många fall skrev de under med sina liv. Men de skrev under med sina liv, så att ni alla, de som kom efter, skulle kunna leva. Och det var hur början var i USA. 

Så vi är redo för frågor. Finns det några frågor här till En Som Tjänar och Shoshanna? Ni kan slå på era telefoner nu. Det är dags. Vi gillar att höra era glada röster. Ja, finns det någon där ute?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja varsågod.

Gäst: När förfäderna träffades och skrev ner vår frihet och vår konstitution, så har jag tidigare läst att mycket av det kom från Indianstammarna, som fick ett fördrag om att alla skulle gå samman och inte slåss mot varandra, jag tror det var the Moor men jag är inte säker, jag minns inte riktigt, men att de också skulle ha varit där. Några av hövdingarna fanns där i rummet vid vissa tillfällen då de samlades. Och jag skulle vilja veta om det är sant. Jag vet att de hjälpte till att skriva Konstitutionen. Och jag skulle vilja veta varifrån den verkligen har sitt ursprung. Jag trodde att St. Germain var där och deltog i allt. Kan ni berätta hur det var?

OWS: St. Germain var verkligen i rummet och var en viktig del med sitt passionerade tal, för att återigen få dem att komma ur sin rädsla, underteckna Förklaringen och skapa detta stora land, Amerika, USA, allt detta.

Det handlar dock inte bara om det landet, det handlar om världen. Det var början på de förändringar som var nödvändiga.

Det som fastställdes då, är verkligen inte så som det nu är, men det var verkligen föregångaren till en stor omvandling, som nu håller på att hända. Det har bara tagit ganska lång tid. Ur er synvinkel har det tagit ända sedan 1776 och fram till nu. Men allt var nödvändigt att ske på detta sätt.

Beträffande de Indianer som var inblandade så hjälpte de till, de var inte nödvändigtvis i rummet, som du säger, men de hjälpte till i processen för att få de som var inblandade att förstå enighet, stammens enighet, att vara tillsammans, att vara enade istället för separerade, förstår du. Inom stammarna fanns det stor sammanhållning. De var en fortsättning på kulturen, förståelsen, medvetenheten, så att säga, från Lemurien. Och många av dem hjälpte till med denna process, inte direkt utan indirekt, så att säga. Svarar det på din fråga? Shoshanna, har du något att dela med dig av?

Shoshanna: (Kanaliseras av JoAnna McConnell)

Vi kan dela med oss ​​av detta.

OWS: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Vi kan dela med oss. Syster, får vi det?

Gäst: Ja, ja. Jag känner mig hedrad. Du kan dela med dig.

Shoshanna: Vi skulle säga att det du talar om, är begreppet om frihet. Det som hände den dagen i människors hjärtan, änglarnas hjärtan, de uppstigna varelsernas hjärtan, var en stor önskan om att befria mänskligheten från andras slaveri. Du förstår, under den tiden var synen på människorna omänsklig. Och mycket av den omänskligheten finns fortfarande kvar.

Det som naturligtvis diskuterades där, var att kunna befria människan från människans omänsklighet och omfamna gudomligheten, att omfamna Gud inombords. Allt som avhandlades, var tankar om att fortsätta ha tankefrihet, trosfrihet, fantasifullhet och att alla som finns på Jorden i dag, måste ta det till sig för att få uppleva den friheten. Det var det vi behövde dela med oss av. Namaste.

Gäst: Ok, tack. Det var väldigt bra. Du svarade på min fråga. Tack.

OWS: Ja, mycket bra sagt. Finns det andra frågor nu? Ingen mer? Nej? Som ni brukar säga, ”första, andra, tredje …” borta.

Något du vill dela med dej om Shoshanna, som avslutning?

Shoshanna: Vårt meddelande blev svaret på Systerns fråga, om att det som är mycket viktigt i processen som mänskligheten befinner sig i, är att omfamna gudomligheten, omfamna friheten och att omfamna varandra. Namaste.

OWS: Ja, och vi kommer bara att säga avslutningsvis: friheten kommer, så gör er redo!

Det var allt.

Shanti.  Frid vare med er. Var den Enda.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...