Peggy Black och “teamet”19 november 2020

 

 

 

Peggy Black och ‘teamet’ ~ Skifta allt som är känt

19 november 2020

Vi är här och vi kommer som era vänner för att erbjuda support och vägledning när ni navigerar i turbulensen under dessa utmanande tider. Ni upplever kollapsen av vad som är och har varit bekant. Ni upplever skiftet av tidsåldrar. Ni upplever den mörka natten i den kollektiva själen. Ni upplever ett stort dimensionellt skifte. Ni upplever det stora uppvaknandet.

Det är på alla nivåer i er verklighet som dessa förändringar och dessa kollapser äger rum. Påverkan av denna medvetenhetsutveckling och dess effekter kommer att kännas, hedras och erkännas under alla kommande år.

Allt som har hänt i konflikterna och polariteterna på er personliga, politiska, sociala, fysiska och miljömässiga arena har sträckt er på alla möjliga sätt. Alla håller fast vid vad som ger dem tröst och föreställd säkerhet.

Vi inbjuder er att rida på dessa vågor med så mycket medveten medvetenhet som möjligt. Ni är gjorda för dessa tider. Ni har verkligen den enorma kraften att frodas under dessa tider. Kom ihåg att du är en gudomlig varelse i en fysisk kropp. Det är din gudomliga medvetenhet som kommer att vägleda och stödja dig när du upplever den skenbara kollapsen av vad du vet och förstår är sant om verkligheten.

Det som kollapsar är allt som är begränsat, osant, dysfunktionellt och ur balans. Allt som har gömts avslöjas. Det pågår en demontering av de gamla strukturerna och de gamla paradigmerna. Till och med Jorden läker och renar sig själv. Alla dessa händelser som samlas på en gång orsakar verkligen stor nöd.

Vi inbjuder dig att fortsätta att återställa din attityd; andas djupt och sucka ut andningen. Påminn dig själv om att du är gjord för dessa tider. Du är här för att kalla fram den nya verkligheten, för att förankra all kosmisk energi och allt ljus som badar din planet. Du är här som den sanna transformatorn.

Fortsätt att hitta den platsen för frid i dig själv. Bli den fridfulla observatören, det rättvisa vittnet. Lägg märke till när du blir polariserad, arg, irriterad, ur balans. Stoppa tankarna som stöder din ilska. Pausa och låt dig återställa din medvetenhet. Återvänd till ditt hjärta.

Det är viktigast under dessa tider av stort kaos att förankra stillheten mitt i kaoset. Det kommer att kräva övning och din fulla medvetenhet för att hindra dig från att engagera dig i känslomässiga problem. Det tar mästarens medvetenhet för att du inte ska kopplas in till all oro.

Öva på att hitta ditt inre tillstånd av frid. Kanske i meditation, promenader i naturen, dans, chanting eller fria ljud. Använd de metoder som fungerar bäst för dig. Avlägsna dig själv från din elektroniska verklighet. Pausa och bli medveten om allt som finns runt dig. När du är stilla och fridfull inom din egen energi är det då som du är mest effektiv i att stödja de förändringar och de skiften du vill manifestera i ditt personliga liv och i kollektivet.

Din planet rör sig in i den femte dimensionen och alla negativa och felkvalificerade energier läks och förvandlas. Du är en viktig del av den pågående processen. Du har transformerat och läkt dina personliga sår, begränsningar och negativa reaktioner på vad som händer.

Vi erkänner dig för det personliga arbete som du har gjort. Det har inte gått obemärkt förbi. Du erkänns som en mästare. Du är här på denna planet i denna tid för att utföra detta arbete.

Fira denna möjlighet att verkligen acceptera ditt ansvar som den stjärnvarelse du är. Det är viktigt att fortsätta att återvända till ditt hjärtcentrum och välkomna närvaron av gudomliga varelser i denna tidsram. Vi älskar att bli inbjudna för att hjälpa och stödja den medvetenhetsutveckling som sker. Kom ihåg att när du bjuder in oss och andra gudomliga varelser för att hjälpa och stödja går vår energi dit du är fokuserad.

Vår energi är som ett laserljus av kärlek riktat till det område eller den situation som du är fokuserad på. Om det är din miljö som berör dig, låt det vara ditt fokus när du bjuder in oss för att hjälpa dig. Eller kanske är det transformeringen av regeringen som är din oro, eller din ekonomi. Din uppmärksamhet är din fria vilja och den kommer vi alltid att hedra.

Eftersom dessa underbara och enorma förändringar äger rum är det viktigt att komma ihåg att dessa förändringar sker på grund av dig. Du har frågat efter, bett om och tyst begärt att dessa förändringar skulle komma över denna planet ända sedan du blev medveten.

Alla personliga skiften du har gjort, alla böcker du har läst, workshops du har deltagit i, tysta hjärtförfrågningar som du gjort och uttalade böner, har fått din planet att lyftas energetiskt upp till nästa dimension. Vi säger till dig, bra jobbat. Du är i slutskedet av denna kraftfulla transformation.

Så fortsätt att hålla fast vid ditt hjärtas vetande att det finns en verklighet där alla trivs. Du förankrar en energi som kommer att skifta allt som är känt. Vi kan inte nog förmedla vikten av din fulla uppmärksamhet och ditt fokus för att slutföra detta skifte.

Var inte orolig om saker ser ut att bli värre; kom ihåg att allt som är mörkt och dolt måste komma fram till ljuset för att bli transformerat. Håll fast vid din gudomliga vetskap om att det här bara är de sista stadierna av omvandlingen av er planet och allt som är dysfunktionellt. De kosmiska vibrationerna orsakar denna förändring. Kom ihåg att du får stöd av alla gudomliga varelser både i din personliga och din kollektiva verklighet.

Tillsammans firar vi det stora uppvaknandet och den stora återställningen som äger rum i er dimension. Vi är alltid tillgängliga för er på begäran liksom alla andra gudomliga mästare och varelser. Kalla på oss för att gå med er när ni håller fast och förankrar denna evolutionära förändring och skifte som gör att de gamla paradigmerna kan belysas och elimineras.

”Teamet”

© 2020 Peggy Black Med ensamrätt. Observera att det är förbjudet att skapa videor av personer andra än författaren, kanalen och skrivaren. Du kan dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta copyrightmeddelande och denna webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 tillgängliga meddelanden

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...