Teamet via Peggy Black, 17 juli, 2017

Teamet

via Peggy Black

”Se dig själv som en Superhjälte”

17 juli, 2017

 

Vi finns här för att dela med oss av vårt stöd till alla som är medvetna. Vi lovprisar allt kaos, för det är utifrån kaos som de nya verkligheterna uppstår och skapas. Men vi observerar att de som lever i en upplevelse av kaos kanske inte kan känna någon önskan att fira. Det hör till den mänskliga naturen, att ha en önskan om det som är bekant, det som är tryggt och det som motsvarar ens övertygelser. Inse att det som du får uppleva endast är en tolkning av din egen personliga vibration.

Vi fortsätter bjuda in dig till att stiga ut ur det som är bekant och som anses vara tryggt och att märka att det faktiskt bara är en illusion. Denna känsla av verkligheten som alla fått lära sig att hålla på plats, håller på att rustas ned. Det som förefaller bli nedmonterat inom ert samhälles samtliga aspekter är det skifte som bjuder in och låter ett nytt energisystem växa fram.

Dysfunktionella beteenden och begränsade mentala mönster har impregnerats in i hela ert energifält och era övertygelser. Massmedvetandet håller på att röras om, det försnabbas och triggas till att vakna upp till en sanning om det begränsade självet, som vaknar upp till sanningen och insikten om att varenda varelse är gudomlig.

Det finns ett växande antal uppvaknade människor runtom er planet. Interna och galaktiska koder blir stimulerade och leder till att ett medvetandeskifte äger rum inom varje individ. Detta skifte är unikt inom var och en. Men hur subtilt eller intensivt det än må vara, så äger skiftet rum.

Det finns många som aktiverar skiftet genom sina gärningar, studier, och de börjar minnas vilka de i sanning är som magnifika multi-dimensionella varelser. De av er som har utvidgat er till denna insikt förstår varför ni befinner er här vid den här tiden på denna planet.

Ni är i färd med att förankra den nya verkligheten. Ni säkerställer de högre dimensionernas frekvens. Ni är den vassa eggen inom ett medvetet utvidgande. Ta till er det faktum att ni är sanna omvandlare av tät negativ energi. Ni är obegränsade. Ni är omätligt kraftfulla.

Det är dags för dig att stiga in i den roll som du kom hit för att spela. Föreställ dig vara en superhjälte, med alla dessa obegränsade krafter för det goda. Fråga dig själv: ’Om jag hade makten att förändra verkligheten på denna planet, vilken skulle den vara?’ Vilka aspekter bekymrar dig mest av allt? Hur skulle du förändra världen? Vilken skulle den första och främsta avsikten vara som du skulle framkalla? Hur skulle du upprätthålla denna vision? Vilka superkrafter skulle du behöva för att detta skifte eller denna förändring skulle manifesteras?

För att göra din uppgift eller detta uppdrag mer intressant, föreställ dig att förändringen inte leder till skada för någon överhuvudtaget. Tänk fullständigt utanför de kända ramarna. Föreställ dig att du finns med i ett råd med andra gudomliga medvetna superhjältar, i egenskapen av den mästare som du är. Bjud in icke-fysiska gudomliga varelser att stötta dig i detta åtagande. Var skandalös, var modig, föreställ dig de allra bästa resultaten för alla levande varelser.

Fråga ofta dig själv vilka medvetna frön du skulle så? Observera verkligen alla facetter inom denna verklighet. Vilka aspekter berör ditt hjärta allra mest? Vad är det som sker som får dig att döma och sjunka ner i en låg frekvens av ilska eller rädsla? Dessa är de emotioner som berövar dig alla dina superkrafter.

Det viktigaste som du ska minnas är att allting är möjligt. Om du kan föreställa dig detta och hålla fast vid denna vision, klar och stark, och erbjuda den till kvantumfältet med tillit och övertygelse, så kommer den att bli manifesterad och bli en verklighet. Detta är en kosmisk och universell sanning. I egenskap av en superhjälte förklädd till människa, vet du och förstår du dessa universella lagar och sanningar.

Kanhända får du lägga åt sidan alla begränsande övertygelser, desinformerade program och felaktiga emotioner som du erhållit medan du bodde här. Även om det handlar om ett kort ögonblick, kom ihåg att skifta det som du erbjuder, om det inte står i linje med din vision om allas bästa. Använd dina verktyg till att transformera felaktiga emotioner gällande nedstämdhet, rädsla, ilska, brist av alla slag, dömande av någon. När du väl har rensat ut dessa med ljud eller energi, ersätt dem alla och kalla fram en emotionell frekvens eller vibration som överensstämmer och är i balans med ditt hjärtas inre vetande.

Fastän du bara förmår stiga in i dina gudomliga superkrafter för en kort stund, låt dig inte slås ner, för varenda gång framkallar du en rynka i väven i denna energi-matris som framkallar ett skifte. Tvivla inte på detta påstående för ett enda ögonblick. Det är du som dagligen fortsätter med att förankra ljus och sanning. Det är du, i din mänskliga kropp som upprätthåller visionen och förankrar denna vision med dina avsikter, böner och gärningar. De förändringar som sker inom denna dimension måste bjudas in och framkallas av någon som befinner sig i fysisk form inom denna dimension.

Vi inser att denna begäran kan vara en aning överväldigande för ditt begränsade sinne, så tag ett djupt andetag och välj en enkel sak som du skulle vilja ge kraft till. Bara fokusera på vad du skulle vilja skifta. Kom ihåg att det finns andra som håller på att stiga fram som de sanna superhjältar de är.

Superkrafterna håller på att komma fram; de blir aktiverade. Bjud in dem, låt dem vecklas ut. Inse att dessa bara är några av de koder som håller på att bli aktiverade inom dig och andra. Det håller på att ske, fira det, dela det, återta det. Detta är den du är i din gudomliga essens.

Högfrekventa vibrationella emotioner stimulerar alltid ett skifte. Så kom ihåg att dina superkrafter har förmågan att erbjuda din glädje, tacksamhet och uppskattning så ofta som möjligt, i alla situationer, vid alla tillfällen. Dessa frekvenser och vibrationer kommer att lyfta upp, stilla, lösa upp och förena. Kärlek är den högst omnipotenta frekvensen. Detta är i sanning en gudomlig superkraft.

Vi hedras av att få denna möjlighet att bemäktiga dig till ditt sanna gudomliga själv. Vi är hedrade av att få hjälpa och stötta dig i denna underbara möjlighet. Ha tillit till oss när vi säger att det fanns många som längtade efter att få delta i transformerandet av denna dimension, och det var du som blev utvald på grund av dina personliga superkrafter och din förståelse.

I tacksamhet, ’Teamet’.

 

©2017 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.

www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...