Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert, 3 april 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert, 3 april 2018

Per Staffan 3 april 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 3 april 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 3 april 2018

Det finns en följd av händelser som måste uppnås innan RV-frigöringsprotokollet är slutfört.

RV-frigöringsprotokollet har slutförts tidigare men ändrats på grund av den ständigt föränderliga situationen.

Kina och Zimbabwe har meddelat ett partnerskap för samarbete. Detta är en del av följden av händelser som kommer att leda till att Zimbabwe byter till en guldstandard.

När Zimbabwe ändrar till en guldstandard kommer en annan följd av händelser att utlösas, vilket kommer att leda till att USA offentliggör guldstandarden (USN).

RV-frigöringsprotokollet kommer att slutföras någon gång mellan dessa sekvenshändelser som alla förväntas bli genomförda i april.

Observera att USD redan är guldbackad och är listad under det nya finansiella systemet som “United States Note (USN)”.

Utseendet på HR5404-lagförslaget är ett skydd för att lagligt implementera guldstandarden för de som inte vet om händelserna bakom kulisserna.

Kom ihåg att de flesta av Jordens befolkning inte är vakna. Men det förändras snabbt – men för att påskynda processen måste allting ske obemärkt.

Det som kan ses är redan gjort.

Vi är passagerare på en resa till Nova Earth. Som ett skepp som reser genom rymden finns det inget långt borta. Allt du kan göra är att vänta tills vi når vårt resmål.

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...