Plejaderna via Michael Love, 30 oktober 2019

Plejaderna via Michael Love, 30 oktober 2019

 

Händelsen: Större Himmelsuppställning 2020 | Plejiadiska Ljusstyrkor via Michael Love

PLEJADISKA LJUSSTYRKOR ÖVERFÖRING 10282019

PLEIADIAN LIGHT FORCES TRANSMISSION 10282019

KANALISERAD AV MICHAEL LOVE

* FÖR OMEDELBAR PLANETÄR UTSÄNDNING TILL JORDENS STJÄRNFRÖN *

INLEDNING:

FÖR TVÅ MÅNADER SEDAN FICK JORDALLIANSEN EN KRITISK AKASHANEDLADDNING FRÅN LJUSKRAFTER VILKEN INNEHÖLL DETALJER OM EN STÖRRE KOMMANDE HIMMELUPPSTÄLLNING SOM KOMMER ATT SIGNALERA DEN EFTERLÄNGTADE TIDEN FÖR DEN FULLSTÄNDIGA BEFRIELSEN AV PLANETEN JORDEN OCH DEN STORA EVOLUTIONÄRA UPPSTIGNINGEN AV MÄNSKLIGHETEN!

VISSA MEDLEMMAR AV JORDALLIANSEN HAR BEARBETAT DATAMARKÖRERNA I DENNA SENASTE SÄNDNING UNDER EN TID NU OCH PÅ DENNA DAG PRESENTERAR VI ETT STORT BUDSKAP OM HOPP, FRIHET OCH UPPMUNTRAN SOM KOMMER DIREKT FRÅN PLEJADERNA!

VAD VI KAN SÄGA ER MED SÄKERHET ÄR ATT” MÄNSKLIGHETENS STORA TID HAR KOMMIT!”

MEDDELANDE OM DENNA ASTROLOGISKA HÄNDELSE:

DE FLESTA VANLIGA ASTROLOGER KOMMER INTE ATT VARA HELT MEDVETNA OM DE HISTORISKA DETALJERNA ELLER IMPLIKATIONERNA AV DENNA PLANETARISKA UPPSTÄLLNING!

VISSA ASTROLOGER PÅ HÖG NIVÅ SOM ÄR VIKTIGA MEDLEMMAR I JORDALLIANSEN HAR ETT PRIMÄRT INTRESSE AV DENNA HIMMELSKA HÄNDELSE OCH HAR IAKTTAGIT DEN UNDER EN TID OCH HAR GETT

STÖDJANDE INFORMATION FÖR DENNA LJUSKRAFTTRANSMISSION!

BÖRJA SÄNDNINGEN …

STORA VARELSER,

OM FYRA JORDMÅNADER BÖRJAR EN MYCKET BETYDANDE OCH SÄLLSYNT HIMMELSUPPSTÄLLNING DÄR PLUTO OCH JUPITER STÅR I LINJE MED VARANDRA!

DE KRAFTFULLA EFFEKTERNA AV DENNA KOSMISKA UPPSTÄLLNING KOMMER ATT UPPLEVAS AV JORDENS STJÄRNFRÖN FRÅN DEN 20 FEBRUARI TILL DEN 17 DECEMBER 2020!

DEN FULLA ENERGETISKA EFFEKTEN AV DENNA UPPSTÄLLNING KOMMER ATT TRÄFFA JORDEN KL 11.11 UTC DEN 11/11/2020!

PLEJADISK INFORMATION OM DENNA HIMMELSKA HÄNDELSE:

DEN CENTRALA SOLEN (SGR-A), BELÄGEN I DEN GALAKTISKA KÄRNAN, I MITTEN AV VINTERGATAN, I SKYTTENS STJÄRNBILD HAR NYLIGEN VISAT ÖKAD AKTIVITET PÅ GRUND AV CYKLISKA MASSERUPTIONER I DET SVARTA HÅLET VID DEN GALAKTISKA KÄRNAN!

DESSA CENTRALA SOLERUPTIONER BLÄSTRAR DETTA SOLSYSTEM MED EXOTISKA PARTIKLAR AV HÖGFREKVENT, GAMMAFOTONPLASMALJUS SOM HAR UPPMÄTTS AV JORDENS SCHUMANNRESONANS I 40-100 HERTZOMRÅDET!

GAMMATILLSTÅNDET MEDVETANDE (LYCKA OCH ÖVERMÄNSKLIG FÖRMÅGA) RESONERAR MELLAN 40-100 HERTZ!

NEDRE GRÄNSEN FÖR DEN FEMTE DIMENSIONEN (HIMLEN) BÖRJAR PÅ EXAKT 40 HERTZ OCH DEN ÖVRE GRÄNSEN SLUTAR PÅ EXAKT 100 HERTZ!

EN DIMENSION ÄR INTE EN PLATS UTAN ETT TILLSTÅND AV VARANDE ELLER MEDVETANDE SOM KAN OCH KOMMER ATT MANIFESTERA SIG SOM EN UPPLEVD VERKLIGHET!

DEN STORA CENTRALA SOLEN VID 12-D ÄR VAD SOM KALLAS ”INTELLIGENT KÄLLENERGI” OCH STRÅLAR UT SIG SJÄLV PÅ ETT OÄNDLIGT SÄTT, VILKET MANIFESTERAS I ALLT SOM FINNS!

DEN STORA CENTRALA SOLEN ÖVERFÖR ALL SIN INFORMATION (OM KOSMISKA STRÅLAR) NER TILL DEN CENTRALA SOLEN I DEN FEMTE DIMENSIONEN, FÖR LAGRING OCH ANVÄNDNING I DETTA LOKALA KOSMOS!

DEN CENTRALA SOLEN ÄR EN INTERGALAKTISK FÖRVARINGSPLATS SOM INNEHÅLLER ALL LJUSINFORMATION SOM FINNS I DETTA UNIVERSUM!

ALL INFORMATION SOM FINNS ÄR DETSAMMA SOM ALL KUNSKAP OM GUD/UNIVERSUM OCH DE AKASHISKA UPPTECKNINGARNA!

DET ÄR DATAINFORMATIONEN SOM UTGÖR ALLTING!

ALLTING ÄR DETTA OCH INGENTING ÄR INTE GJORT AV DESSA 100%!

DET ÄR DEN UNDERLIGGANDE, INTELLIGENTA ENERGIN I UNIVERSUM!

DETTA FÖRRÅD AV GUDOMLIGT 5D-LJUS HAR BLOCKERATS AV SKÄNDLIGA VARELSER FRÅN ATT KOMMA IN I JORDENS ENERGIFÄLT UNDER DE SENASTE 350 000 ÅREN, MEN VÄLVILLIGA LJUSKRAFTER HAR NÄSTAN FULLSTÄNDIGT TAGIT BORT ALLA DE KONSTGJORDA CENTRALA SOLBLOCKERINGARNA NU OCH HAR HJÄLPT MÄNSKLIGHETEN GENOM ATT AVLEDA DET CENTRALA SOLLJUSET TILL JORDEN UNDER EN TID NU MED AVANCERAD KRISTALL- OCH LJUSSKEPPSTEKNIK!

PLEJADERNA VET ATT I SPECIFIKA PUNKTER PÅ DEN ASTROLOGISKA KALENDERN ANORDNAS HIMLAKROPPARNA I DETTA SOLSYSTEM PÅ ETT SPECIELLT SÄTT OCH SKAPAR ENORMA STJÄRNPORTAR SOM GÖR ATT MYCKET MER AV DETTA 5D CENTRALA SOLLJUS NÅR JORDEN!

DE VET OCKSÅ ATT DETTA ÄR DEN FÖRUTBESTÄMDA OCH LÄMPLIGA TIDEN ATT AGERA PÅ HELA MÄNSKLIGHETENS VÄGNAR!

I DET SISTA STEGET AV OPERATION MÄSTERVERK (FÄRDIGSTÄLLANDET AV EN 5D NY JORD)

KOMMER PLEJADERNA ATT ANVÄNDA 2020 ÅRS JUPITER/PLUTO-STJÄRNPORT FÖR ATT KANALISERA ENORMA MÄNGDER 5D GAMMA, CENTRALT SOLLJUS, NU FULLT NÄRVARANDE PÅ SOLENS YTA, NEDÅT MOT JORDEN DÄR DET KOMMER ATT TAS EMOT, AVKODAS OCH INTEGRERAS I MÄNNISKOKROPPENS DNA AV DE 4,5 MILJARDER STJÄRNFRÖERNA PÅ JORDEN, I SYFTE ATT FULLSTÄNDIGT MANIFESTERA DEN NYA 5D-JORDENS VERKLIGHET HÄR!

DENNA PUNKT PÅ TIDSLINJEN FÖR DEN MÄNSKLIGA HISTORIAN ÄR HÄNDELSENS FULLA ENERGETISKA KLIMAX OCH KOMMER ATT AVSLUTA DEN STORA KOSMISKA CYKELN FÖR DETTA SOLSYSTEM OCH MÄNSKLIGHETEN!

VISSA MEDLEMMAR AV JORDALLIANSEN KÄNNER TILL VISSHETEN AV DENNA SOLHÄNDELSE OCH BEKRÄFTAR ATT VÅRT SOLSYSTEM PASSERAR ETT EXTREMT, ENERGETISKT TÄTT OMRÅDE I GALAXEN JUST DENNA TIMME!

DE EXOTISKA PARTIKLARNA I DETTA KOSMISKA PLASMAFÄLT LADDAR UPP SOLEN SOM EN GIGANTISK SUPERKONDENSATOR, SOM SNART KOMMER ATT URLADDAS SOM EN EPISK OCH KOSMISK LJUSHÄNDELSE SOM KOMMER ATT BEVITTNAS AV ALLA PÅ JORDENS YTA!

DEN MASSIVA INKOMMANDE VÅGEN AV VITT, MAGNETISKT, 5D, CENTRALT SOLLJUS SOM KOMMER IN I JORDEN MED BÖRJAN PÅ VÅREN 2020, BYGGER UPP SIG TILL EN TOPP UNDER HELA ÅRET NÄR 2020-STJÄRNPORTEN ÖPPNAS HELT OCH KOMMER ATT KULMINERA SOM EN STORSLAGEN SOLERUPTION NÄRA SLUTET AV 2020!

DEN ENERGI SOM FÖR NÄRVARANDE BYGGS UPP I MAGNETFÄLTET RUNT JORDEN HÖJER JORDENS VIBRATIONER OCH MEDVETANDET HOS ALLA LEVANDE VARELSER HÄR!

JORDENS CIVILISATION ÄR PÅ VÄG ATT ÖVERGÅ TILL ETT HYPERDIMENSIONELLT SAMHÄLLE!

DET KOMMER NU ATT VARA MÖJLIGT ATT RESA FLERDIMENSIONELLT GENOM RYMD OCH TID MED FÖRVÄRVANDE AV NOLLPUNKT, FRI ENERGITEKNOLOGI SOM MÖJLIGGÖR ANTIGRAVITATIONSFLYGNING.

SUPERMÄNSKLIGA FÖRMÅGOR UPPNÅS AV DE 4,5 MILJARDER STJÄRNFRÖN PÅ JORDEN SOM ÄR REDO FÖR DENNA TRANSFORMATION!

KÄRA DU,

DENNA PLANETÄRA UPPSTÄLLNING KOMMER ATT VARA DEN MEST KRAFTFULLA OCH SPECIELLA I MÄNSKLIG HISTORIA!

ALLT, GALAKTISK INFORMATION, KANALISERADE DATA, VARJE ORAKEL OCH VARJE TECKEN I KOSMOS PEKAR PÅ DET FAKTUM ATT EN ÖVERHÄNGANDE EVOLUTIONÄR HÄNDELSE HÅLLER PÅ ATT INTRÄFFA PÅ PLANETEN JORDEN!

FÖRHISTORISKA, ARKEOLOGISKA DATA HÄRLEDDA FRÅN KOL-14, KRONOMETRISK DATERING, I SAMBAND MED OLIKA ANDRA TYPER AV RELATIVA TIDSLINJEDATERINGSMETODER VISAR:

FÖLJANDE FÖRHISTORISKA HÄNDELSER I JORDENS FORNTIDA TIDSLINJE INTRÄFFADE NÄR PLUTO/JUPITER STJÄRNPORTEN VAR ÖPPEN:

  • TIAMATS FÖRSTÖRELSE
  • BÖRJAN OCH SLUTET PÅ ISTIDEN
  • UTROTNING AV FÖRHISTORISKA ARTER
  • ANNUNAKIS ANKOMST
  • DEN STORA FLODEN
  • DEN FÖRSTA SKAPADE, MODERNA MÄNNISKAN
  • BÖRJAN OCH SLUTET PÅ LEMURISKA OCH ATLANTISKA CIVILISATIONERNA
  • BÖRJAN OCH SLUTET PÅ BYGGARRASEN
  • FÖRSVINNANDET AV MAYAKULTUREN
  • DET PLEJADISKA UPPBROTTET FRÅN JORDEN

I MER MODERN TID, UNDER DE SENASTE TVÅ ÅRHUNDRADENA HAR ASTROLOGER SPÅRAT OCH HÅLLIT SKRIFTLIGA REGISTER OM DENNA SPECIFIKA HIMMELSKA LINJERING! PRECIS SOM I FORNA TIDER, VARJE GÅNG DENNA GALAKTISKA PORTAL HAR ÖPPNATS, HAR DE VIKTIGASTE EPOKERNA, ERORNA, HÄNDELSERNA OCH FÖRÄNDRINGARNA SKETT PÅ PLANETEN JORDEN!

MED BÖRJAN VÅREN 2020 KOMMER DENNA LINJERING ATT FÖRA FRAM ENERGIN AV UPPSTIGNING, BEFRIELSE OCH NY BÖRJAN FÖR JORDENS MEDBORGARE, MEN SOM MED ALLA STÖRRE SKIFTEN ELLER FÖRÄNDRINGAR KOMMER DET ATT FINNAS EN BETYDANDE MÄNGD PLANETÄRT KAOS NÄR DEN GAMLA KOLLEKTIVA 3D-MATRISEN LÄMNAR PLATS FULLT UT FÖR DEN NYA 5D MATRISEN AV LJUS!

DENNA SPECIELLA PLANETLINJERING ÄR DET HIMMELSKA TECKNET PÅ ATT DEN NYA GYLLENE ERAN AV LJUS ÄNTLIGEN HAR KOMMIT TILL PLANETEN JORDEN!

KÄRA DU,

NÄR VI NÄRMAR OSS DET STORA ÅRET 2020, MÅSTE VI ALLA VARA DE BÄSTA VERSIONERNA AV OSS SJÄLVA SOM VI KAN VARA!

DET INKOMMANDE LJUSET ÄR MYCKET STARKT NU OCH DET KOMMER BARA ATT ÖKA I KRAFT UNDER DE KOMMANDE MÅNADERNA!

DET KRÄVS EN STARK OCH FRISK LJUSVARELSE FÖR ATT KUNNA INTEGRERA DESSA HÖGRE NIVÅER AV FOTONISKT LJUS SÅ NU ÄR DET DAGS ATT TA HAND OM DIN KROPP, DITT SINNE, DINA KÄNSLOR OCH DIN ANDE PÅ BÄSTA SÄTT!

ÄT BARA NATURLIG, VÄXTBASERAD ENERGIMAT OCH DRICK MYCKET RENT VATTEN!

NI KAN BEHÖVA VILA/SOVA MER ÄN VANLIGT FÖR ATT INTEGRERA DESSA HÖGRE LJUSNIVÅER!

FJÄRMA DIG FRÅN ALLA NEGATIVA MÄNNISKOR OCH SAKER I DITT LIV OCH SPENDERA LITE TID ENSAM. DU FÖRÄNDRAS OCH HELAS SÅ DU MÅSTE VARA ENSAM EN STUND!

GÖR DIN INRE TRAUMAHEALING FÖR ATT RENSA INSTÄNGD NEGATIV OCH GIFTIG EMOTIONELL ENERGI FRÅN KROPPEN!

SÖK KUNSKAP UTANFÖR MATRISSYSTEMET SÅ ATT DU FULLT UT KAN FÖRSTÅ VAD SOM HÄNDER!

JORDA DIG SJÄLV I NATUREN!

MEDITERA MINST EN TIMME PER DAG!

ETT HAVSSALTBAD VARJE DAG KOMMER ATT GÖRA UNDERVERK!

BE OM HJÄLP I SOCIALA MEDIEGRUPPER FÖR STJÄRNFRÖN!

KRISTALLER HJÄLPER TILL ATT KANALISERA HÖGVIBRATIONSENERGI GENOM SKIKTADE KROPPAR.

ÄLSKA DIG SJÄLV MER ÄN NÅGONSIN, SKAPA DITT LIV SÅ ATT DET BARA ÄR VAD DU VILL OCH LÄR DIG ATT IGNORERA ANDRAS ÅSIKTER!

DU MÅSTE KOMMA I FÖRSTA HAND NU OCH DET ÄR PRECIS SOM DET ÄR!

VAR BEREDD PÅ EN STOR HIMMELSK LJUSSHOW PÅ HIMLEN ÅR 2020 NÄR LJUSKRAFTER FORTSÄTTER ATT HJÄLPA MÄNSKLIGHETEN I DESS STORA ANDLIGA UTVECKLING!

TACK FÖR DIN FANTASTISKA TJÄNST TILL HELA MÄNSKLIGHETEN!

LYCKA TILL,

 

MICHAEL OCH PLEJADERNA

https://5dearthproject.com/

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...