Plejadiskt meddelande via Christine Day, 8 februari, 2024

 

 

Christine Day: Plejadiskt Meddelande

8 februari 2024 

av Christine Day
https://www.christinedayonline.com/2024/02/05/pleiadian-message-february-2024-article/

Mina kära vi hälsar er,

Sedan det energiskifte som skapades vid nyår har ni, som en planet i detta Universum, gått in i ett högre medvetandeplan. ”Hjulet har snurrat” och det som hände på Jorden vid nyår i den minimala sekunden under omkastningen från 2023 till 2024 skapade en transformerande energidynamik genom hela Universum.

Denna enorma rörelse har förebådats i ”förändringens starka vindar” som förvandlar det flerdimensionella ramverket inom planeten Jorden. Jorden har sjösatts energetiskt inom ljusets högre elementaler. Samtidigt med denna sjösättning accelererade planetens energetiska rotation, i det ögonblicket ägde en förändring rum inom de sammanlänkade tidslinjerna för alternativa verklighetsområden inom planeten.

Vi bevittnar de stora förändringarna inom er Jords energetiska ramverk. Den Magnetiska kärnan och hela dess inre struktur har redan börjat spricka upp, som ett äggskal som spricker. Kronblad öppnar sig, som en blomma som öppnar sig mot solen. Denna splittring avslöjar ett djup av ljusflöden som är avsedda att förebåda i en tid av stor förvandling för er planet.

Jorden har börjat röra sig från en solid 3:e dimensionell planet till en 4:e/5:e dimensionell fluiditet. Inget är fast eller fixerat nu. Allt blir flytande ljus när planeten reformeras till en serie konstanta ljusvibrationsflöden. I sanning har er planet alltid skapats av en serie flerdimensionella flytande ljusflöden, dessa är former av ljus som ständigt är levande, rör sig, transformerar och reflekterar ljus.

Ni måste släppa taget inom essensen av dessa radikala förändringar i er energetiska miljö, nu när ni har gått in i ett annat tidsutrymme. Dessa utrymmen har alltid funnits på Jorden och nu är dessa högre världar fast förankrade i planetens miljö. Det har funnits ögonblick i det förflutna där ni helt enkelt har skymtat dessa utrymmen, men nu har detta energetiska ramverk öppnats helt och kommer att vara en permanent struktur på Jorden.

Inom era celler finns samma flerdimensionella ljusflöden. Er celler livas upp, är levande och glödande från dessa högre flöden av medvetande. Det sker en uppsnabbning i ditt system. När du anpassar dig till dessa högre energetiska flöden inom dig kan du känna förvirring, desorientering, att inte kunna tänka klart när dina hjärnceller, tallkottkottskörteln och hjärnsynapserna går igenom en serie snabba elektriska förändringar.

I samma ögonblick som vibrationsglansen 2024 öppnade, tändes ett enormt ljus genom alla hjärtceller. Inom den rena upplevelsen skänktes en helig upprättelse av dig tillbaka till dig. Detta var ödets handling som sattes i rörelse, omdefinieringen av Jaget som aktualiserades genom dig.

Just denna händelse var designad att föra er tillbaka till en högre fungerande existens där ni bär inom er den expansiva flytande vibrationsskapande potentialen inom era energisystem. Ni har ompositionerats för att fungera inom en högre arena av medvetande än någonsin tidigare i denna inkarnation. Ni kallas just nu att bidra med er unika Hjärtfrekvens till Hjärtanas kollektiva energi.

Under den senaste månaden har era hjärtceller synkroniserats naturligt till en helig puls inom det Universella medvetandet. Pulseringen skapar en naturlig förskjutning inom er, och flyttar er till era ursprungliga frekvensinställningar. Medan du justeras om till din unika högre intelligens genom denna medvetenhetspuls är du på väg att återinrikta dig till din multidimensionella potential.

Dina unika heliga system har förmågan att återinföras genom en skapelseprocess av transmutation som existerar inom ditt Hjärtas frekvens. När ljusflöden återupprättas genom dina hjärtceller, hjärnceller och hjärnsynapser, når denna förändring inom dina heliga system en annan väg av multidimensionella operationer;som en ljusströmbrytare som slås på för första gången.

Tillsammans skapar de på den uppvaknade vägen ett naturligt, högre momentum av flöde inom era kollektiva Hjärtan. Som om ni har en fördjupad puls, ett mer definierat hjärtslag som ni kollektivt kan anpassa, som ett vanligt Hum som kan bli synkroniserat som Ett. Detta Hum, denna Enhet är en väsentlig komponent för den ytterligare transformationen av Jordens medvetande.

Under denna övergångsfas blir du hänvisad till att fokusera på att vara stilla i ögonblick i ditt Hjärta för att ytterligare anpassa dig till denna synkronisering av potentiell Enhet. Denna medvetna valhandling av stillhet som skapats av dig kommer att öppna en naturlig inre önskan att återvända till Enhet, till att åter anpassa dig till Hemmet. Var stilla i ditt Hjärta för att anpassa dig till denna högre puls, detta unika Hum som automatiskt anpassar sig till andra unika kollektiva Hjärtfrekvenser.

Det finns ett heligt ljud som är designat att stödja din allians till den kollektiva Hum-frekvensen för att stödja accelerationen av denna allians för det medvetna förenandet av Hjärtan vid denna tidpunkt på Jorden.

När du gör det heliga ljudet aktiverar du ett skapande element mellan de kollektiva Hjärtana. Du sätter igång en serie energetiska vågor som håller och bygger ett skapande element.

Det kollektiva uppdraget kommer att uppnås genom skapelsevågorna som bildar en serie heliga geometriska utrymmen som uppstår naturligt och blir manifesterade. De är designade att förankra och aktivera energetiska Plattformar över hela jordplanet. Tillsammans genom era kollektiva Hjärtan kan ni skapa dessa rena Plattformar, förankra utrymmen av Sanning inom dessa Plattformar skapade av era kollektiva energier.

Detta heliga ljud har skickats från de högre världarna för er att använda nu för att uppnå detta mål. Heligt ljud, PHAHNNNN…. AEN (uttalas farnnn… ey en)

PROCESS:

OBS: Håll alltid båda handflatorna på ditt övre bröst (ditt Hjärterum) när du använder det heliga ljudet: PHAHNNN AEN…

Ta din medvetenhet till dina händer på ditt övre bröst.
Placera ditt medvetna andetag, som en mjuk vind där din medvetenhet är på ditt övre bröst. Släpp taget.
Ta en stund att vara i stillheten i ditt Hjärta som du ser, anar eller känner. Öppna din medvetenhet, ta ett medvetet andetag, fortsätt att släppa taget…
Placera ljudet, PHAHNNN… AEN i ditt Hjärterum som du ser anar eller känner. Skapa detta ljud så många gånger du känner.
Ta ett medvetet andetag, släpp taget i utrymmet som öppnar sig när du tar in ditt ljud. Vet att dina Hjärtceller svarar på din unika frekvens av ditt heliga ljud. Cellerna i ditt Hjärta öppnar sig dimensionellt för ditt ljud.
Känn, se eller ana hur hela Hjärtat expanderar, låt din medvetenhet flöda in i ditt Hjärterum när det expanderar.Ta ett Medvetet andetag och släpp taget inom det flödesutrymme som öppnar sig, skapelseflödet som öppnar sig inom stillheten.

Observera att du kan upprepa denna process så ofta du känner för det.

Vet att i ditt Hjärta finns Sanningen. Ditt Hjärta är din ledstjärna, det är din vägledande kompass för dina nästa steg. Du måste hålla dig mycket stadig inom din Hjärtanslutning och låta det heliga ljudet byggas upp och utvecklas genom dig. Du kan se meningen eller känna det heliga ljudet som uppstår genom dig. Var engagerad i att ta stunder i stillhet samtidigt som du släpper taget. Att veta att allt ligger tillgängligt när du släpper taget.

Du kommer att upptäcka att när du använder detta heliga ljud kommer ditt Hjärta att genomgå snabb transformation. Det finns inget du behöver försöka träna eller skapa i detta ögonblick, bara öppna din medvetenhet för att ta emot skiftningarna. Öppna in i ett tillstånd av tacksamhet för denna heliga tid, använd det Medvetna andetaget och släpp taget in till ”att inte veta”.

Kom ihåg att du räcker precis som du är i detta ögonblick. Låt din heliga intelligens vägleda dig genom ditt utökade Hjärtflöde. Kom ihåg att vi, Plejaderna har instruerat dig att tillåta ditt Hjärta att vara ditt vägledande ljus, din kompass för denna tid. Var och en av er har ett viktigt uppdrag att slutföra, en roll att spela genom er unika Hjärtfrekvens.

Vi bevittnar er och vi håller den färdiga energin för er att ta steget framåt. Nu är det upp till er, de av er i mänsklig form som är utsedda att skapa kompletteringsplattformarna för Jorden. Mellan era kollektiva hjärtan är detta möjligt under denna livstid. Detta är den avsedda tiden för er att börja den energetiska förberedelsen inom era Hjärtsystem som gör det möjligt för er att skapa dessa energetiska plattformar av ljus som ska förankras på hela ert jordplan.

Kom ihåg att du inte är ensam. Kalla fram det stöd du behöver idag.

Välsignelser,

Plejaderna

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *