Peggy Black och ”teamet” ~  Gudomlig Mästare av Skapelsen, 20 december 2022

 

Peggy Black och ”teamet” ~  Gudomlig Mästare av Skapelsen

20 december 2022

19 december 2022, via email

Vi är här för att ge mänskligheten ett erkännande för den nivå av uppvaknande som har ägt rum under de senaste åren sedan 2012. Det var en total förändring i det kollektiva medvetandet som ägde rum vid den tiden. Det har varit ett gradvis uppvaknande; sakta har varje jordvandrare fått medvetenhet om en ny nivå av medvetande. Vi firar detta med er och hedrar var och en av er för er villighet att öppna upp och tillåta en ny nivå av medvetande att vara närvarande i ert medvetna sinne och aktiviteter.

Vart går ni härifrån?

Låt oss ge er några idéer om vad som händer i er medvetenhet. Vi inbjuder dig att tänka på att du är den som gör, görs och gärningen. När du tillåter dig själv att tänka på att verkligheten du upplever är från din egen skapelse, blir du bemyndigad och kliver in i vetskapen om att du är ren medveten energi. Du är skaparen, skapelsen och resultatet. Andra sätt att säga detta är att du är duken, konstnären och målningen. Du är spegeln, reflektionen och betraktaren.

Vi vill att du ska titta på ditt liv och tillämpa detta koncept på vad som händer. Lägg märke till vad du kommer att äga som din skapelse och lägg märke till vad du är villig att skylla på andra eller händelser. Vi betonar denna sanning för er att om den finns i er verklighet så har ni skapat den på något sätt utifrån era övertygelser och mönster.

Om din verklighet är något som du inte gillar eller som du stöter på, titta noga från en plats av intresse och se hur du kan ha skapat det som händer.

Denna upplysningsprocess är nästa nivå av ditt personliga bemyndigande. När du kan se vad du upplever från en ägarplats kommer allt att förändras.

Kom ihåg att du är i den här dimensionen som en gudomlig mästare av skapelse. Du är här för att träna dig på att skapa; du är här för att träna dig på att manipulera energi. Men denna planet är den mest utmanande eftersom energifältet i denna dimension är ett energifält med omedveten begränsning.

Som en gudomligt medveten varelse, när du kommer in i en fysisk kropp krävs det att du matchar energifältet för den dimension som du kliver in i. Så du som en allvetande gudomlig varelse kommer in i en fysisk kropp, som empatiskt matchar denna verklighet av begränsning.

Många människor tar sitt första andetag och sitt sista och inser aldrig vem de verkligen är. De förblir omedvetna och deras fysiska medvetande är programmerat med begränsning.

Men det har skett en subtil förändring inom det kollektiva medvetandet. Fler och fler individer vaknar till insikten att de är mer än sitt fysiska jag.

Ni vaknar upp till er sanna förståelse av varför ni är här vid denna tid på denna begränsade planet. Du vaknar upp och inser att du har skapat din verklighet hela tiden. Vi vet att detta kommer att trigga de som har upplevt övergrepp, hjärtesorg och trauma.

Så låt oss förklara. Föreställ dig att du som en gudomlig varelse bestämde dig för att komma tillbaka till den begränsade dimensionen för att lyfta och transformera felaktig energi. Som en kraftfull mästare verkade detta vara en lätt uppgift, så du bestämde dig för att ta en fysisk form, en kropp. Men kom ihåg att en del av denna dimensions energi är omedveten och begränsad. Så när du tar ditt första andetag blir du medvetslös och ditt fysiska medvetande är programmerat med begränsningar. Du glömmer att du är en gudomlig kraftfull skapare här för att transformera den negativa energin i denna dimension, den negativa energin som ni upplever.

Så varje negativ upplevelse triggar din känsla av att vara maktlös, offret. Du lever ut verkligheten att livet här är svårt, smärtsamt och orättvist. Du pratar om orättvisan, svårigheten, era nyheter fortsätter att sända de negativa händelserna och de fortsätter att förbli låsta på plats, samtidigt som detta bara skapar mer av detsamma.

Vi säger stopp! Vi säger att du äger din kraft att förvandlas! Kliv ut ur ditt begränsade omedvetande och äg verkligen din förmåga att skapa. Ta ditt ansvar för att ha skapat det negativa även om du är osäker på hur du skapade det.

Energin som har badat er planet är en energi som stöder dig i att ta dig ur dessa begränsningar och detta tillstånd av medvetslöshet. Välkomna denna energi; andas in denna energi i din kropp, låt den subtilt förskjuta dina begränsade synpunkter. Låt den förändra din känsla av att vara maktlös. Låt denna energi läka och lyfta dina program och dina känslor av att vara instängd i en negativ cykel.

Mänskligheten håller på att vakna upp från århundraden av minnesförlust, århundraden av negativa och felaktiga energier.

Din kropp reagerar på denna stimulering av kosmiska energier. Lägg märke till hur du mår, vad som händer i din kropp? Var är din energinivå? Känner du dig utmattad, trött, utsliten?

Vi inbjuder dig att andas in i dessa känslor, ge ljud åt dessa känslor för att rensa bort dem från ditt fält. Ange tydligt dina avsikter. Var i naturen, gå och vila efter behov. Ta hand om dig själv när din kropp går igenom detta uppvaknande, denna uppstigningsprocess.

Det kommer att bli fler och fler massiva förändringar och enorma globala förändringar. Energin som ges till denna planet transformerar glömskans slöjor. Denna energi erbjuder mänskligheten möjligheten att verkligen kliva in i deras magnifika gudomliga självkännedom om att de alltid är skaparen av verkligheter.

Vi går med er och firar ert uppvaknande. Ni är älskade och stöttade av ljusets galaktiska varelser när ni upplever denna täta dimension och transformerar den. ”teamet”

©2022 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna webbadress. www.morningmessages.com  GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

Du gillar kanske också...