Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 16 mars 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 16 mars 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – March 16, 2018

Enligt den senaste utvecklingen väntar Alliansen på att Trump skall rensa Vita huset från alla Kabal-MIC-agenter/aktörer.

Rensning av Vita huset är ett väsentligt steg för att säkra Republiken.

När Vita huset är säkrat från alla återstående Kabal-MIC-agenter/aktörer, kommer eventet att fortsätta.

RV väntas börja före den 26: e.

Enligt rykten kommer kollapsen (d.v.s. huvudkorrigeringen) att ske den 24: e.

Källor hävdar att RV ska släppas före huvudkorrigeringen.

Nuvarande fönster för RV börjar i morgon den 17: e.

GESARA kommer att annonseras när RV-utbytet/inlösningarna har slutförts.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...