St. Germain via Nancy Tate, 19 september, 2018

St. Germain

via Nancy Tate

19 september, 2018

Dags att vakna!

Idag är jag här för att berätta om en kommande tid i era liv. Det är dags för er alla att komma till slutsatsen om att ni har delat med er av er själva på olika sätt i och med att ni inte bara har följt era hjärtan, utan också ert inre vetande. Jag är St. Germain och jag är här för att tala genom denna, för hon har förmedlat resultatet av vad hon under sina senaste två år har lärt sig. Nu tar hon sig tid att utforska sitt eget inre vetande och hur hon möjliggör en utrensning av vad som skulle kunna hålla henne tillbaka under den tid som ligger precis runt hörnet.

Jag ska ta några ögonblick för att ge er ett exempel på vad ni kan göra för att följa i era egna fotspår och ta den ’högre vägen’ för att rensa ut det som den senaste tiden har dykt upp i era liv. Det är en lång väg som på så många sätt har visat att ni kanhända inte ens inser vad ni har uppnått under de tider som har tyngts av så stora mängder stress. Ni kan samtidigt se att många gånger då ni har frigjort gamla bitar av vad ni kan komma ihåg, visar vilken väg ni har färdats, för att ge er kännedom om vad som har varit av värde i era liv. Det tar också stressen till en punkt där ni förmår rena er från allt som har hållit er tillbaka från de nya tider vilka ni nu står inför.

Här är ett exempel på vad ni nu står i färd med att få uppleva. Det har stort värde att förmå se vad som pågår i era liv vilket inte alltid ger er glädje, utan känns som om det är ett nödvändigt steg i att förmå rena er från de gamla levnadssätten som har varit så förvirrande, när ni fått möta något i era liv som ni inte förstått orsaken till. Allting är av anledningen att ni ska förmå se vad som har pågått över hela jordklotet, samt därtill i ert eget liv. När ni får se bokslutet på detta samband, kommer ni också att se begynnelserna av de tydliga sätt på vilket ni ska leva i nuet och för alltid, samt också genom att ni ska uttrycka er genom att sända Kärlek till allt liv runtom planeten, såväl som ut till detta universum och även andra.

Jag har stor erfarenhet i mitt liv med att om och om igen, både ovan och nedanom, under och mittemellan, själv förmå komma fram till en förståelse inom vilken jag har fått vara här tillsammans med er under denna tid av det gamlas avslut och den underbara öppningen till den nya tillvaro som handlar om vilka vi i sanning är. Vi befinner oss alla i processen av att ta stegen för att visa vad vi har lärt oss. Vi kan se varför vi har valt fälten av tusenskönor och alla blommor, allt gräs, alla träd osv, som hör till självaste Jordens under och uttrycksfulla förmåga att verka på ett unikt sätt att leva, som finns inom oss, samt i skönheten av att dela med oss med hela existensen. Vi står nu i färd med att uppnå den enhet som vi alla är och att kunna förlåta allt som inte genljuder med oss, samt att välja gå vidare med vad vi ser är vårt eget unika sätt att sända denna Kärlek till allt liv.

Jag har kommit för att idag tala genom denna, för hon har försökt hitta vägen att framskrida i sitt delande med er, vilket hon under så många år har hållit på med. Hon har känt av ett stillastående, under vad jag kan bedöma som en kort tid och hon sträcker sig nu ut för att uttrycka vad det är som hon har upplevt på det sätt som hon känner är ett nytt sätt för henne. Vad jag just nu kan se, så börjar hon inse att på vilket sätt hon än känner att göra det, så är det ett sätt som ögonblicket i grunden skapar med hennes Kärlek för er alla. Som ni alla kan känna, så är det en del av vad som pågår över hela Jorden, samt dessutom inuti jordklotet. Javisst, inuti denna Jord sker också en viss mängd renande och i och med att det gör det, sprids det vidare över marken och ut till det fria. Där sammanfaller det med det som har släppts på ytan och allt blir frisläppt i en storslagenhet av Kärlek, Frid och Glädje i friheten hos de underbara exempel som framträder när hela planeten rensas från de gamla levnadssätten, och som saknade frihet. Medan jag talar, blir allt detta framkallat och i varje ögonblick, för er att uppmärksamma och ta fram i egenskap av ert dagliga levnadssätt, på ert eget individuella sätt. Ni alla tillför till denna planets skönhet, samt bortom, i och med att ni uttrycker vad ni känner att ni har rensat ut i den frihet som ni kan känna att ni mår så bra av.

Nu lämnar jag er med detta meddelande och jag känner redan att så många av er inte bara känner, utan också håller på att bli inspirerade att gå vidare i den energi som ni står inför i den Kärlek, Frid och Glädje, i den Frihet som ni i varje stund tar emot. Jag älskar att vara tillsammans med er alla och att få se och känna vad ni just nu får uppleva. Träd fram och dansa hela dagarna, i takt med musiken av den frihet inom vilken ni just nu, samt för alltid, befinner er. Jag älskar er alla!

Tack så väldigt mycket, kära St. Germain!

 

Nancy Tate.

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...