Plejaderna via Christine Day, 5 september 2023 

 

 

Meddelande från Plejaderna 

Via Christine Day, 5 september 2023 

 

 

Mina kära, var hälsade.  

Var stilla i era hjärtan, öppna upp för att bli mottagna för denna heliga uppenbarelse som äger rum i mitten av denna kalendermånad. Känn till Sanningen; det här är starten för er att delta i, en nästa ödesfas som kommer att meddelas till hela Jorden. När Scahndahlaheffekten fortsätter att öka i styrka, är ett stort nytt lysande sken på väg att komma in till er planet, vilket kommer att börja skapa ett högre medvetandeuttrymme som är förutbestämt att etableras över hela er Jord. 

Rena former av briljans är på väg att skapas inom de heliga platserna, Leylinjerna och Virvlarna, som är utspridda runt om i er värld. Varje placering kommer att användas som en helig ankarplats. Varje ankarplats kommer att spela en central roll, och kommer att bli en individuellt mönstrad komponent som utgör ett enormt Mandalahjul. Hjulet kommer in i Jorden genom den Magnetiska kärnan, och kommer sedan att tryckas utåt i lager genom och över hela er planet. Denna Mandala manifesterar en serie av rena geometriska heliga former inom er jordiska planet. Dessa geometriska former inom Mandala ska skapa stora omställningar genom hela Jordens vibrationselektriska sammansättning. 

Jordens magnetiska kärna kommer att bli den primära förankringspunkten för Mandala, och kommer att hålla den heliga frekvensaspekten av den mycket centraliserade formen av Mandala. Det kommer att finnas ett rent ljusmedvetande som pulserar och växer fram från själva kärnan av den heliga Mandala som innehåller det heliga ljuset av Gudsmedvetandets frekvens och essensen av hela mänsklighetens återuppståndelse.  

Den Magnetiska kärnan håller på att genomgå en transformerande flerdimensionell öppning. Denna springa kommer att skapa en serie av enorma energiförändringar över hela planeten som kommer att medföra en kontinuerlig utveckling av överföringen av dessa olika faser av expansiva ljusvågor som uppstår från den inre multidimensionella Mandala-formen. 

Illusionen av tid på den här planeten har kollapsat, och ni kan förvänta er en ökning av transformationsförändringar där upplevelsen av “tid” totalt sönderfaller. Jordens energetiska rotation kommer att öka. Många av illusionens rutnät kommer att börja upplösas ytterligare och tillåta förankringen och öppningen av de alternativa verkligheterna att aktivt dyka upp för er på Jorden.  

Dessa alternativa verkligheter har alltid existerat på planeten, men de har förblivit totalt separerade av slöjor från illusionen om Jorden. När Jordens energetiska arena börjar skifta till en annan nivå, kommer den förändrade dynamiken, som kommer att tillåta dessa högre tillstånd, att börja öppnas och blanda skiktade, flytande tillstånd av högre medvetande inom jordeplanet 

Anpassningen till dessa alternativa verkligheters energier kommer att göras möjliga att smälta in i Jorden. Denna anpassning är avsedd att skapa en naturlig återbalansering av Sanningens verklighet på Jorden. Ett autentiskt steg, början på en ny fas av en högre nivå av ljusmedvetande, kommer att dyka upp över hela planeten. De av er som är vakna kommer att bli förmånstagare av dessa rena medvetandetillstånd. Det kommer att återuppstå en serie rena autentiska ljusplatser som återställs och görs mer tillgängliga för er, för att hjälpa er att bli mer äkta för er själva. Det här är ni som återställs till den naturliga frekvensen av ert Högre Jag. 

Endast genom hjärtats väg kan ni börja återställas till ert Heliga Väsens Ljus. Ni har en kristallin struktur som finns mellan utrymmena i cellerna i Hjärtat, Hjärnan, Sköldkörteln, Ryggraden och Korsbenet. Ert ljus kommer in i Hjärtats kristallina struktur och interagerar sedan med andra områden av er kristallina struktur i er fysiska kropp. 

Ert Väsens ljus kan komma in och förankra ert högre ljusmedvetande inom denna kristallina struktur, i era fysiska kroppssystem. Ert autentiska ljus är elektriskt till sin natur, och den kristallina strukturens funktion är att hålla igång den elektriska frekvensen av ert högre medvetande i er fysiska kropp.  

Ert Hjärta kommer att anpassa sig till Sanningens återuppståndelseenergier. Er unika Hjärtfrekvens kommer att aktiveras på en annan multidimensionell nivå för att göra det möjligt för er unika gudomliga frekvens att uppstå i era Hjärtans celler, och anpassa den till ert heliga Hjärta. 

Tillsammans kommer era heliga Hjärtan att kunna ge resonans som ett flöde av gemenskap, när ni väljer att samlas som en grupp. Er grupps potentiella resonans kommer att accelerera så att kombinationen av era kollektiva, heliga Hjärtans frekvens blir tydlig på högre multidimensionella nivåer. Ni, som grupp, kan vara avgörande för Jordens skiftande arena, som är en del av profetian för er planet. Kom ihåg att de av er som är i en mänsklig kropp är de som ska förändra Jordens ultimata medvetande. Det var alltid den ultimata planen. Ni har kraften i ert kollektiva Hjärta att skapa ljuset.  

När sanningen om illusionen avslöjas på er planet, öppnas en dörr av möjligheter som ger tillgång till Sanningen, och öppnar en möjlighet för er att anpassa er till ert Högre Jag, och tillåter er att få insikter och klarhet om er heliga varelse och bättre förstå er mänskliga resa.  Insikten om er heliga och mänskliga natur är avgörande för att ni ska gå vidare in i nästa fas mot upplysning.  

Autenticitet inom er själva är levande Sanning. Det här är er tid för att fokusera på er själva. Att ta den nödvändiga tiden för att ta ytterligare ett steg mot de flerdimensionella aspekterna av ert högre väsen, samtidigt som ni lever ett autentiskt liv i ert Hjärta på detta jordiska plan. Tillämpa tålamod, medkänsla och kärlek till er egen mänskliga aspekt, och låt sedan den energin naturligt överföras till hela mänskligheten. 

Det första steget mot medkänsla är acceptans av denna Sanning; att som mänskliga varelser är ni `perfekt imperfekta`. Ni har kommit till Jorden för att fortsätta ha en mänsklig upplevelse när ni vaknar upp till er heliga natur, ert Högre Jag. En aspekt av ert uppdrag här är återuppståndelsen av er mänskliga aspekt. 

Det är dags att släppa taget om de gamla skalen, de gamla skuldbördorna, skammen, ångern, sveket och ilskan. Äkthet inom er själva är allt. När ni väljer att ta ett ögonblick och vara äkta inom er själva, kan alla gamla strukturer förvandlas inom er. När ni tillåter dessa autentiska ögonblick inom er själva, sker en automatisk förändring i varje cell i er kropp. Alla självsaboterande cykler kan förändras i det ögonblicket. Det är dags för er befrielse. 

Var medvetna om att ni aldrig har varit ett offer, utan ni har spelat er roll perfekt i varje scenario för att skapa en upplevelse för att lära. Välj att släppa taget om att vara ett offer och ta ansvar för era skapelser. När ni börjar undersöka reflektionerna av ert liv som ni hittills har skapat, och tar fullt ansvar för era lärdomar som en mänsklig varelse, sker en transformation. Sanningen avslöjas. 

 

PROCESS: FÖR ATT BÖRJA LÄNKA TILL MANDALA-FREKVENSEN FRÅN ERT HJÄRTA:  

OBS: Börja den här processen när som helst efter den 21 september. 

OBS: DAP finns vid den mjuka öppningen vid halsens bas. DAP är känd som er Gudomliga Åtkomstpunkt och en del av ert heliga Hjärta. 

MEDVETEN ANDNING: Andas in genom munnen och ut genom munnen. 

HELIGT LJUD: VAHLAHNNN … (uttalas: var larn)  

Rikta in er på ert Hjärta och DAP. En hand på övre bröstet och en på basen av halsen. 

Känn värmen eller trycket av er hand på ert Hjärta och DAP. 

Ta ett medvetet andetag och placera det som en mjuk vind i ert Hjärta/DAP. Upprepa detta många gånger tills ni känner, ser eller förnimmer en öppning i ert Hjärta. Där kan finnas rörelse, flöde, ljus, värme eller färg … 

Ta ett medvetet andetag och släpp taget i ert Hjärta. Upprepa steg 2-5 så många gånger ni behöver. Det här är ert intåg i ert Hjärta. Gör anspråk på ert Hjärta genom att ta ett medvetet andetag och släpp det för att anpassa er ytterligare.  

När ni är i ert hjärta, börja att ta in det heliga ljudet, VAHLAHNNN … och placera det i Hjärtats utrymme. När ni gör ljudet är det som ett anrop till Mandalan som har förankrats på Jorden. Gör det här ljudet så många gånger ni behöver.  

Känn, se och förnim hur Mandalas energi svarar på er kallelse. Kanske känner, ser eller förnimmer ni hur Mandalans ljusflöde ansluter till ert Hjärta. Ta ett medvetet andetag och släpp taget … när ni släpper taget får ni mer kontakt med Mandalas ljus. Ni börjar ta emot de heliga öppningarna inom er. 

Fortsätt att fördjupa länken till Mandalas ljus genom att använda ljudet, VAHLAHNNN … och ert medvetna andetag, och fokusera på att släppa taget för att ta emot. 

OBS: NI KAN ANVÄNDA DEN HÄR PROCESSEN DAGLIGEN 

Vi fortsätter att bevaka ert nästa steg på resan. 

 

Välsignelser. Plejadierna. 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *