Plejaderna: Meddelande för Maj 2024, 3 maj 2024

 

Plejaderna: Meddelande för Maj 2024

3 maj 2024

av Christine Day
https://www.christinedayonline.com/2024/05/01/pleiadian-message-may-2024-article/

Mina kära vi hälsar er,

”Förändringens vindar” flyger över jordplanet, hjulet snurrar när Jorden börjar gå in i en högre cykel av medvetande, och anpassar sig till alternerande flerdimensionella nivåer inom detta bebodda Universum.

Vi, Plejaderna, spelar vår roll med mänskligheten, detta är en del av vårt uppdrag för denna inkarnation. Vi håller energin hos en Plattform av villkorslös kärlek stadigt för de av er som är på denna uppvaknande väg. Denna plattform låter er börja gå in i ett tillstånd av självacceptans av era mänskliga idiokratier, vilket är en aspekt av självkärlek. Vi bevittnar att ni tar steg framåt, mognar till er egen unika frekvens av ljus när ni utvecklar er.

Var stilla i stunder när ni öppnar och börjar skymta en ny helig puls som går genom naturkrafterna på er planet. I sanning, när ni öppnar för denna pulsering börjar ni naturligt bli en del av detta högre vibrationsutrymme. Dessa utrymmen gör det möjligt för er att röra er djupare inom detta återvändande nätverk som hålls öppet för er av medvetandet som hålls i detta Universum.

Öppna din medvetenhet inom denna skiftande puls varje ny dag. När du ansluter till ditt Hjärta kommer du att börja anpassa dig, att återta äganderätten till din plats här på planeten och öppna för den unika roll du ska spela inom detta Universum. Just i detta ögonblick finns det mycket av din högre potential som väntar på att du ska återta det. Genom att ha ett fokuserat syfte att återvända, och låter detta vara ditt inre mantra för dig själv, öppnar du naturligt in i ett tillstånd av mottagarskap och samtidigt kommer flödet av en återvändande frekvens in i dina hjärtceller.

Omfattningen av kärlek som väntar dig är enorm. Kom ihåg att ditt ursprungsarv är ett kärleksarv, dina multidimensionella hjärtceller har uppstått från det vibrationsljus som innehåller kärlekens frekvens.

Inom dessa nuvarande expansiva skiftningar av er planet genomgår ert energisystem ett energetiskt spin som uppstår från jordens magnetiska kärna. Dina celler regenereras för att hålla en betydligt högre frekvens av ditt eget ljus. Den kristallina strukturen som omger dina celler omvandlas, så att det finns en högre helig resonans som kommer att flöda inuti cellens membran. Denna spinprocess är designad för att skapa ett kraftfullt ”släppa taget” inom dig.

Det måste ske en naturligt stor utfällning av densitet från era system, som ett gammalt skal som faller bort från er fysiska kropp. När era system regenereras i ljuset, kommer trossystem från det förflutna att börja falla bort, vilket kommer att påskynda er transformation.

Tiden närmar sig när du börjar få en ren brummande vätskeresonans i ditt Hjärtas celler. Detta brummande kommer att reflektera ditt högre medvetandeljus som automatiskt kommer att interagera från membranet av dina hjärtceller in i ditt Tallkott-centrum, vilket sätter igång en annan nivå av ditt uppvaknande, av din minnesprocess. Denna händelse är en del av en ödesbestämd process som var förutbestämd för dem som ska spela rollen som ”en vägvisare” för resten av mänskligheten.

Varje gång du medvetet anpassar dig genom ditt hjärterum kommer du att börja ta emot denna brummande resonans i dina hjärtceller. När denna resonans byggs upp kommer ni att kunna hålla en jämn frekvens av högre ljus i era hjärtcentra för att hjälpa till att stabilisera Jordens nya energi så att resten av mänskligheten kan vakna upp. Ni kommer att hålla en plattform för alla att minnas!

Vet att vid ett visst ögonblick kommer det att ske ett massuppvaknande. Illusionens slöjor kommer att lyfta från planeten, vid den tidpunkten är många människor förutbestämda att vakna. Precis som om de har varit i en dröm och lekt i denna illusion på jordplanet. De kommer helt enkelt att komma ihåg vilka de är och uppleva sitt naturliga utstrålningsarv av att vara en gudomlig varelse. Förstå att varje människa har en helig komponent helt intakt som väntar precis bortom illusionens slöja.

Era system omdefinieras för närvarande genom en serie ljusmönster som flödar in på planeten i olika cykelfaser. Dessa mönster bär flerdimensionella överlägg som är designade för att fungera i full anpassning inom era flerdimensionella system. Dessa system inom er har legat vilande inom er fram till denna tid. Era celler nedsänks i dessa flytande ljusmönster och återställs till en alternativ frekvens som omriktar er till ert hems vibrationsljus. Denna process påverkar den kristallina strukturen som omger varje cell och förbereder den kristallina strukturen för denna kommande transformation.

När din kristallina strukturfrekvens genomgår transformation kommer det elektriska systemet i din hjärna, ditt telepatiska centrum och dina hjärnsynapser att göra det möjligt för hela ditt energetiska heliga system att anpassa sig till ett högre fungerande tillstånd av ditt medvetande. Du förankras i ett återvändande av Jaget genom ljuset när du släpper taget och medvetet väljer att flöda inom denna transmutationsprocess. Under de kommande månaderna fram till slutet av detta kalenderår måste du fokusera på att släppa taget och tillåta denna metamorfa förändring inom dig. Detta är vad du har väntat på. ”Du är den du har väntat på”!

PROCESS: Det finns en enkel process för att du ska kunna utnyttja dessa element fullt ut:

Den emanerande heliga pulsen: När du medvetet öppnar dig för denna pulsering börjar du naturligt bli en del av detta högre vibrationsutrymme för att göra det möjligt för dig att röra dig djupare inom detta återvändande ramverk, som hålls öppet för dig av detta Universum vid denna tidpunkt.
#1 HELIGT LJUD: ENTANTAH (uttalas entarn tar)

Era system omdefinieras för närvarande genom en serie ljusmönster som flödar till planeten i olika cykelfaser mellan nu och slutet av detta kalenderår. Dessa mönster aktiverar flerdimensionella överlagringar av dig, som är helt i linje med dina flerdimensionella system.
#2 HELIGT LJUD: AHNNN… (uttalas arnnn…)

FÖRSTA PROCESSEN ATT BÖRJA:

Anslut till ditt hjärtutrymme genom att placera båda handflatorna på ditt övre bröst. Ta med din medvetenhet och placera ett medvetet andetag som en mjuk vind där du håller handflatorna. Upprepa tills du känner att du ser eller känner öppningen av din Hjärtanslutning, detta kan vara i form av värme, färg, rörelse av flödeskänsla. Kom ihåg varhelst din medvetenhet hålls, kommer din andedräkt naturligt in i det utrymmet.
Ta med ditt # 1 ljud till det utrymme som du ser upplever eller känner. Känn, se eller upplev essensen av denna heliga puls som öppnar sig genom ditt Hjärterum. Varje gång du använder ljud #1 i ditt hjärtrum anpassar du dig djupare till den heliga pulsen.
Andas ut, öppna din medvetenhet längre in i pulsen, ta ett medvetet andetag och släpp det där du befinner dig. Känn se eller upplev att du blir en del av detta högre medvetandeutrymme. Använd #1-ljudet när du behöver.
Förankra orden ”JAG ÄR” i det utrymme som du befinner dig. Känn se eller upplev en ytterligare inriktningsenergi som rör sig genom dig när du förankrar dessa ord.
När du känner dig komplett för detta ögonblick, för all din medvetenhet tillbaka till båda handflatorna som vilar på ditt Hjärtområde. Ta ett medvetet andetag och släpp taget.

2:a PROCESSEN: Vid ett annat tillfälle kan du använda denna process för att öppna för ljusmönstren. Du skall använda samma process; men du kommer att använda det #2 Heliga Ljudet för att börja anpassa dig inom serien av ljusmönster.

Nu är tidsramen för din återkomst till Jaget, en naturlig process för att återigen bli din heliga resonans. Orden ’JAG ÄR’ i dina Hjärtceller kommer att stödja denna återlansering av Jaget. ’JAG ÄR’ hävdar äganderätten till dina heliga sanningar och till denna återkomst. Du är En, den enda som fullt ut kan göra anspråk på och skapa denna vibrationella verklighet inom dina system.

Vi bevittnar dig när du uppenbaras för dig själv genom ljuset!

Välsignelser,

Plejaderna

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *