Peggy Black och teamet, 17 mars 2022

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/GrEcZyq-tmUy8f0uoGQDyGm8PN_4-FIiaHaA6c-N2I4rODpUUx9_eYmR4319XLUV0NMVirTcWUxPp9KaDK5Eu35p9ItmAsygVhrJPYIrJOLt7eZAZQ=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2011/09/Hathors.jpg

 

Peggy Black och teamet, 17 mars 2022

 

 Peggy Black och ”teamet”~ Tiden är Flytande

17 mars 2022, via e-post

Vi är här för att dela uttryck och föreställningar om tid. Tid i ert jordiska holospel är en helig tro. Den är fast förankrad i er matris och i alla program som driver era mentala aktiviteter. De flesta människor har någon form av denna stela övertygelse om tid. Rymlig tid lever i NUET.

Era övertygelser/program och er energetiska hållning i kampen gör att tiden är ganska restriktiv. Det finns många regler och otaliga sätt att mäta tid här i denna dimension, i denna matris av planeten jorden och i detta holospel, där ni för närvarande är fokuserade.

Vi inser att vi just har drivit emot ert tidsbegrepp. Vi kan känna din inre fråga om hur detta kan fungera. Låt oss erbjuda detta; nästan alla människor har upplevt att tiden är ganska flytande. Du kan minnas att du gjorde ett jobb där du var uttråkad, tiden verkade krypa och gå långsamt. Sedan fanns det tillfällen då du var helt engagerad i ett projekt eller en aktivitet och tiden verkade försvinna och du undrade ”Var tog tiden vägen?”

Detta är er tidsuppfattning. Kom ihåg att energi följer tanken. Tiden följer tanken. Era tankar om tid kommer från ert trossystem om tid.

Som människa är du engagerad i tiden eftersom det är en av matriserna i detta planetariska spel. Men som en multidimensionell varelse kan och kliver du ut ur denna jordiska begränsade tidsmatris. Att göra det är en fråga om medvetenhet och en fråga om övning.

Återigen säger vi att tiden är flytande, den finns inte i era klockor eller på sidorna i din kalender. Det är verktyg skapade som ett sätt att mäta det här som kallas tid.

Det är viktigt att du fortsätter att undersöka och ifrågasätta din egen personliga tidsmatris. Detta är de övertygelser som du fick av din familj och ditt samhälle; de är bara program i ert system.

Om du kunde öppna upp din personliga fil om tiden skulle du börja förstå att det bara är ett annat avtal som du antog eftersom det kändes solitt och alla sa att det var solitt. I det jordiska holospelet är det en del av spelreglerna. Alla kommer att hedra tiden och ge det kraften att köra showen.

Eller överväg en vilja att titta på din tro kring detta tidsbegrepp. Ifrågasätt din övertygelse om tid, lägg märke till hur du dyrkar tid, hur du åtrår tid, hur du lägger in dina aktiviteter i begränsad tid. Lägg märke till dina kamper och den skenbara stressen som skapas av dessa övertygelser. Lägg märke till hur massmedvetandet håller dessa föreställningar om tid.

Vi inser att be dig och andra att se på tidsmatrisen på ett nytt sätt liknar att fråga en fisk om vattnet den simmar i eller fågeln om luften den flyger i. För att förstå begreppet tid som vi föreslår, måste man först veta och undersöka hur tidens energimatris kontrollerar och styr ditt liv.

Börja märka var tiden stannar för dig och var du låter den flöda. Börja märka hur ofta du verkligen stannar i det nuvarande ögonblicket av NUET. Öva på att ta med din medvetenhet in i varje NU.

Lägg märke till vad du säger om tid och hur du delar med dig av dina begränsade övertygelser om tid. ”Det finns inte tillräckligt med tid.” ”Jag har aldrig tillräckligt med tid.” ”Tiden rinner ut.” ”Tiden går fortare.” Du förstår idén.

Att hedra din multidimensionella medvetenhet och tillåta dig själv att sträcka dig in i den där obegränsade magnifika energimatrisen som du och andra verkligen är kommer säkerligen att hjälpa dig i denna intressanta undersökning och dina insiktsfulla upptäckter om tid.

Lek med detta…låt det här vara roligt…det behöver inte vara så allvarligt. Tiden är inte så helig som du och andra har gjort den till. Den är flexibel och den är flytande.

Om tiden är flytande, hur skulle det påverka din dag och ditt deltagande i ditt jordeliv? Bara för ett ögonblick, låt oss föreställa oss att dåtid, nutid och framtid alla händer och förändras samtidigt. Det är bara din uppfattning som placerar dem i deras stela placering.

Föreställ dig att händelser i din framtid skulle kunna skifta händelserna från ditt förflutna, vilket skulle förändra ditt nuvarande ”NU”.

Som en multidimensionell varelse är det så här du kan och skulle kunna ta itu med detta koncept som kallas tid. Som en varelse låst in i den tredje/fjärde dimensionen som rör sig in i den femte dimensionen är detta vad som händer här på er planet.

De stela föreställningarna som du har lärt dig om tid och som hålls som lagar är bara program i din biodator. Livsreglerna på jordplanet är ordnade runt tiden. Vi kan höra dina kommentarer om att komma för sent till möten, vakna i tid, hinna med ett flyg vid en viss tidpunkt, viktiga datum och händelser som händer vid en viss tidpunkt.

Vi inser att tiden som ni känner den här på planeten jorden är viktig att erkänna och vara medveten om eftersom det gör spelet förståeligt att spela. Det är dock inte det enda erkända tidssystemet i universum. Det är ett begränsat system.

Vi inbjuder dig att känna dina begränsade föreställningar om tid och sedan börja låta ditt medvetande bli mer flytande och se hur din tidsuppfattning blir mer flytande. Expandera in i matrisen av obegränsad tid, där du med bara en tanke kunde och skulle vara var som helst på tidslinjen. Föreställ dig med bara en fokuserad tanke att du kan vara närvarande vid vilken händelse som helst eller vara närvarande var som helst när som helst.

Kom ihåg utanför denna verklighet att tiden är flytande och det är med ditt fokuserade utökade medvetande du reser i tiden.

Lek med detta koncept, tillåt dig själv att föreställa dig precis vad du skulle göra om du kunde resa i tid. Vart skulle du medvetet gå på tidslinjen? Vilken händelse skulle du vilja observera? Tillåt dig själv att låtsas eller föreställa dig händelsen i historien i alla dess färger och sensationer. Föreställ dig att du kan resa på tidslinjen in i din framtid. Vad skulle hända? Vad kan du göra? Gör det till en lekfull och glädjefylld upplevelse.

Föreställ dig att du kunde gå tillbaka till någon aspekt av dig själv som barn och ge det där lilla självrådet eller trösten. Föreställ dig att vara det framtida jaget som återvänder under en svår upplevelse du hade som barn och erbjöd dig att hjälpa till med denna resa. Föreställ dig att du ger styrka, helande och kärlek till den lilla.

Kom ihåg att det är från NUET som du kan gå ut ur tiden.
Lägg märke till och erkänn dig själv när du upplever tiden som en ny rumslig form
Lägg märke till och erkänn när du upplever en synkronitet eller ett mirakel.
Det här är flytande tid.

Vi är klara. Var i frid, Älskade. Teamet’

©2022 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta copyrightmeddelande och webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...