Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 8 mars 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 8 mars 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 8 mars 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 8 mars 2018

Börsmarknadens kollaps väntas runt mitten av mars.

Insiders anspelar på att 11/3 är slutet för Kabalen.

Enligt källor kan 11/3 mycket väl vara datumet för aktiemarknadens kollaps.

Zimbabwes amnesti för externalisering av medel slutar den 16 mars (tidsfrist för de högsta kurserna [obekräftat rykte]), precis i rätt tid.

Kinas guldbackade RMB Yuan Terminskontrakt börjar handlas den 26: e, också precis i rätt tid.

Aktiemarknaden kommer att sjunka 40-50% från dess nuvarande läge.

När den sjunker till en bestämd tröskelnivå, kommer UST (United States Treasury) att introducera guldstandarden.

IMF kommer att följa genom att initiera ett globalt monetärt system med guldstandard (nytt finansiellt system).

Alla valutor kommer att återställas (Global Currency Reset).

RV släpps och 800-numren publiceras.

Övergången till Nova-Earth börjar.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...